Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
16.08.2021 | Olympiakomitea | Uutinen

Yhteistyössä kohti vastuullisempaa urheiluyhteisöä – Pro gradu -tutkimus urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman jalkauttamisesta

Olympiakomitea julkaisi helmikuussa 2020 ensimmäistä kertaa yhteisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 2020–2024, joka on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Tänä kesänä Tampereen yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistuva Teemu Korvenpää kiinnostui ohjelman käytäntöön viemisen tutkimisesta keväällä 2020 ja päätti tehdä aiheesta lopputyönsä.

– Aihevalinnan kautta pystyin yhdistämään kolme itseäni kiinnostavaa aihepiiriä: strategian jalkauttamisen, urheilujohtamisen ja vastuullisuuden, Korvenpää kertoo tutkielman taustasta.

Nyt valmistuneen, englanniksi laaditun tutkielman nimi kääntyy suomeksi Yhteistyössä kohti vastuullisempaa urheiluyhteisöä: Case-tutkimus urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 2020–2024 käynnistämisestä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli saavuttaa syvällinen ymmärrys vastuullisuusohjelman jalkauttamisesta Olympiakomiteassa ja lajiliitoissa ohjelman alkutaipaleella. Tutkimuksessa perehdyttiin jalkauttamiskäytänteisiin sekä yhteistyö- että organisaatiotasolla ja arvioitiin ohjelman jalkauttamisrakenteen toimivuutta. Teoreettisesti tutkimuksessa keskeistä oli lähestymistapa vastuullisuusohjelmaan yhteistyöstrategiana. Tutkimusta ei laadittu toimeksiantona Olympiakomitealta.

Syksyn 2020 ja alkukevään 2021 aikana kerätty laadullinen tapaustutkimusaineisto koostui viidestä haastattelusta, neljästä tapahtumahavainnoinnista sekä keskeisiin asiakirjoihin perehtymisestä. Aineistonmuodostuksen ja analysoinnin tuloksena muodostui viisi tapausteemaa: yleiset käsitykset vastuullisuusohjelmasta, ohjelman edut, jalkauttaminen yhteistyötavoilla, jalkauttaminen organisaatiotavoilla, sekä jalkauttamiseen liitetyt keskeiset haasteet.

– Graduprosessissa erityisen hienoa oli päästä tutustumaan läheltä Olympiakomitean ja lajiliittojen vastuullisuustyöhön sekä soveltamaan strategisen johtamisen tutkimusta ja teoriaa käytäntöön – ja päinvastoin, toteaa Korvenpää.

Tutkimuksessa selvisi, että yhteistyötasolla jalkauttamisen keskiössä ovat olleet kattavat yhteistyökäytännöt, jotka tähtäävät Olympiakomitean ja lajiliittojen valmiuksien kehittämiseen, keskinäiseen oppimiseen ja verkostoitumiseen vastuullisuusasioissa. Organisaatiotasolla jalkauttaminen on käynnistysvaiheessa ilmentynyt ennen kaikkea ohjelman organisaatio- ja lajiliittokohtaisena omaksumisena ja mukauttamisena, jossa ohjelman sisältöä ja tavoitteita viedään pidemmälle.

Lupaavan sitoutumisen, kattavien yhteistyökäytäntöjen ja mukautuvien organisaatiotoimien lisäksi jalkauttamisrakenteen arviointi paljasti myös kehityskohteita liittyen vastuullisuusohjelman ympärillä tapahtuvaan jatkuvaan verkostoitumiseen sekä toteutumisen seurantaan ja arviointiin. Arvioinnista johdettiin kehitysehdotuksia tulevalle työskentelylle vastuullisuusohjelman parissa.

– Haluan kiittää Olympiakomitean vastuullisuustiimiä mahdollisuudesta sekä alusta alkaen avoimesta ja innostuneesta suhtautumisesta tutkimusideaani, Teemu päättää.

Linkki pro gradu -tutkielmaan

Lisätietoja: Teemu Korvenpää, teemu_korvenpaa@hotmail.com

Lue lisää aiheesta