Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Liikkujan polku -verkoston vuoteen sisältyi yhteistyötä ja uusia tuulia

Liikkujan polku -verkosto tuo yhteen laajan joukon eritaustaisia liikkumista edistäviä toimijoita. Jäsenrekisteri päivitettiin kesällä 2021 ja tällä hetkellä verkostossa on mukana lähes 190 henkilöä yli 100 eri tahosta: liikunta- ja terveysjärjestöistä, kunnista, tutkimus- ja oppilaitoksista, valtionhallinnosta ja yrityksistä. Koronatilanteesta huolimatta verkoston toimintavuosi on ollut vilkas ja se on sisältänyt monia yhteistyön paikkoja. Verkoston kantava ajatus on, että liikkeen lisääminen ja liikunnan edellytysten kehittäminen on yhteinen tavoite, jota saadaan vahvimmin vietyä eteenpäin yhtenä rintamana. Käsiteltävät teemat nousevat verkostosta – yhdessä työstetään juuri niitä ajankohtaisia asioita, jotka jäsenet kokevat tärkeiksi.

Yhdessä tekemistä ja oppimista

Kevätkaudella verkostossa tartuttiin vahvasti vaikuttamisen ja perheliikunnan teemoihin. Verkosto kokosi voimansa yhteiseen vaikuttamiseen kuntavaalien alla ja rahoituksen turvaamisen puolesta otettiin kantaa yhteisellä äänellä. Näihin teemoihin paneudumme syvemmin myöhemmin tässä jutussa.

Verkoston vuoden ehkä näkyvin yhteinen ponnistus oli toukokuussa liikkumaan innostanut Unelmien liikuntapäivä 10.5. Jo vuosien ajan verkoston voimalla toteutunut kaikenlaisen liikkumisen juhlapäivä saavutti jälleen miljoonatunnettuuden ja liikutti kaiken ikäisiä ympäri Suomen. Perinteisen tapahtumakartan sijaan liikkuminen tehtiin näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Päivä osoitti, että liikkumisen unelmat voivat olla pieniä arjen asioita, joita voi toteuttaa omassa jokapäiväisessä ympäristössä – olohuoneessa, kotipihalla tai lähimetsässä.

Syyskaudella verkostossa paneuduttiin osaamisen kehittämiseen. Alkukesällä toteutettu verkoston arviointikysely antoi jäseniltä arvokasta palautetta verkoston toiminnasta ja hyviä lähtökohtia sen kehittämiselle. Verkoston kehittämistilaisuudessa syyskuussa asiantuntija Timo Järvensivu alusti verkostotyön keskeisistä peruspilareista ja fasilitoi keskustelua verkoston kehittämisestä.

Lokakuussa 10.fi:n asiantuntija Lotta Heikkeri johdatteli vaikuttajaviestinnän äärelle. Vaikuttajaviestintä on nykypäivän markkinointia ja tarjoaa myös liikuntatoimijoille uudenlaisen ja innostavan tavan tavoittaa kohderyhmiään. Verkoston tiiviissä koulutustilaisuudessa käsiteltiin käytännönläheisesti ja esimerkkien kautta vaikuttajaviestintään liittyviä tekijöitä ja saatiin konkreettisia vinkkejä vaikuttajayhteistöiden toteuttamiseen. Tilaisuudessa yleisurheilija Elmo Lakka avasi vaikuttajaviestinnän ulottuvuuksia urheiluvaikuttajan näkökulmasta.

Vaikuttamista yhteisenä rintamana

Tällä hetkellä verkostossa toimii kolme teemaryhmää: vaikuttaminen, perheliikunta ja tutkimustiedon soveltaminen.

Vaikuttamisen teemaryhmässä vuosi on ollut vilkas. Keväällä yhteinen vaikuttamistyö painottui vahvasti kuntavaaleihin. Yhteinen kuntavaalivaikuttaminen osoitti jälleen, että vaikka eri tahojen vaalitavoitteista löytyykin sävyeroja, kauempaa katsoen olemme yhteisen asian takana. Kuntavaalivaikuttamisen tueksi liikuntayhteisön käyttöön tuotettiin laaja kattaus yhteisiä viestintämateriaaleja. #Liikuntaehdokas -somekampanjalla haastettiin liikuntamyönteisiä ehdokkaita ottamaan kantaa liikunnan puolesta. Kuntapäättäjille laadittiin yhteistyössä verkoston sekä muiden yhteistyötahojen kanssa kattava materiaalipaketti liikunnan teemojen edistämiseen kunnissa. Lisäksi valtuutetuille järjestettiin syksyllä vielä erillinen perehdytystilaisuus, joka keräsi linjoille lähes 300 kuntapäättäjää eri puolilta Suomea.

