Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.11.2021 | Olympiakomitea | Uutinen

Strategiaansa päivittänyt Olympiakomitea tukee koko liikuntakulttuuria  

Olympiakomitean syyskokous hyväksyi päivityksen järjestön strategiaan. Uudeksi päävalinnaksi seura- ja järjestötoiminnan edellytyksien rakentamisen ja huippu-urheilumenestyksen tuottamisen rinnalle nousee liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Jatkossa Olympiakomitean roolina on entistä vahvemmin tukea koko liikuntakulttuuria arkiliikunnasta huippu-urheiluun.

Syyskokouksessa vahvistettiin myös talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja hyväksyttiin kolme uutta jäsentä. Lisäksi hyväksyttiin vastuullista toimintaa ohjaava Reilu Peli -asiakirja, valittiin jäseniä eettisten rikkomusten kurinpitolautakuntaan ja päivitettiin oikeusturvalautakunnan sääntöjä. 

Uutena päävalintana liike ja liikunnallinen elämäntapa

– Olympiakomitea on perinteisesti johtanut suomalaista huippu-urheilua ja edistänyt ja tukenut liikunnan ja urheilun moninaista seura- ja järjestötoimintaa. Tämän ohella toimimme jatkossa myös muutosvoimana liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä, kiteyttää Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

– Varsinkin koronakriisi on lisännyt ymmärrystä liikunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Sen merkitys ihmisten terveydelle, mielenterveydelle, yhteisöllisyydelle sekä lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle on aivan keskeinen. Koko kansakunta hyötyisi merkittävästi siitä, että liikunnan ja urheilun asema yhteiskunnassa vahvistuisi. Tämän edistämiseksi Olympiakomitea katsoo jatkossa aiempaa vahvemmin tehtäväkseen edistää koko laajaa liikuntakulttuurin kokonaisuutta arjen liikunnasta seuratoimintaan ja huippu-urheiluun.

Vapaavuori korostaa yhteistyön merkitystä liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä.

– Liikunnan ja urheilun valtakunnallisena kattojärjestönä on luonteva tehtävämme ottaa isompi rooli koko kansan liikuttamisessa. Haaste on kuitenkin valtava ja tarvitsemme tähän työhön kaikkia. Kyse on koko yhteiskunnan yhteisestä haasteesta, joka on ratkaistavissa vain laajalla yhteisellä sitoutumisella ja yhteistyöllä.

Käytännön työ liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tulee tarkoittamaan esimerkiksi erilaisten verkostojen rakentamista, vahvistamista ja johtamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja viestintää sekä matalan kynnyksen liikunnan käytäntöjen rakentamista.

Täsmennyksiä myös seura- ja järjestötoiminnan tavoitteisiin

Seuratoiminnan osalta päätavoite oli aiemmin jäsenmäärien lisääminen. Tämä korvataan päivityksen myötä edellytyksien rakentamisella laadukkaalle ja uudistuvalle seura- ja järjestötoiminnalle.

– Jäsenmäärien nostaminen asetettiin tavoitteeksi ennen koronaa. Korona on merkinnyt jäsenkatoa ja maailma on muutoinkin muuttunut tavalla, minkä takia enää ei ole mielekästä ensisijaisesti tavoitella määrän kasvua. Toisaalta osaamisen ja ammattimaisuuden merkitys kasvaa kasvamistaan myös seura- ja järjestötoiminnan elinvoiman luojana. Uskon, että panostaminen laadukkaaseen toimintaan on paras tapa varmistaa se, että suomalaiset haluavat jatkossakin olla mukana organisoidussa seuratoiminnassa, Vapaavuori selventää.

Strategian päivityksessä modernisoitiin myös useita muita sen kohtia. Olympiakomitean missio, visio, ja arvot pysyivät päivityksessä ennallaan, samoin kun huippu-urheilulle vuosi sitten hyväksytyt tavoitteet.

Muut päätökset

Olympiakomitean uudeksi varsinaiseksi jäseniksi hyväksyttiin Suomen Padelliitto ja kumppanuusjäseniksi Suomen SUP-liitto ja Suomen Mölkkyliitto.

Urheiluyhteisön eettisten rikkomusten kurinpitolautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Pirjo Aaltonen, varapuheenjohtajiksi Anu Välimäki ja Pasi Kainulainen sekä kaksitoista lautakunnan jäsentä.

Kaikkiin syyskokousmateriaaleihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa: Olympiakomitea.fi

Olympiakomitean strategian päivitys

Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2022