Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.11.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Miten puuttua epäasialliseen käytökseen seurassa? Turvallisen seuratoiminnan webinaarissa toimintamallejaan avasivat Espoon Telinetaiturit, FC Honka ja Kouvolan Kouvot

Turvallinen seuratoiminta -webinaarin keskiössä olivat epäasiallisen käytöksen, kiusaamisen ja häirinnän torjunta. Seurakentän konkreettisia esimerkkejä epäasialliseen käytökseen puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä valottivat Espoon Telinetaiturit, FC Honka ja Kouvolan Kouvot.

Turvallisen seuratoiminnan webinaarissa seurakentän esimerkkejä avasivat Espoon Telinetaitureiden toiminnanjohtaja Olli-Pekka Lintula, FC Hongan toiminnanjohtaja Petri Harainen ja Kouvolan Kouvojen sovittelija Kirsi Tuviala.

Niin Lintula, Harainen kuin Tuvialakin uskovat kaikkien seurojen valitettavasti kohtaavan ajoittain epäasiallista käytöstä. Lintulan mukaan ensisijaista on, että epäkohtiin puututaan nopeasti.

– Mikäli epäasiallista käytöstä havaitaan, on seuran reagoitava välittömästi ja toimittava avoimesti läpi prosessin, Lintula totesi.

Espoon Telinetaitureissa turvallisen toimintaympäristön edistämiseksi perustettiin vuonna 2016 eettinen ryhmä, johon kuka tahansa seuran jäsen voi ottaa nimettömästi yhteyttä, mikäli tämä kohtaa epäasiallista käytöstä.

– Kun epäkohta havaitaan, viedään tämä eteenpäin seuran hallitukseen. On tärkeää, että asiaan suhtaudutaan vakavasti ja prosessia hoitavat ammattilaiset. Asian käsittely tulee hoitaa neutraalisti ja tilanteesta tulee viestiä asianmukaisella tavalla. On esimerkiksi hyvä, että seuran valmentajat tietävät epäasialliseen käytökseen liittyvän tilanteen olevan tarkastelun alla.

Lintulan mukaan on tärkeää, että kriisitilanteessa seurassa osataan toimia oikein.

– Mikäli seura kohtaa haastavan tilanteen, on tärkeää, että koko seuraa – aina urheilijoista, valmentajiin ja vanhempiin – ohjeistetaan, millä tavalla tulee toimia. Tämä voi esimerkiksi olla ohjeistuksia siitä, miten kriisitilannetta on hyvä kommentoida, mikäli asian tiimoilta viriää kyselyitä. Lisäksi on hyvä, että seuran kriisiviestintäroolit ja tähän liittyvät ohjeistukset ovat seurassa kunnossa.

Selkeä toimintamalli tukee epäasialliseen käytökseen puuttumista seurassa

Haraisen mukaan turvallisen toimintaympäristön edistämisen taustalla heijastuvat vahvasti FC Hongan arvot.

– Tavoitteemme on, että pidämme mahdollisimman paljon harrastajia ja urheilijoita liikkeellä ja varmistamme sen, että ympäristömme on turvallinen seurassa tekemiselle ja kehittymisille – oli kyse sitten lapsesta, nuoresta tai aikuisesta.

Harainen toi puheenvuorossaan esiin epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuvan prosessin merkityksen. Seuran tahojen on hyvä tietää, miten haastavissa tilanteissa toimitaan.

– Näen merkittävänä sen, että epäkohdan ilmetessä, selvitetään tapauksen taustat tarkasti. Jo prosessin alussa on hyvä tunnistaa, onko tapaus sellainen, joka voidaan ratkoa seurassa vai tuleeko ottaa yhteyttä viranomaiseen. On tärkeää, että viranomaiseen osataan ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Mikäli tilanne on sellainen, että se voidaan ratkoa seuran resurssein, on tärkeää puhuttaa asianosaisia ja viestiä oikealla tavalla muulle seurayhteisölle.

– Huhut lähtevät helposti liikkeelle ja on olennaista katkaista virheelliseltä tiedolta siivet. On hyvä saattaa seuran tietoon se, että kerromme selvittävämme epäasialliseen käytökseen liittyvää tilannetta ja viestimme myöhemmin prosessin etenemisestä. Jo tällä tavoin tilannetta saadaan rauhoitettua.

Kokemusten sanoittaminen avainasemassa

Kouvolan Kouvoissa käyttöön otettu Varhaisen puuttumisen malli luotiin Tuvialan mukaan seuran avoimuuden, turvallisen keskusteluympäristön, suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Malli ennaltaehkäisee ja tarjoaa apua epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen.

Seuran sovittelijana toimiva Tuviala näkee tärkeäksi sen, että hän on tahona tuttu koko seuran keskuudessa.

– Olen kertonut toimintamallistamme esimerkiksi seuran vanhempainpalavereissa. On hyvä, että myös vanhemmat tietävät minut ja osaavat näin ottaa yhteyttä tarvittaessa. Lisäksi käyn paljon seuramme lasten ja nuorten harjoituksissa ja otteluissa.

Tuviala toi puheenvuorossaan esiin kuulluksi tulemisen tarvetta. Epäasiallisen käytöksen ilmetessä, on olennaista, että tätä kokenut pääsee avaamaan ajatuksiaan.

– Kun reagoimme ja olemme valmiita puuttumaan tilanteeseen, ei tilanne ehdi paisua ajatuksissa liian suureksi. Epäasiallista käytöstä kokeneen on tärkeää päästä sanoittamaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.

Varhaisen puuttumisen mallin avulla tilannetta lähdetään selvittämään alkukartoituksen kautta. Kun tilanne on taustoitettu, keskustellaan tapauksesta riippuen joko yksilön tai useamman tahon kanssa.

– Tämän lisäksi luomme käytäntöjä arkeen; laadimme tavoitteen ja suunnitelman tulevaan. Kun tilanne on saatu sellaiseen pisteeseen, että tämän eteen on tehty toimenpiteitä, käydään prosessin kokoava arviointikeskustelu.

On tärkeää tarjota matalan kynnyksen väyliä kertoa epäkohdista

Lintula, Harainen ja Tuviala nostivat webinaarissa esiin seuran jäsenten kuulemisen merkityksen.

Espoon Telinetaitureissa ja FC Hongassa seuran eri tahojen kokemuksia on kartoitettu esimerkiksi erilaisten nimettömien kyselyjen avulla.

– On hyvä, että seuran jäsenille tarjotaan väyliä kertoa kokemuksistaan anonyymisti. Hyvä vaihtoehto voi olla esimerkiksi seuran verkkosivuilla oleva linkki, mistä voi ilmoittaa kohtaamastaan epäasiallisesta käyttäytymisestä. Tämä voi madaltaa olennaisesti kynnystä kertoa kohtaamistaan epäkohdista, summasi Harainen.

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa yhteyttä voivat ottaa nimettömästi urheilijat, urheilijan huoltajat, valmentajat sekä seurojen ja lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden keskustella turvallisen ammattilaisen kanssa.

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä. Kurssin tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssi tarjotaan maksuttomana 31.12.2021 saakka. Lue lisää tästä.

Ilmoittaudu mukaan Vastuullista ja menestyvää seuravalmennusta -webinaariin! Lue lisää tästä.

Lue lisää aiheesta