Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
16.12.2021 | Seuratoiminta | Uutinen

Lasten Liike -koulutukset tukevat laadukasta kerhotoimintaa ja antavat startin ohjaajapolulle!

Lasten Liikkeen tavoitteena on lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- ja harrastustoimintaan. Lasten Liike -koulutukset edistävät tämän tavoitteen toteutumista kouluttamalla osaavia ohjaajien liikuntakerhojen ohjaustehtäviin. Koulutukset tarjoavat ohjaajalle sekä tietoa että käytännön työkaluja ohjaustyön tueksi.

Lasten Liike -ohjelmassa painottuvat saavutettavuus ja kaikille lapsille ja nuorille avoin toiminta. Lasten Liikkeen keskiössä on liikunnasta nauttiminen ja yhdessä iloitseminen – erityisiä liikunnallisia lajitaitoja ei tarvita. Tärkeintä on, että jokainen lapsi ja nuori saa liikkua omalla tavallaan ja tasollaan.

– Lasten Liike -ohjelman avulla haluamme tukea sitä, että jokainen lapsi kokee olevansa tervetullut mukaan toimintaan ja pärjäävänsä siellä samalla tavalla kuin kaveritkin. Lähtökohtana on, että lapsi voi olla harrastuksessa mukana juuri sellaisena kuin hän on, avaa Olympiakomitean lasten liikunnan ja urheilun asiantuntija Maria Ulvinen.

Lasten Liike -koulutuksiin voivat osallistua sekä aloittelevat että kokeneet ohjaajat

Jotta Lasten Liike -ohjelman perusperiaatteet toteutuvat, on tärkeää, että kerhojen ohjaajat ovat osaavia ja tehtäväänsä koulutettuja. Tämän varmistamiseksi Lasten Liike tarjoaa valmiita koulutuspaketteja ohjaajien osaamisen tueksi.

Koulutukset tarjoavat ohjaajalle erinomaiset perustaidot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Sekä tunti- että kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot, yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Lisäksi koulutukset tarjoavat vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehityksen tukemiseen.

Lasten Liike -koulutusmateriaalit antavat hyviä vinkkejä siihen, miten esimerkiksi ohjaaja voi rakentaa ja edistää ryhmän turvallista ilmapiiriä.

Lasten Liike -koulutuksiin voivat osallistua aloittelevat ja kokeneet ohjaajat. Koulutukset on suunnattu kohderyhmän kokemuksen mukaan. Aloittelevien ohjaajien koulutus antaa perustiedot ja -taidot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus kestää kokonaisuudessaan kuusi tuntia ja toimii erinomaisena starttina ohjaajapolulle.

Kokeneille ohjaajille, kuten pitkään toimineille seuravalmentajille ja opettajille, suunnattu koulutus puolestaan syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta sekä tarjoaa neuvoa haastavien tilanteiden ohjaamiseen. Lisäksi koulutus pureutuu lapsen sisäisen motivaation ja liikunnallisten taitojen tukemiseen. Kokeneiden ohjaajien koulutuksissa valmentajat pääsevät vaihtamaan myös omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan muun muassa erilaisten tehtävien kautta. Koulutuksen kokonaiskesto on neljä tuntia.

Miten antaa palautetta ja kannustaa lapsia liikkeelle? Sekä aloittelevien että kokeneiden ohjaajien koulutukset tarjoavat keinoja siihen, miten innostaa ja kannustaa lapsia.

Ohjaajien kouluttaminen mahdollistaa kerholle Lasten Liike -merkin

Koulutuksen käyneiden ohjaajien ryhmät, seurat ja yhdistyksen saavat käyttää Lasten Liike -merkkiä toiminnassaan. Merkin käyttö edellyttää Lasten Liike -laatulupaukseen sitoutumista.

Ulvisen mukaan Lasten Liikkeen laatumerkki ja -lupaus toimivat hyvinä näyttöinä toiminnan laadusta.

– Koulutukset antavat kaikille ohjaajille edellytykset olla samalla lähtöviivalla. Esimerkiksi kunnat saavat koulutuksen myötä hyvät eväät kehittää ja parantaa liikuntaharrastusten laatua läpileikkaavasti muun muassa Harrastamisen Suomen mallin mukaisissa harrastuksissa, Ulvinen kuvaa.

Puolestaan urheiluseuroille koulutukset antavat paljon lisäosaamista ohjaajien tekemiseen.

– Koulutuksista seura ja seuran ohjaajat saavat oppia motoristen taitojen harjoittamiseen sekä vinkkejä leikkeihin ja peleihin. Koulutuksen kautta ohjaajat saavat itseluottamusta toimia kaikenlaisten lasten parissa, huolimatta siitä miten liikunnallisesti taitavia tai motivoituneita he ovat. Seura voi hyödyntää koulutusten antia kaikessa seuran perustoiminnassa.

Sekä kunnat että seurat voivat hyödyntää Lasten Liike -laatumerkkiä ja -lupausta kertomaan kaikille lapsille avoimesta ja laadukkaasta toiminnasta.

 

 

Tarkemmat tiedot Lasten Liike -koulutusten ajankohdista löytyvät Liikunnan aluejärjestöjen sivuilta. Suomen Olympiakomitea tukee yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa koulutusten toteuttamista. Koulutus on edullinen ja tämän tarkemmat hintatiedot ovat saatavissa liikunnan aluejärjestöiltä.

Ilmoittaudu koulutuksiin:

Myös kunta voi tilata koulutuksen ja kouluttaa sen kautta esimerkiksi kaikki Harrastamisen Suomen mallin mukaisten liikuntaharrastusten ohjaajat. Kunta voi sisällyttää koulutusten kustannukset Harrastamisen Suomen mallin kunnan omavastuuosuuteen mainitsemalla koulutukset tukihakemuksessa.

 

Lue lisää Lasten Liike -ohjelmasta!

 

Artikkelikuva: Anssi Mäkinen

 

 

Lue lisää aiheesta