Keväällä yhteistä ääntä koottiin myös rahoitusvaikuttamiseen. Verkostosta nousi havainnollistavia sanoituksia ja oivalluksia liikunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ne antoivat pohjaa muun muassa #eileikataliikunnasta -kampanjalle, jolla haluttiin ottaa kantaa liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaamiseksi. Kampanjan keskeinen viesti oli, että liikunta on niin arvokasta, ettei siitä voi leikata. Liikuntayhteisön vaikuttamistyön tiedetään tuottaneen konkreettista tulosta, kun Suomen hallitus päätti lokakuussa veikkausvoittovarojen vähenemisen kompensaatiosta vuodelle 2022. Huomionarvoista on, että verkosto pystyy nopeallakin aikataululla kokoamaan arvokkaita asiantuntijoiden näkökulmia valmistelun pohjaksi.

Vaikuttamisen teemaryhmässä vallitsivat muutoksen tuulet elokuussa, kun Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n pääsihteeri Johanna Manninen aloitti teemaryhmän toisena kuljettajana. Lisäksi syksyllä perehdyttiin sote-uudistuksen vaikutuksiin. Jopa 60 osallistujan voimin käyty yhteinen käsittely lisäsi ymmärrystä aiheesta ja liikunnan roolista ja merkityksestä uudistuksessa. Keskustelu loi lisäksi pohjaa yhteisille aluevaalitavoitteille, joita kukin taho voi viedä eteenpäin omissa sidosryhmissään.

Myös vaikuttamisklinikat keräsivät linjoille tuttuun tapaan runsaan määrän ajankohtaisista liikuntapolitiikan ja liikuntayhteisön vaikuttamisen aiheista kiinnostuneita. Kaikille avointen vaikuttamisklinikoiden tarkoituksena on vahvistaa yhteisiä tavoitteita ja ymmärrystä liikuntapolitiikasta. Mielenkiintoisia näkökulmia tarjosivat tänä vuonna vierailleet alustajat: Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori, kansanedustaja ja Olympiakomitean varapuheenjohtaja Sari Multala sekä valtiosihteeri Tuomo Puumala.

Monipuolisen perheliikunnan edistämistä

Perheliikunnan teemaryhmä sai alkuvuodesta uuden kuljettajan, asiantuntija Jette Timgrenin Folkhälsanista. Kuluneena vuonna teemaryhmän toiminnan punaisena lankana näkyi vahvasti perheliikunnan merkityksen esille nostaminen. Maaliskuussa yhdessä muiden perheliikuntaa edistävien tahojen kanssa järjestetty Liikkuva perhe -webinaari keräsi linjoille liki 400 osallistujaa. Monipuolinen ja kattava sisältö tarjosi mielenkiintoisia puheenvuoroja, tutkittua tietoa ja käytännön esimerkkejä perheiden liikkumisesta ja liikuttamisesta niin lasten kuin aikuisten liikunnan parissa työskenteleville.

Syksyllä vietettiin teemaryhmän innoittamana perheliikunnan teemaviikkoa, mottona ”yhdessä liikkuminen on mahdollisuus”. Tavoitteena oli tuoda esille lasten ja aikuisten yhteisen liikkumisen monimuotoisuutta, ohjatusta toiminnasta omatoimiseen aktiivisuuteen. Samalla haluttiin tuoda näkyväksi yhdessä liikkuminen vauvasta vaariin – ja kannustaa muita liikkumaan jakamalla liikunnan ilon hetkiä ja yhdessäolon riemua sosiaalisen median kanavissa.

Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmän toiminta on ollut tauolla kuluneena vuonna. Teemaryhmä kokoontuu pitkän tauon jälkeen ensimmäisen kerran jälleen helmikuussa, jolloin pohditaan, mitä tietoon perustuvien toimintatapojen saattaminen käytäntöön tarkoittaa, mistä tutkimustiedon soveltamisessa on kyse ja millaista toimintaa teemaryhmällä on vuonna 2022.

Liikkujan polku -verkosto on Olympiakomitean koordinoima avoin kohtaamispaikka, jonka tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, jotta mahdollisimman moni liikkuisi itselleen sopivalla tavalla. Verkoston yhteinen työ käynnistyi alkuvuodesta 2015. Lue lisää verkostosta ja tutustu sen toiminnan taustaan verkoston sivuilla.