Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.10.2021 | Olympiakomitea | Artikkeli

Liikunnan ja urheilun ajankohtaistilaisuus tarjosi kuntapäättäjille vinkkejä – katso tilaisuuden tallenne! 

Olympiakomitea järjesti 13. lokakuuta kuntapäättäjille suunnatun liikunnan ja urheilun ajankohtaistilaisuuden. Tilaisuudessa tarjottiin vinkkejä liikunnan ja urheilun edistämiseen sekä liikkeen lisäämiseen. Kesän kuntavaalien jälkeen uusi valtuustokausi on käynnistynyt valtuustoissa ympäri maan, joten tilaisuudessa pureuduttiin ajankohtaiseen kuntatason liikuntapolitiikkaan.

Koko Suomen kuntapäättäjien liikunnan ja urheilun ajankohtaistilaisuus järjestettiin historiallisesti ensimmäistä kertaa. Tilaisuudessa linjoilla oli peräti 115 kunnasta noin 300 osallistujaa. Tilaisuuteen kutsuttiin kuntien liikunnasta vastaavien lautakuntien jäsenet, joiden lisäksi tervetulleita olivat kaikki liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneet kaupungin- ja kunnanvaltuutetut sekä viranhaltijat.

Miten kuntapäättäjä voi edistää kuntalaisten liikkumista? Entä mitä kuntapäättäjän olisi hyvä tietää liikunnasta ja urheilusta? Miten saamme koko Suomen liikkumaan koronapandemian jälkeen? Näihin kysymyksiin ajankohtaistilaisuudessa pohdittiin vastauksia.

Tallenteen tilaisuudesta voit katsoa tästä linkistä.

Vapaavuori: Kannustan kuntapäättäjiä ottamaan strategisen otteen liikuntaan ja urheiluun

Tilaisuuden avasi Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Vapaavuori nosti esille kuntien merkittävän roolin liikunnan rahoittajana. Kunnat rahoittavat liikuntaa lähes viisi kertaa enemmän kuin valtio. Kuntien keskeinen tehtävä on luoda liikuntamahdollisuuksia, jotka vaikuttavat laajasti kuntalaisten hyvinvointiin.

– Kunnan suhtautumisella liikunnan ja urheilun olosuhteisiin on iso merkitys kunnan vetovoiman ja houkuttelevuuden kannalta. Mahdollisuudet liikuntaan ja urheiluun ovat kunnille merkittävä menestys- ja kilpailukykytekijä, kun kunnat pyrkivät pitämään huolta siitä, että oma kunta on houkutteleva paikka, jonne ihmiset haluavat muuttaa.

– On myös hyvä muistaa, että käytännössä jokaisen suomalaisen huippu-urheilijan taival on lähtenyt liikkeelle jostakin paikallisesta liikuntapaikasta, joita kuntapäättäjät omissa kunnissaan ylläpitävät.

Vapaavuori kannusti kuntapäättäjiä ottamaan liikunnan ja urheilun edistämiseen strategisen otteen. Yhtenä konkreettisena vinkkinä Vapaavuori kannusti liikkumisohjelman laatimiseen. Ohjelmalla voidaan systemaattisesti ja poikkihallinnollisesti edistää liikuntaa ja tukea liikunnallista elämäntapaa.

– Teidät on valittu edistämään kuntalaisten hyvää oloa ja elämää. Liikunta ja urheilu on yhä keskeisemmässä roolissa, kun toteutatte tätä tärkeää tehtävää.

Tietopaketti kuntapäättäjien avuksi

Tilaisuudessa tarjottiin paljon ajatuksia ja konkreettisia vinkkejä liikunnan ja urheilun edistämiseen. Kuntien liikuntateoille on nyt huutava tarve, sillä ratkaistavana on liikkumattomuuspommi. Liian vähäinen liikunta rasittaa sekä terveyttä että kunnan taloutta, ja koronapandemia on entisestään vähentänyt monien fyysistä aktiivisuutta.

Olympiakomitea on julkaissut kuntapäättäjille suunnatun liikunnan ja urheilun tietopaketin. Pakettiin on koottu hyödyllisiä tietoiskuja, joilla kuntatason liikunta- ja urheilukysymyksiin voi nopeasti perehtyä. Tietopakettia esittelivät Olympiakomiteasta erityisasiantuntija Matleena Livson sekä yhteiskuntasuhteiden päällikkö Toni Ahva.

– Tietopaketista löytyy tietoa esimerkiksi kunnan roolista liikunnassa, liikuntapaikkojen ja liikkumisympäristöjen kehittämisestä sekä harrastamisen ja huippu-urheilun edistämisestä. Toivottavasti paketista on hyötyä kunnissa ympäri maan. Aina voi ottaa yhteyttä liikuntatoimijoihin, joiden esittelyt ja yhteystiedot tietopaketista myös löytyvät, kertoi Livson.

