Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
26.08.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä – Tähtiseura-ohjelma auttaa kehittämään seuran toimintaa yhä paremmalle tasolle

Tähtiseura-laatuohjelma on urheiluseurojen yhteinen laatuohjelma, joka tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja.

Tampereen Pyrinnön suunnistusjaostolle Tähtiseura-laatuohjelma on tarjonnut erityisesti uudenlaista otetta johtoryhmätyöskentelyyn sekä tuonut uusia apuvälineitä toiminnan järjestäytymiseen. Suunnistusjaostossa laatuohjelman edistämisen vetovastuussa toimii seuran jaosto- ja nuorisovastaava Tero Viljanen.

Seura omaa Tähtimerkin sekä lasten ja nuorten, että huippu-urheilun osa-alueelta.

– Tällä hetkellä keskeinen tavoitteemme on saavuttaa Tähtimerkki myös aikuisliikunnasta. Seuraamme on koottu seitsemän henkilön ryhmä, joka vastaa seuramme Tähtiseura-auditoinneista. Ryhmästä aikuisliikunnan osa-alueen edistämiseen on keskittynyt tällä hetkellä kolme henkilöä. Ryhmän avulla varmistamme, että seuran toimenpiteitä kohdennetaan oikein, jolloin kehittämistä tapahtuu, Viljanen avaa

Vuosikello ja toimintakäsikirja ohjaavat toiminnan suunnittelua

Viljanen näkee Tähtiseura-laatuohjelman materiaalit tärkeänä tukena toiminnan järjestäytymisen kannalta.

– Työkalujen avulla olemme saaneet systematisoitua johtokuntatyöskentelyämme ja vahvistaneet yhteisiä toimintamallejamme. Laatuohjelman oppien ansiosta olemme pystyneet asettamaan yhä konkreettisempia tavoitteita ja tekemään näitä tukevia toimenpiteitä. Rakensimme seurallemme muun muassa yhteisen vuosikellon, joka ohjaa kunkin osa-alueemme toimintaa.

Vuosikello on tarjonnut valmiuksia rytmittää myös aikuisten osa-alueen edistämistä.

– Seurassamme liikkuu runsaasti aikuisharrastajia Harrasteryhmässämme. Harrasteryhmän toiminta on ollut todella suosittua ja se on tunnistettu laadukkaaksi. Osa- ja lajiharjoitteita ryhmä tarjoaa viikoittain aina viiteen harjoituskertaan asti. Harrasteryhmässä on mukana paljon aikuisliikkujia ja tämä vaikutti vahvasti siihen, että halusimme käydä Tähtiseura-prosessin läpi myös aikuisten osalta, Viljanen toteaa.

Aikuisliikunnan osa-alueen kehittämisen ohella seurassa keskiössä on tällä hetkellä toimintakäsikirjan viimeisteleminen. Viljanen uskoo, että kattava toimintakäsikirja vahvistaa seuran yhteisiä tavoitteita.

– Toimintakäsikirja vahvistaa seuran toimien yhtenäisyyttä, mutta luo samalla jatkumoa. Kun käsikirja on kaikkien nähtävillä ja saatavilla, pystytään toimiin tarttumaan helpommin koko seuran voimin.

Laatuohjelma avannut silmät myös seuran toiminnan kriittiseen tarkasteluun

Viljanen kannustaa prosessiin lähteviä seuroja suhtautumaan kehittämisen polkuun avoimin mielin.

– Ohjelman avulla olemme löytäneet väyliä vahvistaa toimintamme hyviä osa-alueita, mutta oppineet tarkastelemaan toimintaamme myös kriittisesti. Kokonaisuudessaan olemme pystyneet nostamaan toimintaamme entistä paremmalle tasolle ja varmistamaan kehittämisen polun jatkumon.

Lisätietoa tähtiseurat.fi

Tähtiseuroja on jo 577, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 562 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 110 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.  ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Lue lisää aiheesta