Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
19.10.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Golfliitossa lajibuumin merkkejä havaittiin jo ennen pandemiaa: ”Golfyhteisössä on tehty pitkään työtä lajin imagon raikastamiseksi”

Golf kiinnostaa yhä useampaa liikkujaa ja green cardeja on suoritettu ennätyksellistä tahtia. Vaikka golf onkin selvästi hyötynyt pandemia-ajasta, on lajiin liitettyjen mielikuvien muuttamiseksi tehty paljon jo ennen poikkeusoloja. Golfin uutta imagoa on työstetty koko toimialan voimin.

Golfliiton seuratoimintapäällikön Kirsi Erofejeff-Engmanin mukaan golfin jäsenmäärät olivat kääntyneet kasvuun jo ennen pandemiaa.

– Korona toki loi piikin jäsenmääriimme, mutta kasvua oli havaittavissa myös aiemmin. Golfyhteisössä on tehty pitkään työtä lajin imagon raikastamiseksi ja lajiin liittyviä myyttejä on haluttu rikkoa.

Erofejeff-Engmanin mukaan myytit ovat kohdistuneet niin lajin kustannuksiin kuin lajikulttuuriin.

– Golf on nähty kalliina iäkkäämpien miesten lajina. Kynnys mennä golfklubille on saattanut olla monen mielestä korkea. Pitkäjänteisen työn avulla olemme onnistuneet murtamaan näitä myyttejä ja luomaan golfista yhä vahvemmin kaikille soveltuvan lajin.

#muntapapelata kannustaa löytämään itselle sopivan pelitavan

Erofejeff-Engman tunnistaa lajin suosioon vaikuttavan ihmisten uudenlaiset toiveet liikunnasta. Golf edustaa rauhallisempaa liikkumisen muotoa, jossa yhdistyvät niin ulkoilu kuin muut terveydelliset aspektit.

– Ihmiset haluavat liikkua enemmän luonnossa ja golf tarjoaa tähän loistavan mahdollisuuden. Golfatessa pääsee nauttimaan raittiista ilmasta rauhallisella tempolla sosiaalisessa ympäristössä. Laji tuo monille hyvää vastapainoa rankemman liikkumisen rinnalle.

Golfliitto on panostanut vahvasti #muntapapelata-konseptiin, joka kannustaa harrastamaan golfia juuri itselle sopivalla tavalla.

– Ei ole yhtä ”oikeaa” tapaa golfata. Kenenkään ei ole pakko pelata 18 reikää tai tähdätä tasoituksen alenemiseen. Jokainen voi löytää golfista itselleen mielekkään tavan harrastaa. Oli se sitten lähipeliä, puolikkaita kierroksia, rangelyöntejä tai golfkilpailuja – itsekseen tai perheen ja ystävien kanssa.

Lajiyhteisössä halutaan tarjota liikuntamahdollisuuksia vuoden ympäri

Erofejeff-Engman kiittelee golfyhteisöjen aktiivisuutta lajin monipuolistamisessa.

– Lajista on haluttu luoda kiinnostavampi ja monipuolisempi. Olemme liittona halunneet olla entistä vahvemmin yhteydessä lajiyhteisöön ja jalkautua näin paremmin toiminnan ruohonjuuritasolle. Näin opimme toisiltamme jatkuvasti.

Golfyhteisössä toimintaa on laajennettu muun muassa lajiyhteistyön avulla. Liikuntamahdollisuuksia on rakennettu myös varsinaisen golfkauden ulkopuolelle.

– Talvisin golfseurat järjestävät esimerkiksi jooga- ja jumppatunteja jäsenilleen. Lisäksi golfhalleja ja -simulaattoreita on rakennettu lisää. Kun toimintaa on vuoden ympäri, olemme saaneet myös perheitä ja lapsia kiinnostumaan toiminnasta.

Nuoret tuovat golfkulttuuriin muutosta

Tällä hetkellä golfista ovat kiinnostuneet erityisesti juniorit ja nuoret aikuiset.

