Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.08.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Tähtiseura-ohjelma auttaa vakiinnuttamaan seuran toimintamallit ja varmistaa kehittämisen polun jatkumon

Tähtiseura-laatuohjelma on urheiluseurojen yhteinen laatuohjelma, joka tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja.

Grankulla IFK:n urheilutoimenjohtajan Samuli Agarthin mukaan seuran toimintaa on ohjannut aina vahva halu toimia edelläkävijänä

– Haluamme toimia etunenässä ja viitoittaa samalla tietä muille seuroille. Kun Jääkiekkoliiton aluekoordinaattorimme Joni Leander esitteli Tähtiseura-ohjelmaa ensimmäisen kerran, ei ollut epäilystäkään, ettemmekö lähtisi mukaan, Agarth kertoo.

Tällä hetkellä Grankulla IFK omaa Tähtimerkin lasten ja nuorten osa-alueesta. Kokonaisuudessaan Agarth kuvailee kehittämisprosessia sujuvaksi ja mutkattomaksi.

– Prosessin sujuvuuteen vaikutti varmasti se, että olemme suurempi seura. Meillä työskentelee esimerkiksi palkkaa saavia työntekijöitä enemmän kuin pienemmissä seuroissa. Meille on kuitenkin aina ollut tärkeää, että toimimme pienempien seurojen apuna ja tukena. Tämä on myös vahva osa lajiliittomme toimintaa – vaikka seurat ovat erilaisia, vedämme yhtä köyttä, Agarth kuvaa.

Laatuohjelma luo kehittämisen polkuun jatkumoa

– Ohjelman kautta huomasimme, että useat toimemme ovat jo valmiiksi hyvällä tasolla. Ymmärsimme, että olemme oikeasti onnistuneet tavoitteissamme. Tämä on tuonut lisää motivaatiota pitää hyviä käytäntöjä yllä.

Vaikka monet asiat olivatkin Grankulla IFK:ssa hyvällä tolalla, toi Tähtiseura-ohjelma kaivattua varmuutta ja säännöllisyyttä toimintaan.

– Seuran toiminnan kannalta on ensisijaisen tärkeää, että seuran vuosikello on kunnossa. Kun vuosikello on rakennettu oikein, tehdään asioita oikeina ajankohtina.

Lajin piirissä ennen pelikautta tehtävät valmistelut vaativat Agarthin mukaan eniten aikaa ja järjestelmällisyyttä. Kun seuraan tulee uusia toimijoita, on tärkeää, että seurasta löytyy selkeät toimintaohjeet erityisesti vastaavien ajanjaksojen varalle.

– Toimintamallien ja -tapojen tulee olla kaikkien seuran toimijoiden nähtävillä ja saatavilla. Tällä varmistetaan kehitystoimien jatkuvuus myös henkilöstön vaihtuessa. Laatuohjelmasta olemme saaneet hyviä apuvälineitä tämän kehittämisen jatkumon varmistamiseen, Agarth toteaa.

Miksi mukaan Tähtiseura-ohjelmaan?

Agarth painottaa, että ohjelma tarjoaa apua kaikenlaisille seuroille – niin pienille kuin suurille. Kun seura arvioi toimintaansa, edistetään seuran sisäistä vuorovaikutusta ja tätä kautta mahdollistetaan entistä parempien toimintamallien rakentaminen.

– Tähtiseura-ohjelmaa suosittelen ehdottomasti kaikille seuroille. Uskon, että ohjelma antaa tukea erityisesti seuroille, jotka mahdollisesti vielä miettivät, miten toimintaa voitaisiin edistää.

Tähtiseura-ohjelman edistämisen suhteen Agarth antaa kiitosta myös lajiliitolle.

– Jääkiekkoliitto on ollut tärkeässä roolissa seurojen välisen yhteistyön vahvistamisessa. Isommat seurat ovat ottaneet yhä isompaa roolia pienempien seurojen avustamisessa ja toimintakenttää on rakennettu entistä yhtenäisemmäksi. Kun Tähtiseura-ohjelma saavuttaa suurempaa jalansijaa urheiluyhteisössä, uskon, että tämä tuo samalla tavalla koko urheilun kenttää entistä vahvemmin yhteen, Agarth summaa.

Lisätietoa tähtiseurat.fi

Tähtiseuroja on jo 577, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 562 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 110 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.  ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Lue lisää aiheesta