Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
19.01.2022 | Seuratoiminta | Uutinen

Selvitys: Lisää aikuisliikkujia urheiluseuroihin – näkökulmia aiheeseen

Olympiakomitean tekemä selvitys ”Lisää aikuisliikkujia urheiluseuroihin – näkökulmia aiheeseen on valmistunut. Aikuisväestö on iso ja kasvava kohderyhmä liikunnan ja urheilun markkinoilla, ja seuroissa aikuiset ovat usein liikuntatoiminnan lisäksi voimavara myös talouden, osaamisen ja vapaaehtoistyön näkökulmasta. Raportissa on käsitelty seuratoimintaan vaikuttavia muutosvoimia, aikuisliikunnan potentiaalia ja sen ympärillä esiintyviä ilmiöitä seuratoiminnan näkökulmasta.  

Raportin aineisto on kerätty haastattelemalla urheiluseurojen, lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen ja kuntien edustajia, toimintaan osallistuneita liikkujia, liikunta-alan pienyrittäjiä sekä tutkijoita. Tiedonkeruu valmisteltiin ja tulokset käsiteltiin seurakehittäjien työpajoissa syksyn 2021 aikana. 

Raportissa on kuvattu seuraesimerkkejä hyvine käytäntöineen eri kohderyhmille. Lisäksi selvityksessä on tunnistettu kahdeksan tekijää, jotka vaikuttavat aikuisliikuntaan seuroissa. Näitä tekijöitä ovat:

  • Seuran ja yksikön kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan järjestämiseen
  • Seuratoiminnan, lajikulttuurin ja yhteiskunnan muutokset
  • Kohderyhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen
  • Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus
  • Ohjaaja- ja tilakysymykset
  • Uudenlaiset ajattelu- ja toimintamallit

Työssä on esitelty myös esille tulleita konkreettisia keinoja ja esimerkkejä asiakaspolun eri vaiheisiin.   

Työn yksi keskeinen johtopäätös on, että seuratoiminnan markkinoilta laajemmille aikuisliikunnan markkinoille siirtyminen vaatii sellaista uutta osaamista, jota menestyksekkäästi toimivat palveluntarjoavat jo käyttävät. Merkille pantavaa on, että yksityisellä sektorilla on jo osattu hyödyntää vahvasti seuratoiminnan erityspiirteinä pidettyjä asioita kuten yhteisöllisyyttä, lajivalmennusta ja kilpailujärjestelmiä.   

Raportin yhtenä tavoitteena on haastaa niin liikuntajärjestöjä kuin niiden rahoittajia pohtimaan näkemyksiään seuratoiminnan ja aikuisliikunnan tulevaisuudesta ja roolista yhteiskunnassa. Kysymykset liittyvät mm. liikuntapoliittisiin valintoihin, kaiken ikäisten ihmisten harrastamisen merkitykseen, seuratoiminnan mahdollisuuksiin koko väestön liikkeen lisäämisessä sekä seuratoiminnan tukimuotoihin ja ammattimaiseen toimintaan.   

Lisää aikuisliikkujia urheiluseuroihin – näkökulmia aiheeseen on ladattavissa Olympiakomitean nettisivuilta. Aihetta käsitellään mm. Seuratoiminnan verkostopäivillä 2.2.2022. Muista tilaisuuksista tiedotetaan erikseen. 

Lisätietoja:
Ulla Nykänen

Asiantuntija, liikunnallinen elämäntapa
ulla.nykanen@olympiakomitea.fi