Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.12.2021 | Olympiakomitea | Tiedote

Olympiakomitean hallitustiedote 8/2021

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 14.12. Kokouksessaan hallitus hyväksyi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean yhteisen tavoiteasiakirjan ja keskusteli liikunnan ja urheilun valtionrahoituksesta. Lisäksi hallitus hyväksyi Suomen joukkueen päivitetyn valintajärjestelmän ja -kriteerit Pekingin talviolympialaisiin ja kuuli laajan tilannekatsauksen huippu-urheilusta.

Jan Vapaavuori: Tavoiteasiakirja ja päivitetty strategia ohjaavat Olympiakomitean työtä

Olympiakomitea ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat valmistelleet yhteisen tavoiteasiakirjan vuosille 2021-2024 liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan, seura- ja järjestötoiminnan sekä huippu-urheilun kehittämiseksi. Lisäksi tavoiteasiakirjassa kuvataan tavoitteet digitaalisten palveluiden, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiselle sekä kansainväliselle toiminnalle.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori painottaa, että Olympiakomitean päivitetty strategia antaa hyvän lähtökohdan tavoiteasiakirjan linjausten toteuttamiseen.

– Haluamme strategiapäivityksen myötä ottaa johtavan roolin liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Samalla jatkamme vahvaa työtä seuratoiminnan elinvoiman turvaamisessa ja huippu-urheilumenestyksen tuottamisessa, Vapaavuori sanoo.

Hallitus keskusteli myös liikunnan ja urheilun valtionrahoituksesta, jonka turvaaminen on edellytys tavoiteasiakirjan sisältöjen toteutumiselle.

– Koronapandemia on ravistellut Suomea ja lisännyt ihmisten passiivisuutta. Samaan aikaan liikunnan ja urheilun rahoitus on ollut laskusuunnassa, mikä on kestämätöntä huomioiden liikunnan kiistattomat hyödyt yhteiskunnalle. On harvoja asioita, joiden yhteiskunnallinen panos-tuotos -suhde on niin hyvä kuin se, jonka panostus liikuntaan ja urheiluun tuottaa, Vapaavuori sanoo.

Pekingin olympialaisten päivitetty valintajärjestelmä hyväksyttiin

Hallitus kuuli Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäen laajan tilannekatsauksen suomalaisen huippu-urheilun tilaan. Lisäksi hallitus hyväksyi päivitetyn esityksen Pekingin Olympialaisten valintajärjestelmäksi.

Päivitetyssä valintajärjestelmässä on huomioitu urheilijoita koskevat Pekingin kisajärjestäjien terveysturvallisuusvaatimukset. Suomen joukkueen valintapäivät ovat 20.12.2021 ja 24.1.2022.

Pekingin olympialaisiin liittyen hallitus kävi keskustelun vastuullisuuskysymyksistä, joiden keskiössä on Kiinan ihmisoikeustilanne.

– Suomen Olympiakomitean kanta on, että ihmisoikeuksia tulee edistää pitkäjänteisellä työllä sekä urheilussa että yhteiskunnassa yleisesti. Itse teemme tätä työtä oman vastuullisuusohjelmamme kautta yhteistyössä valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Meillä ei ole päätäntävaltaa siihen, missä olympialaiset järjestetään, mutta kannatamme voimakkaasti sitä, että kansainvälisten urheilutapahtumien järjestelyoikeuksiin liitetään vastuullisuuskriteerit ehtona kisojen myöntämiselle, Jan Vapaavuori toteaa.

Suomen Olympiakomitean hallituksen seuraava kokous järjestetään 31.1.2022.