Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
29.11.2021 | Huippu-urheilu | Uutinen

Erityishuomio valmentajissa – kesälajeille yli neljä miljoonaa euroa tehostamistukea

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on julkaissut kesälajien tukipäätökset vuodelle 2022. Kaikkiaan tehostamistukea jaettiin kesälajeille tavallista lyhyemmän olympiadin ensimmäiseen vuoteen 4 054 680 euroa.

Kesäolympia- ja paralympialajeissa vuosi 2021 merkitsi viiden vuoden mittaiseksi venähtäneen Tokion olympiadin päätepistettä. Kun Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö teki tehostamistukipäätöksiä uuden olympiadin ensimmäiselle vuodelle, erityinen painoarvo laitettiin menneen olympiadin menestykselle suhteessa tavoitteisiin.

– Moni laji onnistui olympiadin loppukiihdytyksessä tavoitteensa ylittäneen uinnin johdolla. Osalla lajeista oli puolestaan kovat olympiatavoitteet, mutta olympiapaikat jäivät saavuttamatta. Nämä faktat on huomioitu erityisen tarkasti lajien huippu-urheilusuunnitelmia tarkasteltaessa ja tukipäätöksiä tehdessä, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki taustoittaa.

Huippu-urheiluyksikön tukiohjelmia on neljä: kärkilajit, investointilajit, kehityslajit ja yksilötukiohjelmat. Kansainvälisen huippu-urheilun monipuolistumisen myötä Huippu-urheiluyksikön tukemien lajien määrä on hieman kasvanut, mutta ylempiin tukiohjelmiin yltävien lajien määrä on pudonnut 22:sta 18:aan, joista neljä on joukkuepelejä.

– Joukkuepelien rooli suomalaisessa huippu-urheilussa on käänteentekevä. Ne toimivat johtavina esimerkkeinä kyvystä luoda ammattilaisuuteen suuntautuvaa urheilijanpolkua ja tuovat nykyisin suurimman osan lapsista liikunnan ja urheilun pariin. Näin ollen ne muodostavat pohjaa koko suomalaiselle huippu-urheilulle tulevaisuudessa. Merkittävä osa esimerkiksi NOV-palkkatuista menee näihin lajeihin, Lehtimäki sanoo.

Lisäksi yksilötukiohjelmissa on urheilijoita neljästä lajista ja kehityslajien tukiohjelmassa on 14 lajia. Kehityslajien osalta kriteerit ylempiin tukiohjelmiin eivät vielä täyty, mutta pienempikin tuki voi vauhdittaa näiden lajien nousua niihin. Joukossa on esimerkiksi tuoreempia olympialajeja sekä lajeja, joilla on hyvä mahdollisuus nousta olympiaohjelmaan Los Angelesissa 2028.

Paralympialajeissa on yksi kärkilaji, viisi mitalia Tokion paralympialaisista saavuttanut yleisurheilu. Investointilajien tukiohjelmassa on viisi ja kehityslajien tukiohjelmassa kaksi lajia. Lisäksi kaksi urheilijaa on yksilötukiohjelmassa.

– Suomalaisen huippu-urheilun keskeisiä menestystekijöitä ovat valmennusosaaminen ja yhteistyö. Näiden edistäminen edellyttää keskittämistä ja priorisointia, mikä näkyy myös nyt tehdyissä päätöksissä, Lehtimäki painottaa.

Paralympialajeille jaettu tehostamistuki on yhteensä 249 300 euroa. Vammattomien puolella jaettiin 3 805 380 euroa.

Räätälöityjä ratkaisuja potentiaalisimmille kärkiurheilijoille

Pariisin Olympialaisiin on aikaa kolme vuotta. Lähtötilanne olympiadille on lupaava, sillä olympiapuolella iskuetäisyydellä mitalitaistelusta on tässä vaiheessa parikymmentä urheilijaa, paralympialajeissa kuusi.

Mira Potkosen valmentautumisprosessi menestykseen Tokiossa oli rohkaiseva esimerkki siitä, millaista jokapäiväisen tekemisen laatua ja yhteisresursointia olympiamitalin saavuttaminen kesäolympialajeissa vaatii, Lehtimäki sanoo.

– Kun tehostamistukikokonaisuutta olympiayksilölajeihin rakennetaan, menestyspotentiaalisimpien urheilijoiden tarpeet ovat yksilölajeissa ensimmäisenä listalla. Haemme räätälöityjä ratkaisuja, joilla on hyvin erilainen hintalappu lajista ja valmentautumissuunnitelmasta riippuen. Nyt tehdyissä tukipäätöksissä puhutaan reilusti yli 600 000 euron panostuksesta, joka noussee yli miljoonaan euroon alkuvuodesta, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää urheilija-apurahat.

Iso osa räätälöintiä on henkilökohtaisen valmennuksen varmistaminen kärkiryhmän urheilijoille. Erilaisin yhteispalkkauksin 60 prosentille on järjestetty päätoiminen valmentaja. Myös muiden kärkiurheilijoiden henkilökohtaista valmennusta tuetaan suoraan tehostamistuista.

Laajemminkin tehostamistuet ovat mittava panostus ammattivalmennukseen. Palkkatukea saa kesälajeissa muun muassa 57 nuorten olympiavalmentajaa, 17 olympia- ja 10 paralympiavalmentajaa. Kaikkiaan palkkatukien piirissä on 121 valmentajaa, joita tuetaan suoraan 1 682 580 eurolla.

– Kun tähän lisätään valmennustuet toukokuussa julkaistuista talvilajien päätöksistä, euromääräinen kokonaisuus ylittää 2,5 miljoonan euron rajan. Osaava ammattivalmennus on suurin yksittäinen menestystekijä huippuvalmentautumisessa. On tärkeää, että pystymme tehostamistukien kautta tukemaan valmentajia näin laajasti, Lehtimäki sanoo.

Tukipäätöskoonti ja lisätietoa huippu-urheilutuista:

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/valmennuksen-tukijarjestelma/