Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.09.2021 | Seuratoiminta | Uutinen

Liikunnan ja urheilun edellytyksiä paikallistasolla kehitetään yhteistyöllä

Olympiakomitea tiivistää yhteistyötään suurimpien kaupunkien kanssa. Liikunta ja urheilu ovat kunnissa entistä tärkeämmässä roolissa. Yhteiskunnallisten haasteiden ja rakennemuutosten myötä liikunnan yhteiskunnallinen merkitys kasvaa.

Yli kahdenkymmenen suurimman kaupungin opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä liikunnasta vastaavat henkilöt kokoontuivat tiistaina Helsingissä vastavalmistuneella Urhea-kampuksella. Olympiakomitean johdolla järjestetyssä yhteistyötapaamisessa olivat mukana myös urheiluakatemioiden ja liikunnan aluejärjestöjen edustajat.

– Eri toimijoiden tiivistä yhteispeliä tarvitaan, jotta liikunnan ja urheilun edellytykset turvataan seuratoiminnasta huippu-urheiluun. Haluamme olla aloitteellinen toimija yhteistyön tiivistämisessä ja verkostojen rakentamisessa, Olympiakomitean seura- ja jäsenpalveluyksikön johtaja Jaana Tulla.

– Jokaisessa kunnassa sykkii vahva seurasydän. Valtaosa ohjatusta liikunnasta ja urheilusta on seurojen ja yhdistysten järjestämää. Vapaaehtoistyön arvo on mittava sekä kunnan, seuran että yksilön näkökulmasta. Seuratoiminnalla on valtava yhteisöllinen merkitys, sen avulla luodaan eläviä yhteisöjä ja paikallisidentiteettiä. Seurat näkyvät ja kuuluvat paikallisessa mediassa ja luovat kunnan brändiä, Tulla jatkaa.

Seuratoiminta on maamme suurin kansanliike ja se koskettaa kolmannesta väestöstämme, peräti 1.8 miljoonaa ihmistä. Suomessa on seuratietokannan mukaan ainoastaan kahdeksan kuntaa, jossa ei ole urheiluseuraa, joten seurojen yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen vaikutus on valtava.

– Kunnat ovat kotitalouksien jälkeen liikunnan ja urheilun suurin rahoittaja, viisi kertaa valtiota suurempi. Kunnat ovat siten erittäin iso ja tärkeä mahdollistaja liikunnan ja urheilun toimintaedellytysten luomisessa. Yhteistyö kuntien ja paikallisten urheiluseurojen välillä on tärkeää, ja sitä meidän kaikkien tulee tukea, kun siirrymme pandemiasta kohti uutta normaalia, Tulla lisää.

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Olympiakomitean varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Multala nosti esiin kolme tavoitetta liikunnan ja urheilun edistämiseksi kunnissa: liikunnan ja liikkumisen edistäminen on saatava jokaisen kunnan strategiaan poikkihallinnollisesti. Harrastamisen Suomen malli pitää saada onnistuneesti toteutettua kaupungeissa ja kunnissa. Liikunnan edistäminen on saatava mukaan hyvinvointialueen uudistukseen.

 

Paikallisilla edellytyksillä on huomattava merkitys myös huippu-urheilijaksi kasvettaessa. Urheilun edellytyksiin panostaminen tuo kuntaan luonnetta ja vetovoimaa.

– Urheilijalla tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja toimintaympäristö. Nuorille tarvitaan urheilun ja koulunkäynnin yhdistämistä helpottavia ratkaisuja. Tästä hyvä esimerkki ovat urheiluakatemiat, Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen.

Urheiluakatemia on paikallinen verkosto, johon kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia (yläkoulut, toinen ja korkea-aste), seuroja ja asiantuntijaorganisaatioita.

– Urheiluakatemiaverkoston seuraavat isot kehitysaskeleet vaativat kuntien, seurojen ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä. Työ saadaan oikeaan suuntaan, kun kaikkien osapuolien tavoitteena on rakentaa urheilijan hyvää päivää ja ehjää viikkoa. Koulujen ja urheilun välinen yhteistyö sekä kunnan aktiivinen rooli ovat keskeisiä tämän asian edistämisessä, Paananen jatkaa.

C21+2-kuntien tapaamisista on tarkoitus rakentaa säännöllisesti kokoontuva foorumi yhteistyön kehittämiselle eri toimijoiden välille.