Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
05.10.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Tähtiseurapäivä-webinaari tarjosi vinkkejä seuran toiminnan markkinointiin – katso tilaisuuden videotallenteet!

Tähtiseurapäivä-webinaarissa 2.10. avattiin seuran ajankohtaiskuvaa sekä tarjottiin vinkkejä seuran toiminnan tehostamiseen. Tilaisuudessa pureuduttiin siihen, kuinka seurat voisivat tavoittaa paremmin haluamansa kohderyhmät, millä tavoin seurat voivat tuottaa merkityksellisyyttä yhteistyökumppaneilleen sekä kuinka toiminnan arkea on mahdollista helpottaa.

Jan Vapaavuori: ”Urheiluseuratoiminta tuottaa merkittäviä hyötyjä yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille”

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori korosti tilaisuuden avauspuheenvuorossaan urheiluseuratoiminnan yhteiskunnallista merkitystä. Suomen suurimpana kansanliikkeenä seuratoiminta näyttäytyy yhteiskunnan jokapäiväisessä arjessa.

– Seuratoiminta tuottaa runsaasti iloa ja hyötyjä. Ihmiset voisivat olennaisesti huonommin ja arjesta löytyisi huomattavasti vähemmän virikkeitä, mikäli seuratoimintaa ei olisi.

Vapaavuori valotti avauksessaan myös seuratoiminnan ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Seuratoiminta hyödyt ja vaikutukset heijastuvat yhteiskuntaan samalla tavalla kuin yhteiskunta heijastuu seuratoimintaan. Esimerkkinä tästä Vapaavuori nosti esiin koronakriisin: liikunta on vähentynyt, sosiaaliset kontaktit ovat jääneet minimiin ja psyykkinen hyvinvointi on heikentynyt.

Kriisi tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia tulevaan. Vapaavuori uskoo, että pandemian myötä seuratoiminnan merkitys tunnistetaan yhteiskunnassa aiempaa laajemmin.

– Toiminnan ammattimaisuutta on lisättävä, mutta samalla on säilytettävä sen vetovoimaisuus niin potentiaalisten liikkujien kuin vapaaehtoisten keskuudessa. On tärkeää miettiä, miten uudistumme yhteiskunnan muutosten mukana, jotta seuratoiminta säilyttää asemansa myös tulevaisuudessa.

Katso Vapaavuoren avauspuheenvuoro tästä. 

 

Kaisa Vikkula: Kohderyhmien valinnassa seuroilta edellytetään osaamista, oikein kohdennettuja resursseja ja kehittymiskyvyn kartoittamista

Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula käsitteli puheenvuorossaan seurojen kohderyhmien valintaa. Vikkula uskoo, että kaikki seurat voivat kehittyä ja kukoistaa omassa toimintaympäristössään.

Seurojen on Vikkulan mukaan olennaista kiinnittää huomiota toimintakentän pirstoutumiseen. Tällä hetkellä lasten määrä laskee, kun taas senioreiden määrä kasvaa. Toisaalta uusia kohderyhmiä on havaittavissa; esimerkiksi erityisryhmät ja maahanmuuttajat.

Vikkula kannustaakin tarkastelemaan kunnan väestöpohjaa ja sitä, millaiselle liikunnalle on kysyntää.

– Lisäksi on hyvä kartoittaa, millä tavalla toimintaan saadaan helposti mukaan uusia liikkujia. Onko koko toiminta kannattavaa vai kannattaako toimenpiteitä fokusoida? Mistä kannattaa luopua ja missä taas on kasvumahdollisuuksia?

Liikkumattomat ovat Vikkulan mukaan merkittävä huomioitava kohderyhmä. Haasteena on, että seurat ovat perinteisesti saavuttaneet kohderyhmiä, jotka ovat halukkaita ja valmiita liikkumaan.

– Seurojen on osattava hyödyntää oikeita markkinointikanavia – niin somekanavia, suorapostitusta kuin paikallislehtiä. Samalla yhteistyö kunnan kanssa on tärkeää. Kunnan viestit tavoittavat potentiaalisia uusia jäseniä muun muassa kouluissa, päiväkodeissa ja maahanmuuttajayhdistyksissä.

