Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
27.01.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

Johtamisen kompassi -koulutusohjelma tuo oppia urheilujohtajien arkeen: ”Kun osaa johtaa itseään, voi johtaa myös muita”

Urheilujohtajille suunnattu Johtamisen kompassi -koulutusohjelma on suunniteltu urheilujohtajien tueksi. Koulutuksen jaksot pureutuvat erilaisiin teemoihin, joiden tavoitteena on tukea urheilujohtajia heidän päivittäisessä työssään. Johtamisen kompassi kahta ensimmäistä teemaa, itsensä johtamista sekä ihmisten ja yhteisön johtamista, käsittelevät koulutusjaksot järjestettiin syksyllä 2021.

Tänä keväänä koulutusohjelman tapaamisissa pureudutaan vastuulliseen johtamiseen, tiedolla johtamiseen, viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin sekä uudistuvaan johtamiseen. Johtamisen kompassin aiheet ja sisällöt ovat nousseet urheiluyhteisön sisältä.

Ensimmäisiin koulutuksiin osallistuneet Suomen Cheerleadingliiton toiminnanjohtaja Anni Vesa ja Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto tunnistavat koulutuskokonaisuuden urheilujohtajille monin tavoin hyödylliseksi.

Keskustelu muiden vastaavissa tehtävissä työskentelevien kanssa sekä oman tekemisen reflektointi ovat olleet tärkeässä roolissa läpi opintojaksojen.

Urheilun kentällä itsensä johtamisen merkitys korostuu

Johtamisen kompassin teemat ovat Aallon mukaan olleet osuvia.

Koulutusohjelman ensimmäisenä teemana käsitelty itsensä johtaminen nosti esiin olennaisia teemoja jaksamisen merkityksestä. Aallon mukaan aihe herätti pohtimaan omia arjen voimavaroja.

– Jokaisen urheilujohtajan on tärkeää tunnistaa itselleen ominaiset toimintatavat. Johtajan on hyvä tunnistaa esimerkiksi, milloin ja millä tavoin hän latautuu, jotta työssään jaksaa. Kun osaa johtaa itseään, voi johtaa myös muita, Aalto avaa.

Itsensä johtamisen korostuu erityisesti urheilun kentällä.

– Useissa urheilun johtotehtävissä johdetaan sekä päätoimisia että vapaaehtoisia. Selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit nousevat tällä toimialalla suureen arvoon. On ymmärrettävä ihmisten erilaisia tarpeita ja kyettävä johtamaan moninaisia joukkoja. Ilman ymmärrystä itsensä johtamisesta, tehtävä on mahdoton, Aalto toteaa.

Keskustelu muiden urheilujohtajien kanssa tuo urheilujohtajat lähemmäs toisiaan

Myös Vesa on kokenut koulutusohjelman herättäneen hyviä ajatuksia johtamisen merkityksestä sekä omasta johtamisen tavasta.

Vesa nimeää tärkeäksi sen, että urheilujohtajat pääsevät keskustelemaan ja vaihtamaan näkemyksiä toistensa kanssa. Johtamisen kompassi on tarjonnut tähän loistavan tilaisuuden.

Ihmisten ja yhteisön johtamista käsitellyt koulutusjakso antoi Vesan mukaan hyvää näkökulmaa erilaisten arjen tilanteiden kohtaamiseen.

– On tärkeää osata iloita onnistumisista, mutta on myös tunnistettava, että toimintaympäristömme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. On ollut arvokasta kuulla, miten muut urheilujohtajat ovat taklanneet arjen haastavia tilanteita. Avoin keskustelu ja ajatusten jakaminen valmistavat meitä kaikkia kohtaamaan erilaisia urheiluyhteisöä koskettavia muutostilanteita. Koen, että tällaiset keskustelut tuovat myös meitä urheilujohtajia lähemmäs toisiamme, Vesa toteaa.

Urheilu omaa erityispiirteensä, jotka urheilujohtajan on hyvä huomioida

Sekä Aalto että Vesa tunnistavat urheilun omaavan tiettyjä erityispiirteitä, jotka toimintaa johtavien on tärkeää ottaa huomioon.

Esimerkiksi kilpailut ja urheilutapahtumat kokoavat yhteen suuren määrän urheilijoita ja huoltajia sekä työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

– Johtajilta vaaditaan selkeyttä ja johdonmukaisuutta tällaisten moninaisten joukkojen johtamisessa. Koen todella tärkeäksi, että urheilujohtajia koulutetaan ja pääsemme päivittämään osaamistamme. Tämä tuo varmuutta arjen tekemiseen sekä antaa samalla rohkeutta kehittää toimintamalleja eteenpäin, Vesa summaa.

Myös Aalto korostaa erilaisten koulutusmahdollisuuksien olevan avainasemassa urheilujohtamisen piirissä. Aivan kuten urheilijoiden, myös urheilujohtajien tärkeää viedä tekemistään eteenpäin ja asettaa tavoitteita kohti tulevaa.

– Emme saisi koskaan ajatella, että olemme valmiita siinä, mitä teemme. Johtamisen kompassi on toiminut hyvänä muistutuksena siitä, että omia toimintamalleja on tärkeää tarkastella, tasaisin väliajoin. Vain näin voimme viedä myös osaltamme urheiluyhteisöä eteenpäin, Aalto kiteyttää.

 

Johtamisen kompassi -osaamisohjelma urheilujohtajille

Miksi?
Jos halutaan maailman parhaita urheilijoita, parhaista seuroista, tarvitaan maailman parasta johtajuutta. Johtaminen on taito, jota voi kehittää.

Miten?
Kohtaamisten kautta keskustelua. Koulutuksista uusia oppeja ja voimavaroja. Yhdessä oivaltaen kohti vahvoja tekoja seuratoiminnasta ja huippu-urheilusta.

Mitä?
Työkaluja johtajuuden kehittämiseen – johtamisen kompassin toimiessa konkreettisena työkaluna. Aiheina: itsensä johtaminen; ihmisten ja yhteisön johtaminen; vastuullinen johtaminen; tiedolla johtaminen; viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä uudistava johtaminen.

Kenelle?
Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestöille, lajiliittojen toiminnanjohtajille ja pääsihteereille (operatiivisille johtajille)

Milloin?
Vuonna 2021–2022 yhteensä 120 paikkaa auki osaamisen kehittämiselle. 20 urheilujohtajaa kerrallaan oppimassa yhdessä johtamisen teemoista.

 

 

Lisätiedot:
Niina Toroi, Kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija ja osaamisen kehittäminen, 040 6722220

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Artikkelikuva otettu Johtamisen kompassin tapaamisessa marraskuussa 2021. Kuva: Tatu Iivanainen

Lue lisää aiheesta