Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.12.2021 | Olympiakomitea | Uutinen

Johtaa kuin nainen -koulutushanke päätökseen

Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -hanke on tullut päätökseensä. Kolmevuotinen hanke sisälsi kolme koulutusohjelmaa, joihin kuhunkin valittiin 20 osallistujaa hakemuksien perusteella. Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamaa hanketta edelsi vuosina 2017–2018 toteutettu pilottikoulutus, johon osallistui 20 luottamusjohtajaa.

– Parinkymmenen vuoden seurannan aikana muutosta valtakunnallisten ja alueellisten liikunta- ja urheilujärjestöjen sukupuolijakaumissa on tapahtunut, mutta silti johtotehtäviin valikoituu tai hakeutuu enemmän miehiä kuin naisia. Muutokseen vaaditaan toimenpiteitä monella tasolla ja tämä hankekokonaisuus on ollut yksi keino vaikuttaa, hankkeen projektipäällikkö Sari Kuosmanen kertoo.

Johtaa kuin nainen -koulutusohjelma järjestettiin, jotta liikunnan ja urheilun johtamisosaaminen vahvistuisi, ja jotta naisten määrä johtotehtävissä kasvaisi. Osallistujille tarjottiin myös mahdollisuus ottaa osaa ohjattuun mentorointiprosessiin. Vain naisille suunnatulle koulutukselle oli selkeästi tilausta, sillä jokaiseen koulutusohjelmaan oli runsaasti hakijoita.

Hankekokonaisuudessa on koulutettu yhteensä 80 naista, joita yhdistää halu vaikuttaa liikunnan ja urheilun järjestösektorilla. Osallistujajoukko koostuu sekä luottamustehtävissä olevista että liikunta- ja urheilusektorilla työskentelevistä. Osallistujista useat toimivat jo lajiliiton, urheiluseuran tai muun organisaation johtotehtävissä.

– Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat osa urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa ja Olympiakomitean tehtävä on liikunnan ja urheilun kattojärjestönä ponnekkaasti edistää näitä yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Maailma ei ole valmis ja sen tulee kannustaa meitä toimenpiteisiin sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä hanke on upea esimerkki toimenpiteestä, joka on edistänyt naisten asemaa johtotehtävissä, lisännyt keskustelua ja luonut samalla myös aktiivisen verkoston. Meidän tulee muistaa, että liikkujista noin puolet ovat tyttöjä ja puolet poikia. On tärkeää, että päätöksentekoon osallistuvat eri sukupuolten edustajat, sanoo seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

Hankkeen kolmevuotisjaksolle osui myös koronapandemia, jonka myötä lähijaksoja oli vietävä nopealla aikataululla etätoteutukseen. Muutokset näkyivät jonkin verran mentoroinnin käynnistämisessä sekä osallistujien omassa aktiivisuudessa sekä saadussa palautteessa. Haasteista huolimatta koulutuskokonaisuudet olivat onnistuneita ja ryhmien arvio koulutuskokonaisuudesta oli 4,3 (asteikko 1–5). Osallistujat arvioivat, että koulutuksessa käytyjen sisältöjen hyödynnettävyys omassa työssä tai luottamustehtävässä oli 4,3 (asteikko 1–5)

– Tehtyjen kyselyjen perusteella osallistujat ovat erityisesti hyötyneet koulutuksen aikana syntyneistä verkostoista ja mentoroinnista. Mentoroinnin avulla osallistujat ovat saaneet henkilökohtaista, omia tavoitteita tukevaa ohjausta johtamiskoulutuksen sisältöjen syventämiseen, Kuosmanen kertoo.

Hankekokonaisuus on herättänyt kiinnostusta sekä kansainvälisesti että kotimaassa myös liikunta- ja urheilujärjestökentän ulkopuolella. Hankkeessa rakennettu koulutusmalli on vapaasti hyödynnettävissä.

Hankkeen avulla nostettiin esiin tarve kiinnittää enemmän huomiota siihen, ketkä päätyvät urheilun päätöksentekopaikoille. Naisille järjestettyjen ohjelmien ja mentoroinnin on todettu vauhdittavan etenemistä johtotehtäviin.

– Tasa-arvotyö on pitkäjänteistä muutostyötä, jota voidaan vauhdittaa kohdentamalla toimenpiteitä vähemmistönä oleville ryhmille. Johtaa kuin nainen -hanke on osaltaan tukenut urheiluyhteisön yhteistä muutostyötä kohti vastuullisempaa urheilua ja monimuotoisempaa toimijakenttää, Kuosmanen summaa.

Johtaa kuin nainen -koulutuksen kohderyhmänä ovat liikunnan ja urheilun kansallisiin tai kansainvälisiin johtotehtäviin tähtäävät. Hanketta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö. Lue lisää Johtaa kuin nainen –koulutusohjelmasta. 

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma.

Lue lisää aiheesta