Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.08.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Tähtiseura-ohjelma tukee seuran yhtenäisyyttä: ”Opimme, että seuraa kehitetään sen jokaisen jäsenen voimin”

Tähtiseura-laatuohjelma on urheiluseurojen yhteinen laatuohjelma, joka tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja.

Espoon Telinetaitureiden toiminnanjohtajan Olli-Pekka Lintulan mukaan Tähtiseura-ohjelma avasi silmät erityisesti sille, millä toiminnan osa-alueilla seura on onnistunut ja, missä vielä löytyy kehitettävää.

– Tähtiseura-ohjelman avulla tarkastelimme toimintaamme laajalti. Prosessi loi kokonaisuudessaan seuraamme yhtenäisemmäksi. Laatuohjelman oppien ansiosta pystyimme asettamaan yhteisiä tavoitteita koko seuralle. Vaikka seuran johtokunta on toiminnan edistämisen kannalta keskeisessä roolissa, opimme, että seuraa kehitetään sen jokaisen jäsenen voimin, Lintula toteaa.

Toimintakentän muutosten tunnistaminen tärkeää

Laadun kehittäminen on ollut osa Espoon Telinetaiturien toimintaa jo pitkään. Seura on ollut mukana muun muassa Voimisteluliiton omassa toiminnan kehittämistä edistävässä prosessissa.

Lintula kuitenkin korostaa, että toimintakenttä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti; on tärkeää, että seurat pysyvät muutosten matkassa. Kun seura alkoi Tähtiseura-ohjelman kautta tarkastelemaan seuran nykyistä toimintakenttää, havaittiin myös harrastamisen piirissä tapahtuneet muutokset konkreettisemmin.

– Esimerkiksi lasten liikkuminen on tänä päivänä vähäisempää kuin menneinä vuosikymmeninä. Nyt olemmekin tuoneet entistä vahvemmin myös yleisliikunnallisia taitoja ja aktiviteetteja valmennusryhmiimme lajiosaamisen ja -harjoitteiden rinnalle.

Tavoitteita hyvä asettaa osa-alueittain – dialogia ja yhteisiä suuntaviivoja unohtamatta

Espoon Telinetaiturit on saavuttanut Tähtimerkin sekä lasten ja nuorten, että huippu-urheilun osa-alueelta. Lintulan mukaan on tärkeää, että kehittämisprosessissa eri osa-alueet osataan nähdä myös omina kokonaisuuksinaan.

– Harrastustoiminta ja huippu-urheilu vaativat eri asioita ja näitä alueita tulee kehittää osa-alueiden omien vaatimusten pohjalta. On tärkeää, ettei harrastustoimintaa nähdä vain huippu-urheilun sivutuotteena, vaan osa-alueena, jossa on myös erillisiä tavoitteita ja prioriteetteja, Lintula summaa.

Tästä huolimatta seuran sisäisen dialogin ja keskusteluyhteyden varmistaminen on Lintulan mukaan merkittävässä roolissa.

– Yksi Tähtiseura-ohjelman parasta antia on ollut seuran yhteisten linjojen löytäminen. Laatuohjelma on antanut meille työkaluja nostaa toimintamme tasoa yhä korkeammalle ja saanut seuran jokaisen jäsenen paremmin osaksi tätä kokonaisuutta.

Lisätietoa tähtiseurat.fi

Tähtiseuroja on jo 577, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 562 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 110 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.  ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Lue lisää aiheesta