 

Olli Aro: Sponsoroinnin merkitys lähtee arvoista

Suomen Jääkiekkoliiton Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro avasi puheenvuorossaan sponsoroinnin merkitystä.

Aro korosti, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tehdä sponsorointia. Olennaista on, että sponsorointia rakennetaan merkitysten kautta.

– Jos puhutaan näkyvyydestä ilman tavoitteita, olemme heikoilla jäillä. Jokaisen seuran on hyvä miettiä sitä, mitkä ovat jo niitä konkreettisia tekoja, joita seurassa toteutetaan.

Aron painotti, että on hyvä kysyä miksi, miten ja mitä asioita tehdään.

– Kun lähdetään tekemään yhteistyötä, puhun tietoisuudesta, aktivoinnista ja juurruttamisesta. On tärkeää tehdä toimia niin, että ne ankkuroivat yhteistyön ja yhteistyökumppanin logon toimintaan arjessa. Valmiin konseptin ja sen merkityksen avulla yhteistyökumppanit saavat mahdollisuuden viestiä, että he ovat mukana seuran arjessa. Tätä kautta rakennetaan merkityksiä.

 

Jaana Tulla: Olympiakomitea seurojen tukena ja edunvalvojana

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla avasi Tähtiseurapäivä-webinaarissa Olympiakomitean roolia ja toimia seuratoiminnan edistäjänä.

Puheenvuorossaan Tulla avasi erityisesti Tähtiseura-laatuohjelmaa, mutta myös muita Olympiakomitean toimia.

– Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen rakentama Tähtiseura-ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran kehittämiseen. Ohjelmaan on erittäin helppo tulla mukaan – oli seuranne sitten pieni tai suuri. Kaikki lajit ovat tervetulleita mukaan mistä päin tahansa Suomea.Tulla nosti puheenvuorossaan esiin myös datan keruun ja tiedolla johtamisen merkityksen, jota Olympiakomitea edistää muun muassa Suomisportin avulla. Suomisportin avulla dataa on kerätty muun muassa harrastajamääristä.

Koronan myötä lisenssien myynti tippui roimasti, mutta nyt tilanne on jälleen kohenemassa parempaan. Havainto näkyy Suomisportin kautta kasvaneissa lisenssien myynnissä.

– Datan avulla pääsemme osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Seurojen edunvalvonta on yksi Olympiakomitean tehtävistä. Meillä on osaamista, ihmisiä ja valmiita työkaluja, Tulla summaa.

Katso Tullan puheenvuoro tästä. 

 

Carita Riutta: Suomisportista tehoja seuran arjen pyörittämiseen

Olympiakomitean Suomisport seurapalvelupäällikkö Carita Riutta valotti Tähtiseurapäivä-webinaarissa Suomisportin tarjoamia hyötyjä seuran arkeen.

Suomisport on koko urheiluyhteisön oma digitaalinen palvelu, joka helpottaa liittojen, seurojen ja liikkujien arkea.

– Suomisport kokoaa kaikki seuran tarvitsemat palvelut yhdelle digitaaliselle alustalle. Alustan kautta hoituvat niin seurajäsenyydet, tapahtumailmoittautumiset kuin viestintä.

Lisäksi Suomisport tarjoaa seuralle myös sähköisen taloushallinnon, jonka kautta seurat voivat seurata talouttaan reaaliaikaisesti, hoitaa laskutuksen ja kirjanpidon sekä hoitaa kulukorvaukset ja työajanseurannan.

– Suomisport toimii yhdellä alustalla – niin verkossa kuin mobiilissa. Suomisport kokoaa seuran arjen yhteen paikkaan, joka rakentaa omalta osaltaan yhä järjestelmällisempää, tehokkaampaa ja helpompaa seura-arkea.

Katso Riutan puheenvuoro tästä.

 

Tilaisuuden esitykset voit katsoa linkkeinä olevista videoista. Tallenteet löydät myös täältä.

Lisätietoa tähtiseurat.fi tai Tähtiseura-ohjelman esittelyvideo.

Lue lisää aiheesta