Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.10.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi haastoi omaa ajattelua: ”Valmentajan pitää pystyä mukautumaan toimintakentän muutoksiin”

Kun Heli Aikioniemeltä kysytään Vastuullisen valmentajan verkkokurssin antia, näkee hän koulutuskokonaisuuden laadukkaana ja koko urheiluyhteisöä palvelevana kokonaisuutena. Sekä liitto- että seuratehtävissä toimiva Aikioniemi näkee tärkeänä, että vastuullisuus nostetaan esiin niin valmennuksen kuin koko urheilun ja liikunnan toimintakentän näkökulmasta. Kun aihe on esillä, saadaan aikaan muutosta.

Heli Aikioniemi toimii sekä Suomen Ampumahiihtoliiton varapuheenjohtajana että Ounasvaaran Hiihtoseuran Ampparikoulu- ja leirivastaavana. Aikioniemi oli mukana Vastuullisen valmentajan verkkokurssin pilotoinnissa keväällä 2020.

Vastuullisen valmentamisen ja turvallisen toimintaympäristön merkityksen Aikioniemi tunnistaa tärkeäksi.

– Vastuullisuus ja turvallisen toimintaympäristön periaatteet on hyvä tunnistaa niin seura- kuin liittotasolla. Kun aihetta käsitellään urheiluyhteisössä laajalti, saamme aikaan muutosta parempaan. Vastuullisen valmentajan verkkokurssi toimii oivana esimerkkinä siitä, millä tavoin turvallista toimintaympäristöä voidaan urheiluyhteisössä edistää.

Valmentajan on hyvä miettiä, millaista toimintaympäristöä rakentaa

Aikioniemi näkee tärkeänä, että valmentajat pysyvät maailman muutoksessa mukana.

– Valmennustehtävissä – erityisesti seuroissa – toimitaan usein lasten ja nuorten kanssa, jotka ovat hyvin herkässä iässä. Valmennustehtävissä toimii hyvin eri ikäisiä ihmisiä ja erityisesti meidän vanhempien valmentajien on hyvä tunnistaa, millä tavoin maailma on muuttunut.

Esimerkkinä Aikioniemi nostaa esiin puhetavan ja toimintakulttuurin muutoksen. Vuosia vanhat sanavalinnat ja toimintatavat eivät enää istu nyky-yhteiskuntaan. Näitä asioita on jokaisen valmentajan hyvä miettiä, Aikioniemi summaa.

Heli Aikioniemi ohjeistaa lajikokeiluryhmälle oikeaoppista makuuammunta-asentoa.

Vastuullisen valmentajan verkkokurssin materiaalit tarjoavat oppia kaikille valmentajille

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla perehdytään niin valmennuksen perusteisiin, valmentajan vastuullisuuskenttään kuin turvallisuuden huomioimiseen. Kurssi johdattelee aihealueisiin teksti- ja videomateriaalin avulla, mutta myös monivalinta- ja itsearviointitehtävien kautta.

– Kurssi on rakennettu äärettömän hyvin ja se käsittelee ajankohtaisia teemoja. Vaihtelevat tehtävät ja materiaalit tukevat oppimisprosessia. Uskon, että kurssi haastaa jokaista valmentajaa ajattelemaan omia toiminta- ja ajattelumallejaan.

Aikioniemi tietää, mistä puhuu. Hän on toiminut vastuullisuustoimissa Ampumahiihtoliiton yhdenvertaisuusprojektin vetäjänä sekä tehnyt pro gradu -tutkielmansa urheilijoiden kokemuksista sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisesta toimintaympäristöstä.

– Verkkokurssi on rakennettu onnistuneesti aihealueittain: lapset, nuoret, aikuiset sekä kilpa- ja huippu-urheilijat. Jaottelun ansiosta kurssin voi suorittaa myös osissa ja aloittaa esimerkiksi siitä osa-alueesta, jonka valmennustehtävissä itse toimii. Jo tästä on merkittävä hyöty, Aikioniemi rohkaisee.

Yhteiset standardit rakentavat yhtenäistä toimintakulttuuria

Aikioniemen mukaan turvallisen toimintaympäristön rakentaminen on keskiössä niin seura- kuin liittotasolla. Vastuullisen valmentajan verkkokurssin kaltaisten konkreettisten toimien kautta edistetään koko valmentajakentän yhteisiä toimintamalleja.

– Verkkokurssi on otettu osaksi Ampumahiihtoliiton valmentajakoulutusta ja toivon, että tämä otettaisiin käyttöön myös mahdollisimman monessa muussa lajiliitossa. Uskon, että mikäli koulutus on osa liiton toimintaa, osataan turvallista toimintaympäristöä rakentaa yhä konkreettisemmin. Mikäli jonkun valmentajan toiminnassa havaitaan puutteita, on hyvä, että meillä on yhteiset standardit ja toimintatavat, joihin nojata.

Aikioniemen mukaan yhteiset toimintamallit helpottaisivat myös haastavien asioiden esiin nostamista. Kun keskusteluun löytyy selkeät perusteet, on myös haastavia asioita helpompi ottaa esiin.

– Valmentajan pitää pystyä mukautumaan toimintakentän muutoksiin. Meidän tulee toimia yhdenvertaisesti, mutta huomioiden erilaisten urheilijoiden tarpeet. Valmentajat haastavat urheilijoita työssään, joten myös meidän valmentajien on haastettava itseämme ja omaa osaamistamme.

Kuvat: Inga-Maaret Aikioniemi 

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi on kurssikokonaisuus, joka edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä liikunnan ja urheilun piirissä. Kurssin tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssi tarjotaan maksuttomana 31.12.2021 saakka. Lue lisää tästä.

Lue lisää aiheesta