Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.12.2021 | Olympiakomitea | Uutinen

Olympiakomitea hakee palvelukseensa kahta huippuosaajaa

Suomen Olympiakomitean päivitetyn strategian toimeenpanon myötä Olympiakomitea hakee palvelukseensa yksikön johtajaa edistämään liikettä ja liikunnallista elämäntapaa ja myyntijohtajaa aktiiviseen myyntityöhön ja vastaamaan yritysyhteistyöstä.

Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan yksikön johtajan tehtävänä on perustettavan uuden yksikön toiminnan käynnistäminen ja operatiivinen johtaminen. Yksikön työ liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tulee tarkoittamaan erilaisten verkostojen rakentamista, vahvistamista ja johtamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja viestintää sekä matalan kynnyksen liikunnan käytäntöjen rakentamista.

Myyntijohtajan vastuulla on Olympiakomitean yritysyhteistyön ja varainhankinnan johtaminen ja käytännön toteutus Olympiakomitean strategisten tavoitteiden tukemiseksi.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen mukaan molemmissa tehtävissä korostuvat korkeatasoinen osaaminen, ymmärrys muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä kiinnittyminen Olympiakomitean arvomaailmaan ja toimintatapoihin.

– Etsimme energisiä ammattilaisia, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon korkealla vaatimustasolla. Työssämme korostuu kyky toimia laajojen verkostojen kanssa, vahva osaaminen ja lopulta se, että sydän sykkii liikunnalle ja urheilulle, Salonen sanoo.

Hakuilmoitus: Yksikön johtaja 

Hakuilmoitus: Myyntijohtaja 

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten liikettä ja liikunnallista elämäntapaa, rakentaa edellytyksiä laadukkaalle ja uudistuvalle seura- ja järjestötoiminnalle ja tuottaa menestystä huippu-urheilussa.