Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
Blogi
31.05.2021 | Seuratoiminta | Blogi

Jaana Laurila: Seuratoiminta lisää kunnan elinvoimaa  

Mitä ajattelet miettiessäsi kotikuntaa? Mielessä on todennäköisesti maisema, tärkeät arjen paikat ja palvelut sekä niihin linkittyvät ihmiset ja yhteisöt. Olipa mielleyhtymä mikä tahansa, kunta on paljon enemmän kuin hallinnollinen yksikkö, vaikka emme sitä arjessa juurikaan ajattelisi. Kuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt, jotka päättävät, miten tätä kokonaisuutta johdetaan.   

Seuratoiminta kiinnittyy monella tapaa kuntaan, mitä kertoo jo kotikuntaan viittaavat seurojen nimet. Jos kunta ei olisi seuralle merkityksellinen, niin Porvoon Tarmo, Sotkamon Jymy tai kasvattajaseurani Kauhajoen Karhu voisivat harkita uutta nimeä, vaikka sponsorin mukaan. Urheiluseuroilla on suuri yhdistävä ja paikallisidentiteettiä rakentava rooli, jolla on mittava arvo myös kunnalle. Tuoreena esimerkkinä tästä Rauman Lukon mestaruus ja kuinka se yhdisti paikkakuntalaisia. Kunta ja seura ovat vahvasti toistensa tukena. 

Kunnat ovat yhteensä 770 miljoonan euron panostuksellaan suomalaisen liikunnan ja urheilun keskeisin julkinen tukija. Kuntien rakentamat ja ylläpitämät liikuntapaikat, edulliset tai maksuttomat käyttövuorot ja monenlainen yhteistyö luovat puitteet urheiluseurojen toiminnalle. Tukemalla seuroja, kunta mahdollistaa monipuoliset liikuntaharrastukset. Valtaosa ohjatusta liikunnasta ja urheilusta on seurojen ja yhdistysten järjestämää. Vapaaehtoistyön arvo on KIHU:n 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan vuosittain yli 700 miljoonaa euroa. Se on mittava sekä kunnan, seuran että yksilön näkökulmasta. Varsin toimiva kumppanuus.  

Koronakriisi on hankaloittanut harrastustoimintaa ja pudottanut merkittävän määrän lapsia ja nuoria pois harrastamisen parista. Näiden lasten ja pandemian takia harrastustoimintaan mukaan tuloa lykkäämään joutuneiden ikäluokkien tavoittamisessa seuroilla on suuri työ, johon tarvitaan myös kunnalta kaikki mahdollinen tuki.    

Minkälaiseen tulevaisuuteen sinun kuntasi luottamusjohdossa uskotaan? Nähdäänkö seurojen ja yhdistysten tukeminen mahdollisuutena lisätä elinvoimaa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä? Tunnistetaanko liikuntainvestoinnit tapoina vaikuttaa fyysisen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden kehitykseen, jonka myönteiset tulokset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen? Liikuntamyönteinen kunta näkee urheiluseurat keskeisinä kumppaneina, jotka tuovat kuntaan elinvoimaa, tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Asioita, jotka tekevät kunnasta yhteisön. Liikuntamyönteinen kunta tarvitsee johtoonsa liikuntaa ja seuratoimintaa ymmärtäviä päättäjiä. Äänestäthän sinäkin sellaista?  

#liikuntaehdokas  

 

Jaana Tulla

johtaja

seura- ja jäsentoiminta, Suomisport, osaamisen kehittäminen

0400272116