Liikunnan ja urheilun tietopakettiin kuntapäättäjille voit tutustua täältä.

Ajankohtaista seuratoiminnassa ja huippu-urheilussa

Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaiskatsaukset seuratoiminnasta ja huippu-urheilusta. Seurakatsauksen piti Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla. Ajankohtaiskatsaus löytyy tallenteelta alkaen kohdasta 20:00.

– Seuratoimintaan osallistuu eri tavoin lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Kyseessä on Suomen suurin kansanliike. Suomessa on seuratietokannan mukaan ainoastaan kahdeksan kuntaa, joissa ei ole urheiluseuraa, joten seurojen yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen vaikutus on valtava.

Alustuksessa kuultiin harrastamisen Suomen mallista sekä siihen liittyvästä Lasten Liikkeestä. Lasten Liike on koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan lisäämiseksi. Lasten Liike -merkki kertoo laadukkaasta ja kaikille avoimesta toiminnasta. Lisäksi Tulla kuvasi, miten koronapandemia on vaikuttanut seuratoimintaan ja miten syksy on lähtenyt käyntiin seuroissa.

Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen kertoi huippu-urheilukatsauksessaan kunnan roolista huippu-urheilun ja huippu-urheilijan tukena. Ajankohtaiskatsaus löytyy tallenteelta alkaen kohdasta 41:00.

– Kunnilla on vahva rooli huippu-urheilun toteuttamisessa. Kuntatasolla huippu-urheilu näyttäytyy eri tapahtumien järjestämisessä ja moni kunta tunnetaan urheiluseurastaan. Moni kunta tekee urheilijoiden ja joukkueiden kanssa markkinointiyhteistyötä, palkitsee menestyneitä urheilijoita, rakentaa ja ylläpitää olosuhteita sekä jakaa avustuksia. Matkalla huipulle tarvitaan paljon eri toimijoita ja tästä näkökulmasta kunnille löytyy paljon tekemistä.

Katsauksessaan Paananen kertoi urheiluakatemiatoiminnasta ja urheilijoiden kaksoisurasta. Paananen kuvasi urheilun ja opiskelun yhdistämistä. Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai muun työuransa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu toisen asteen opintojen kautta aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Paneelikeskustelu tarjosi runsaasti vinkkejä liikkeen lisäämiseen

Lisää liikettä -paneelikeskustelussa ideoitiin, mitä kunnissa pitäisi tehdä liikkeen lisäämiseksi. Panelisteina oli neljä liikunnan ammattilaista: Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson, Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Ari Koskinen, Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti sekä Suomen Liikunnan Ammattilaisten pääsihteeri Johanna Manninen. Paneelikeskustelu löytyy tallenteelta alkaen kohdasta 1:05:00.

Paneelissa korostettiin esimerkiksi yhteistyön merkitystä kuntapäätöksenteossa.

– Yhteistyöllä pääsee pitkälle! Ainakaan minusta ei olisi huippu-urheilijaa tullut, jos olisin yksinäni vaan yrittänyt tallustaa eteenpäin. Tärkeitä ovat esimerkiksi seurafoorumit, joissa kaikkien ääni pääsee kuuluviin, korosti Johanna Manninen.

– Liikunta-asioista vallitsee puoluekannasta riippumatta suuri konsensus. Kannattaa keskustella näistä asioista naapuripuolueenkin valtuutetun kanssa ja lähteä yhdessä viemään liikunta-asioita eteenpäin. Liikkumisen lisäämistä tuskin kukaan vastustaa, joten sieltä löytyy helposti yhteinen sävel, Petteri Lahti muistutti.

Kuntapäättäjiä kannustettiin myös tutustumaan tietoon liikunnasta ja tunnistamaan liikunnan vapaaehtoistyön arvo.

– Pyytäkää tietoa, miten ihmiset liikkuvat ja haluaisivat liikkua teidän kunnassanne sekä haluavatko he tehdä sen omatoimisesti vai organisoidusti. Ja kysykää, miten tällä hetkellä kustannukset näihin kohdentuvat, neuvoi Eki Karlsson.

– Keskeinen osa vapaaehtoistoiminnan arvostusta on antaa urheiluseuratoiminnalle itseisarvo. Tukekaa sitä toimintaa ja antakaa sille itseisarvo. Liikunta on sijoitus, ei kuluerä, kiteytti Ari Koskinen.

Lopuksi Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoi liikuntayhteisön aluevaaliterveiset. Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Olympiakomitean keskeinen tavoite aluevaaleissa on, että liikunta on keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tulevilla hyvinvointialueilla.

– Liike on lääke, Salonen tiivisti liikuntayhteisön aluevaalisanoman.

Olympiakomitea toivottaa liikunnallista valtuustokautta 2021–2025!

Tilaisuuden esitykset:

Lue lisää aiheesta