Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
25.05.2021 | Olympiakomitea

Olympiakomitean kevätkokoustiedote

Suomen Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi 25.5.2021 Olympiakomitean vuoden 2020 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen. Muista käsitellyistä asioista keskeisin oli päätös liikunnan ja urheilun keskitetyn kurinpidon järjestämisestä vakavien eettisten rikkomusten käsittelemiseksi. 

 

Tilikauden 2020 tulos oli 432 000 euroa positiivinen, kun koronan aiheuttamien muutoksien vuoksi päivitetyn budjetin tavoitteena oli 300 000 euron ylijäämä. Oman pääoman suunnitelmallisella vahvistamisella varaudutaan olympiavuosien kuluihin ja tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin. 

 

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kiitti avauspuheessaan liikunta- ja urheiluväkeä vastuullisesta toiminnasta koronakriisin keskellä. 

 

– Korona-aika on heittänyt liikunnalle ja urheilulle ison haasteen, mutta samalla kriisi on osoittanut meille, että liikunta ja urheilu ovat yhteiskuntaa energisoiva voimavara, joka tarjoaa vahvistavia kokemuksia kaikille suomalaisille myös korona-ajasta irtauduttaessa, Vapaavuori sanoi. 

 

Kevätkokous hyväksyi vakavien eettisten rikkomusten keskitetyn kurinpitojärjestelmän 

 

Olympiakomitea käynnisti keväällä 2020 yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää vakavien eettisten rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. Samassa yhteydessä selvitettiin valmentaja- ja ohjaajalisenssijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet sekä mahdollisuus matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon. 

 

Kevätkokouksessa kuultiin yhteenveto selvityksestä ja siihen liittyvä Olympiakomitean hallituksen esitys. Hallitus esitti kevätkokouksen hyväksyttäväksi keskitetyn kurinpidon järjestämistä vakavien eettisten rikkomusten käsittelemiseksi. Keskitetyn kurinpidon malli käsittää urheilun ja liikunnan yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt. 

 

Kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen ja päätti myös Suomen Olympiakomitean sääntöjen muuttamisesta siten, että jatkossa ne huomioivat vakavien eettisten rikkomuksien keskitetyn kurinpidon. 

 

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kiteytti keskitetyn kurinpidon merkityksen painottamalla, että liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike, jonka tulee olla edelläkävijä ja kulkea yhteisessä rintamassa myös vastuullisuuskysymyksissä.

 

– Olemme viime vuosina panostaneet vahvasti vastuullisuustyöhön, ja tänään hyväksytty keskitetty kurinpitojärjestelmä on yksi osoitus siitä suunnasta, johon haluamme kulkea. Vahva viestimme on, että suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa toimitaan eettisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla, ja rikkomuksiin puututaan matalalla kynnyksellä yhteisesti sovitun järjestelmän puitteissa, Vapaavuori sanoi.

 

Lisätietoja: 

Olympiakomitea, toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295.