– Nuoret tuovat lajiin uusia suuntia. He eivät välttämättä lähde edes kiertämään, vaan he haluavat tulla rangelle lyömään ja pitämään hauskaa kavereiden kanssa. He muokkaavat golfkulttuuria kohti uutta.

Nuoremman sukupolven mukaantulo on ollut lajissa toivottua pitkään. Asiakaskokemusta mittaavan Pelaaja Ensin -jäsenkyselyn perusteella uudet pelaajat ovat antaneet erinomaista palautetta.

Golfbuumi on Erofejeff-Engmanin mukaan tunnistettu myös muissa Pohjoismaissa. Suomessa arviot ovat olleet selkeästi parhaat; uusia pelaajia on kaivattu ja heidän mukaantuloonsa on suhtauduttu varsin positiivisesti.

Digitaalisuuden hyödyt tunnistettu Golfliitossa laajalti

Golfliitto on halunnut satsata vahvasti digitaalisuuden edistämiseen. Viimeisin merkittävä uudistus toteutettiin huhtikuussa, kun green card muutettiin täysin digitaaliseksi.

– Digitaalinen green card auttaa meitä huolehtimaan pelaajista paremmin. Kun saamme reaaliaikaista dataa uusista pelaajista, pystymme liittona auttamaan seuroja pelaajien aktivoinnissa ja mukana pitämisessä.

Green cardin lisäksi muun muassa peliaikojen varaaminen on siirtynyt jo vuosia sitten digialustoille.

– Digitaalisuuden edistäminen on otettu hyvin vastaan, sillä tämän on tunnistettu helpottavan sekä golfyhteisöjen että pelaajien arkea.

Tavoitteena mahdollistaa pelaaminen yhä kasvaville harrastajamäärille

Golftoimialan yhteisen strategian tavoite on kasvattaa jäsenmääriään 200 000:nteen. Tällä hetkellä rekisteröityneitä pelaajia on 157 175.

Erofejeff-Engman pitää tärkeänä, että tavoitteet on asetettu korkealle. Samalla hän kuitenkin tunnistaa kasvavien jäsenmäärien aiheuttamat haasteet. Innokkaita pelaajia olisi tällä hetkellä tietyillä alueilla jopa enemmän kuin kenttien kapasiteetti antaa myöten.

– Kartoitamme millaisia kenttiä ja pelaamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa halutaan, Erofejeff-Engman kertoo.

Olosuhdetyön lisäksi vastuullisuuden kehittämistoimenpiteet ovat merkittävässä roolissa.

– Vaikka golf sisältää paljon sääntöjä, emme halua lajin kuulostavan monimutkaiselta tai hankalalta. Haluamme modernisoida kieltämme ja puhua ymmärrettävällä tavalla, jotta jokaisen on turvallista olla kentällä. On tärkeää, että myös pelaajat ymmärtävän vastuullisuuden merkityksen.

Lajien mukauduttava liikkujien uudenlaisiin tarpeisiin

Kun ihmisten odotukset ja ajankäyttöön liittyvät käsitykset muuttuvat, tarvitaan uudenlaista ajattelua. Erofejeff-Engman uskoo jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä rohkeuden ja joustavuuden kannattavan.

– Vapaa-ajan vietolta ja harrastamiselta odotetaan erilaisia asioita kuin ennen. Lajien on mukauduttava näihin muutoksiin. Mikäli onnistumme vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin, sitä paremmat lähtökohdat lajilla on kasvaa.

Vaikka jäsenmäärien kasvu on ollut golfille suuri voitto, on Erofejeff-Engmanin mukaan tärkeää, että laji onnistuu pitämään uudet pelaajat toiminnassa mukana myös tulevaisuudessa.

– Vaikka koemme onnistuneemme golfin raikastamisen saralla, on tärkeää varmistaa, että laji näyttäytyy houkuttelevana yhä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tämä edellyttää vahvaa panostusta olosuhdetyöhön, mutta meidän tulee olla hereillä muuttuvalla toimintakentällä jatkuvasti. Näin saamme lajin säilymään kiinnostavana ja innostavana myös jatkossa.

Kuvat: Golfliitto

Lue lisää aiheesta