Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.05.2021 | Seuratoiminta

Seuran johtamisen ja hallinnon työkalut auttavat seuraa toimimaan oikein ja helpottavat seuratoimijan arkea

Seuran johtamisen ja hallinnon tueksi on tarjolla erilaisia apuvälineitä ja materiaaleja. Johtamisen ja hallinnon työkalut ja oppaat on luotu auttamaan ja helpottamaan seurojen arkea. Olympiakomitean tuottamat seuran johdon ja hallinnon työkalut ovat urheiluseuroille suunnattuja maksuttomia tukimateriaaleja. Materiaalit kuuluvat Tähtiseura-ohjelman työkaluihin, jotka ovat kaikkien seurojen käytettävissä.

Päätä oikein aineisto – seuran lainsäädännön opas

Päätä oikein aineisto on kattava tietopankki seuratoimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä. Aineistosta löytyy seuran toiminnan ja hallinnon kannalta olennaista tietoa aina seuran perustamisesta sen työnantajavelvoitteisiin. Päätä oikein -materiaalit antavat myös raamit seuran varainhankinnan verotukseen ja avaavat kirjanpidon perusperiaatteita.

Tutustu Päätä oikein aineisto – seuran lainsäädännön oppaaseen tästä.

Seuran mallisäännöt

Seuran mallisäännöt koostavat valmiin mallipohjan, jota seurat voivat hyödyntää sääntöjä tarkasteltaessa ja päivittäessä. Mallipohja ohjaa seuroja käymään järjestelmällisesti kunkin sääntöjen osa-alueen läpi.

Lataa valmis mallipohja tästä.

Seuran toimintakäsikirja

Seuran toimintakäsikirja toimii dokumenttina seuran toimintatavoista. Toimintakäsikirja yhtenäistää seuraa ja sen toimintatapoja. Käsikirjaa on hyvä päivittää ajankohtaiseksi seuran ja toimintakentän muutosten rinnalla.

Toimintakäsikirjan tavoitteena on kuvata kunkin seuran toimintaa yksilöllisesti. Oleellista on, että seurat keräävät toimintakäsikirjaansa toiminnan kannalta merkittävimmät tiedot. Ajantasainen käsikirja tukee seuran kehittämistä ja laadukasta seuratoimintaa. Toimintakäsikirja edesauttaa seuran toimintaa myös henkilöstön vaihtuessa.

Millä tavoin seuran toimintakäsikirja tehdään? Tutustu toimintakäsikirjan tekemisen oppaaseen tästä.

Seura työnantajana -verkkokoulutus

Seura työnantajana -verkkokoulutus on suunnattu seuralle, joka on palkkaamassa työntekijän työsuhteeseen. Verkkokoulutus on suunnattu erityisesti seuran hallinnossa työskenteleville ja kaikille niille, jotka haluavat oppia työnantajaa sitovista velvoitteista. Kurssin käynyt tuntee työnantajalle kuuluvat velvoitteet ja tunnistaa urheiluseuran erityispiirteet työantajana. Lisäksi kurssi tarjoaa tukea hyvän työntekijäkokemuksen edistämiseksi.

Tutustu Seura työnantajan -verkkokoulutukseen tästä.

Pienetkin kehitysaskeleet vievät seuran toimintaa eteenpäin. Tule seurasi kanssa mukaan kehittämisen polulle. Tutustu Tähtiseura-laatuohjelman kaikille avoimiin työkaluihin ja palveluihin. 

Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelman työkaluista:

Seuratoiminnan palautekyselyt auttavat urheiluseuran kehittämistä

Seuran taloushallinnon oppaat ja työkalut antavat ohjeita seuran taloushallintoon

Tähtiseura-laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja se toimii osana Suomisport-seurapalvelua.

Tähtiseuroja on jo 565, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 549 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 108 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Lue lisää aiheesta