Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.07.2021 | Olympiakomitea | Artikkeli

NILE kehitti valmiuksia kansainväliseen vaikuttamiseen

Viisi suomalaista osallistujaa valmistui kesäkuussa Nordic International Leadership Education (NILE) –ohjelmasta. NILE on pohjoismaiden ja Hollannin urheilun kattojärjestöjen yhteinen valmennusohjelma kansainvälisiin vaikuttamistehtäviin tähtääville. Vuoden mittainen koulutus rakentuu viiden intensiivisen lähijakson ympärille.

Syksyllä 2019 käynnistynyt koulutus venyi koronan takia kaksivuotiseksi ja toteutettiin merkittäviltä osin etätapaamisin. Osallistujat pitivät koulutusta itselleen antoisana ja näkivät siinä myös paljon laajempaa potentiaalia suomalaiselle urheilulle.

Lähitapaamisten peruuntuminen hankaloitti eri maiden osallistujien verkostoitumista, joka on aiempina vuosina todettu koulutuksen keskeiseksi anniksi. Suomen osallistujien kärkilistalla korostuivat tällä kertaa hyvin erilaiset merkitykset. Yhteistä aiempaan on, että koulutus koettiin sisällöltään painavana ja monella tavoin omaa työtä ja tavoitteita tukevana.

– Kuka tahansa urheilujohtaja hyötyisi tästä! Suomessa urheilujohtaminen on usein manager-tyyppistä. NILE-koulutusohjelma antaa vahvoja työkaluja johtajuuteen ja kehittää taitoja vaikuttavaan viestintään ja esiintymiseen, kuvaa Hiihtoliiton Soili Hirvonen.

NILE:n osallistujilta edellytetään kansainvälistä ambitiota ja kiinnostusta. Tärkeää on myös lajiliiton sitoutuminen ja tuki, mikä on kirjattu myös hakukriteereihin.

Tätä korostaa myös Tennisliiton Jarno Tiusanen:

– Kansallisen liiton vahva kv-strategia tai halu edetä kv-toiminnassa antaa osallistujalle hyvän tarttumapinnan. Tällaiset liitot todennäköisesti myös hyötyvät koulutuksesta eniten.

Tavoitteet edellä

Koulutusohjelman tavoitteena on edistää kansainvälisten positioiden saavuttamista. Prosessin alussa selkeytetään oma tavoite ja määritellään sille osatavoitteet. Koulutuksen aikana osallistujille karttuu tarpeelliset taidot ja työkalut tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoitteiden asettaminen ja tavoitteellisuuden vahvistuminen koettiinkin koulutusohjelman merkittäväksi anniksi.

– Uskomatonta, että olen päässyt kaikkiin kirjaamiini tavoitteisiin, joihin kuuluu mm. paikka Euroopan Cheerleadingliiton Valmentajien ja urheilijoiden komissiossa. Toki asiaa helpotti se, että vuoden sijaan käytettävissä oli kaksi vuotta. Näen koulutuksella ison merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa, kiteyttää Ina Tiittula.

Koulutusohjelma tarjoaa myös kontakteja ja mahdollisuuksia tutustua kv-organisaatioihin paikan päällä tai korkeatasoisten puhujien kautta.

– Lausannen vierailulla kävin haastattelemassa WADA:n toimihenkilöä ja meillä oli hyvä keskustelu. Henkilökohtaisella kontaktoinnilla oli varmasti merkitystä siihen, että minut nimettiin myöhemmin WADA:n työryhmään, toteaa Kansainvälisen Salibandyliiton Merita Bruun.

Koeteltuja malleja ja heittäytymistä

Sisällöllisesti painavimpina osioina pidettiin retoriikkaa ja lobbausta. Näihin osioihin saadut rakenteet ja esitystavat ovat rautaisia työkaluja, joita voi käyttää arjessa aina kun on tarve vaikuttaa.

– Uskon, että palaan materiaaleihin ja muistiinpanoihin useasti myös jatkossa. Jo nyt moni opittu asia on jo kiinnittynyt arjen tekemiseeni. Koulutuksen kautta sain vahvistettua verkostoani, itsevarmuutta ja selkeyttä esiintymiseen sekä paljon hyödyllistä tietoa kansainvälisestä vaikuttamisesta, toteaa Liisa Ahlqvist-Lehkosuo.

– Henkilökohtaisesti koulutus innosti ja toisaalta laittoi miettimään ja pysähtymään, miten asioita kannattaa tehdä ja viestiä, arvioi Tiusanen.

– Koulutuksen alla mietitytti, miten työarjen keskellä jaksaa syventyä kolmen päivän englanninkielisiin opintojaksoihin. Ensimmäisen jakson jälkeen huomasinkin olevani virtaa täynnä. Kaikki koulutuksen aikana läpikäyty lisäsi itsevarmuutta ja opetti heittäytymään, summaa Hirvonen.

Kuvassa vasemmalta NILE-osallistujat: Liisa Ahlqvist-Lehkosuo, Ina Tiittula, Jarno Tiusanen, Merita Bruun ja Soili Hirvonen.

Lue lisää aiheesta