Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.04.2021 | Seuratoiminta

Olympiakomitean hallituksen päätöksiä: Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen valittiin Suomen edustajiksi Tokioon

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 20.4. Kokouksessaan hallitus käsitteli kevätkokoukselle tehtäviä esityksiä ja vahvisti Huippu-urheiluyksikön tekemät olympiavalinnat.

Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen valittiin Suomen edustajiksi Tokioon

Hallitus vahvisti Huippu-urheiluyksikön tekemän valinnan Tokion kesäolympialaisten purjehduksen Nacra 17-luokkaan. Suomen edustajiksi valittiin Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen.

Nacra 17-luokkaan oli tarjolla kolme valintakelpoista urheilijaa: Sinem Kurtbay, Akseli Keskinen ja Janne Järvinen. Kyseisessä luokassa näyttöjä ovat antaneet venekunta Kurtbay / Keskinen ja venekunta Kurtbay / Järvinen.

– Parien urheilulliset näytöt ovat keskenään hyvin tasavahvoja, joten valintapäätöksessä on käytetty kriteereissä mainittua Huippu-urheiluyksikön arviointia ja harkintaa. Harkinnassa on painotettu valintakriteerien kohdan 2 mukaista Akseli Keskisen uran nousujohteista kehitysvaihetta, sekä sitä, että pari Kurtbay / Keskinen on ollut paria Kurtbay / Järvinen parempi silloin, kun on kilpailtu koko maailman tasolla kuten maailmacupin osakilpailuissa, mm. tulevan olympianäyttämön Enoshiman vesillä, taustoittaa Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Valintakeskusteluissa mukana ollut Janne Järvinen on äskettäin tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen kahdesta törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen. Käräjäoikeiden tuomio ei ole lainvoimainen, joten juridisesta näkökulmasta katsottuna esteitä Järvisen valinnalle ei olisi ollut.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoo, että hallitus kävi asiasta vakavan keskustelun.

– Syytteet, joista Järvinen on käräjäoikeudessa tuomittu, ovat erittäin vakavia ja jyrkässä ristiriidassa Olympiakomitean arvojen ja urheiluyhteisön eettisten linjausten kanssa, vaikka ne eivät suoraan urheiluun liitykään. On selvää, että Olympiakomitean hallitus olisi joutunut vakavasti pohtimaan voiko Järvistä valita kisoihin, vaikka hän olisi ollut ainoa vaihtoehto. Nyt asia ratkesi puhtaasti urheilullisin kriteerein, mutta jatkoa varten meidän on arvioitava keinovalikoimamme ajantasaisuutta tämän tyyppisten tilanteiden varalta.

Suomen joukkueeseen Tokion kesäolympialaisiin on nyt valittu 14 urheilijaa.

Vapaavuori: Liikunnan ja urheilun rahoitus turvattava

Olympiakomitean hallitus keskusteli kokouksessaan myös liikunnan ja urheilun valtionrahoituksen tilanteesta ja totesi painokkaasti, että liikunnan ja urheilun valtionrahoitus on turvattava ja liikunnan kiistattomat hyödyt yhteiskunnalle varmistettava myös jatkossa.

– Liikunnan ja urheilun julkisen tukemisen tarve kasvaa, ei vähene. On harvoja asioita, joiden yhteiskunnallinen panos-tuotos –suhde on niin hyvä kuin se, jonka panostus liikuntaan ja urheiluun tuottaa, Vapaavuori korostaa.

Vapaavuori muistuttaa, että vaikka valtion liikuntamäärärahojen osuus koko liikuntasektorin rahavirroista on rajallinen, sen kerrannaisvaikutus yhteiskuntaan on moninkertainen, koska valtionrahoituksella on merkittävä vipuvaikutus myös muun rahoituksen osalta.

– Liikunnan ja urheilun tukeminen julkisista varoista on julkisen politiikan toteuttamista. Julkisia varoja kohdennetaan täysin oikeutetusti liikunnan ja urheilun kontekstissa esimerkiksi elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseen, ihmisten osallisuuden lisäämiseen, itsensä toteuttamiseen ja työllistämiseen. Liikkuminen, liikunta ja urheilu ovat jo nykyisellään vaikuttava osa yhteiskuntaa. Niin kauan kuin on liikettä, on myös elämää, kulttuuria ja sivistystä, linjaa Vapaavuori.

