Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
Blogi
27.04.2021 | Seuratoiminta | Blogi

Arto Kuusisto: Digitalisaatio ja Suomisport muuttavat toimintatapoja – päätöksenteon pitää perustua tietoon

Olympiakomitean strategisena päätavoitteena on seurojen jäsenmäärien kasvattaminen ja suomalaisen huippu-urheilun menestyminen. Näitä tavoitteita tukee koko liikunta- ja urheiluyhteisön digitalisaation edistäminen ja hyödyntäminen.

Digitaalisilla palveluilla pystymme kehittämään seurojen ja liikuntajärjestöjen hallinnon arkea ja säästämään aikaa ja resursseja varsinaiseen toimintaan eli liikunnan ja urheilun tekemiseen. Kun palveluita käytetään laajasti, ne tuottavat automaattisesti laadukasta dataa. Tätä laadukasta faktadataa voimme sitten hyödyntää toiminnassamme ja päätöksenteossamme. Kun tähän yhdistetään vielä tulevaisuudessa tekoälyn ja markkinoinnin automaation tarjoamat mahdollisuudet, niin saamme suomalaiset varmuudella liikkumaan enemmän ja menestymään kansainvälisillä kentillä.

Toisen päätavoitteemme, menestyvän huippu-urheilun, tukemiseksi on otettu ensimmäisiä askelmerkkejä datastrategian luomisen muodossa. Jotta pieni kansakunta kykenee menestymään jatkossakin huippu-urheilussa, pitää meidän löytää jotain uutta ja ylivoimaista muihin maihin verrattuna.

Suomi teknologisena ja osaavana yhteiskuntana voisi hyödyntää paremmin teknologiaa ja tietojärjestelmiä ja niiden synnyttämää dataa huippu-urheilussa ja huippu valmennuksessa. Tässäkin työssä ollaan ottamassa askelia digitalisaation hyödyntämiseksi huippu-urheilun tukena.

Suomisport-palvelu osoittaa liikunnan merkityksen

Data ei synny tyhjästä. Olemme kehittämämme Suomisport-palvelun kautta pääsemässä pikkuhiljaa faktatiedon äärelle, ja mikä hienointa, liikunnan tietopohja ei enää perustu pelkästään kyselytutkimuksiin tai mutu-tietoon. Suomisportissa on jo yli 550 000 käyttäjää, jotka ovat rekisteröityneet järjestelmään pääasiassa lajiliittojen palveluiden kautta.

Tämän vuoden alusta olemme lanseeranneet Suomisport Seurapalvelun, jonka tehtävänä on helpottaa seurojen arkea. Kun seurojen jäsenet käyttävät digitaalista Suomisport-palvelua, se synnyttää automaattisesti tietoa siitä, kuinka paljon liikuntasuorituksia kertyy. Tätä tietoa seura voi käyttää liikkujien ja jäsenten ymmärryksen lisäämiseksi. Samalla lajiliitot saavat dataa oman toimintansa kehittämiseen.

Mikä parasta, näin pystymme reaaliaikaisella faktadatalla osoittamaan liikunnan ja urheilun merkityksen koko yhteiskunnalle. Tätä tietoa tarvitsevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö ja Valtion liikuntaneuvosto perustellessaan liikunnan merkitystä kaikkien muiden tärkeiden tehtävien, mm. sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen rinnalla.

Kannustamme seuroja rohkeasti mukaan Suomisport-palveluihin. Samalla kun saatte hyvät palvelut käyttöönne, olette yhdessä viemässä suomalaista liikuntaa ja urheilua ja sen merkitystä eteenpäin. Jonain päivän pystymme Suomisportin avulla seuraamaan reaaliaikaisesti sitä, paljonko Suomessa liikutaan juuri nyt!

Koneälystä tunneälyyn – digitalisaatio lisää seurakohtaamisia ja jäseniä

Suomisport tuo jatkossa liikunnan palvelut helposti kaikkien saataville digitaalisesti ja näin lisää tarjontaa ja helpottaa palvelujen saavutettavuutta. Samalla liikkujien ja jäsenten määrä urheiluseuroissa kasvaa. Monesti saatetaan ajatella, että digitalisaation myötä kaikki perinteiset ihmiskohtaamiset katoavat.

Ajatellaanpa asiaa toisin. Digitaalisuus lisää ihmisten kohtaamisia, kun seurojen ja liittojen tapahtumat löytyvät helposti ja niihin on helppo ilmoittautua. Digitaalisena vertailukohteena esimerkiksi HSL-mobiiliappi, joka on lisännyt joukkoliikenteen suosiota helppouden ja käytettävyyden avulla. Samalla tavoin uskon Suomisport-mobiilin lisäävän liikkumisen ja harrastajien määrää seuroissa, kun tieto harrastusmahdollisuuksista on helpommin saatavilla.

On fiksua ja järkevää antaa digitalisaation helpottaa elämäämme, ja antaa automatisaation ja koneälyn hoitaa ne arkirutiinit, johon ne tehokkaasti pystyvät. Näin ihmisille jää enemmän aikaa niihin asioihin, joihin koneet eivät pysty, ja jotka ovat ihmisille mielekkäämpiä.

Yksi ihmisen ja koneen erottava tekijä on tunneäly. Sen yhtälöä eivät koneet pysty todennäköisesti vielä pitkään aikaan ratkaisemaan, joten ihmisiä tarvitaan tukemaan toinen toisiamme. Tämän pitäisi korostua entistä enemmän myös urheiluseuratoimijan, ohjaajan ja valmentajan roolissa. Kaikki taustatieto, joka saadaan kerätystä datasta, hyödynnetään ja analysoidaan sekä sovelletaan seuran ja valmentajan käyttöön. Harjoituksissa pystytään tällöin keskittymään ihmisiin.

Lue lisää aiheesta