Kysely: Korona-aika kurittanut jäsenjärjestöjä ja seuroja

Hallituksen kokouksessa keskusteltiin myös tuoreesta Olympiakomitean jäsenjärjestökyselystä, jonka mukaan jäsenet ovat voimakkaiden sopeuttamistoimien ansiosta selvinneet kohtuudella koronakriisistä, mutta toiminnan uudelleenkäynnistäminen seuroissa on erityisenä huolenaiheena. ​

– 69 varsinaista jäsentä vastasi kyselyyn. Vastausten mukaan lapset ja nuoret ovat jäsenien suurin huolenaihe – tulevatko lapset mukaan ja palaavatko nuoret toimintaan? Huolta kannetaan toki myös taloudellisista seikoista, mutta erityisesti huoli kohdistuu liikunnan ja urheilun positiivisten yhteiskunnallisten ja sosiaalisten vaikutusten menettämiseen, Olympiakomitea toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo.

Kyselyn mukaan koronavuonna 2020 hankittiin 50 000 lisenssiä vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

– Erityisen huolestuttavaa oli se, että alle 18-vuotiaiden määrä laski peräti 8 %. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana lasku on kiihtynyt ja alle 18-vuotiaita on nyt 14 % vähemmän kuin vuosi aiemmin, Salonen kertoo.

Esitys keskitetystä kurinpidosta kevätkokouksen päätettäväksi

Hallitus käsitteli kokouksessaan myös Olympiakomitean kevätkokoukselle tehtävät esitykset.

Hallitus esittää kevätkokouksen hyväksyttäväksi urheilun ja liikunnan yhteiset, vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset sekä urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt. Tähän liittyen hallitus esittää kevätkokouksen hyväksyttäväksi myös Suomen Olympiakomitean sääntöjen muuttamista siten, että ne huomioivat vakavien eettisten rikkomuksien keskitetyn kurinpidon.

Puheenjohtaja Jan Vapaavuori korostaa, että keskitetyllä kurinpidolla vahvistetaan edelleen liikunta- ja urheiluyhteisön toiminnan turvallisuutta ja eettistä kestävyyttä.

– Valtaosa kokee liikunnan ja urheilun harrastamisen positiiviseksi ja turvalliseksi. Meillä on kuitenkin nollatoleranssi häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen suhteen. Erityisen suojelun tarpeessa ovat lapset ja nuoret tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevat. Näihin ryhmiin kohdistetulla epäasiallisella käytöksellä voi olla erityisen vakavat seuraukset koko elämän kannalta, Vapaavuori painottaa.

Vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmä sisältää yhteiset kurinpitomääräykset ja niitä soveltavan yhteisen kurinpitolautakunnan. Järjestelmällä keskitetään vakavien eettisten rikkomusten tutkinta, tapausten ajaminen kurinpitolautakunnassa sekä kurinpitopäätöksen tekeminen.

Lajiliittojen ja muiden yhteisöjen kurinpitojärjestelmät eivät menetä merkitystään vaan edelleen valtaosa liikunnan ja urheilun kurinpitopäätöksistä tehdään niiden kurinpitoelimissä ja kyseisten yhteisöjen tulee pitää huolta oman järjestelmänsä toimivuudesta ja päivittämisestä.

Nimityksiä Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n hallitukseen

Olympiakomitean hallitus nimitti Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n hallituksen jäseniksi Taina Susiluodon ja Timo Levorannan. Nämä hallituksen kaksi paikkaa olivat avoimessa haussa, joka keräsi yli 100 hakemusta. Edellisessä hallituksen kokouksessa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Vapaavuori ja jäseniksi Janina Backlund, Linda Helén, Hanna Hartikainen, Kai Ignatius ja Eka Ruola.

Suomen Olympiakomitean kevätkokous ja hallituksen seuraava kokous järjestetään 25.5.2021.