Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
27.01.2022 | Seuratoiminta | Uutinen

Ympäristövastuu on osa fiksua seura-arkea

Ilmasto- ja ympäristökysymysten ratkaisemiseen tarvitaan toimia joka tasolla ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Suomessa seuratoimintaan osallistuu eri tavoin yli 1,8 miljoonaa ihmistä, minkä vuoksi urheiluseuroissa piilee valtava potentiaali myös kestävän kehityksen edistämiseen. Vuoden 2021 Fiksu seura -hakemukset osoittavat, että seuroista löytyy halukkuutta ympäristövastuun kantamiseen.  

Neljättä kertaa toteutetulla Fiksu seura –palkintohaulla Olympiakomitea kannustaa urheiluseuroja kehittämään ja jakamaan ympäristövastuullisia toimintatapoja.  

Säännöllisyys ja johdonmukaisuus ratkaisevat  

Ympäristönäkökulmat huomioivaa kulttuuria luodaan seurassa monella eri tasolla. Ympäristö kiittää jokaisesta fiksusta valinnasta. Liikkeelle voi lähteä melko helposti toteutettavin ja pienin askelin. Seurat ovat pienentäneet omaa ympäristökuormitustaan muun muassa seuraavilla toimintatavoilla:  

  • Edistämällä kiertotalousajattelua vaatteissa ja välineissä: varustelainaamoja, välineiden yhteiskäyttöä, vaatekirppiksiä  
  • Vähentämällä matkustamisen päästöjä yhteiskuljetuksilla ja junamatkustamisella 
  • Toteuttamalla etäharjoituksia 
  • Vähentämällä ruokahävikkiä yhteisruokailuilla ja kestävillä ruokavalinnoilla 
  • Sähköistämällä viestintää ja seurahallintoa   
  • Toteuttamalla roskien keräämistä (ploggingia) omana kampanjana tai osana treenejä 

Fiksu seura -ehdokkaiden kokemuksissa ympäristöä säästävien käytäntöjen jalkautumisessa korostuu toimintatapojen johdonmukainen toteutus. Pitämällä asia säännöllisesti esillä, se saadaan osaksi seura-arkea. Myös ystävällinen ja avoin ilmapiiri edesauttaa yhteisöllisten ja kestävien käytäntöjen toteutumista. 

Vaikuttavuutta kokonaisvaltaisella lähestymisellä 

Vahva viesti seurakentältä kuuluu, että ympäristötavoitteiden tulisi näkyä seuran johdon ja muiden toimihenkilöiden toiminnassa ja päätöksenteossa, jotta ne voivat luontevasti ja kattavasti jalkautua osaksi jäsenten ja harrastajien toimintatapoja.  

Osassa seuroista ympäristökysymyksiin tartutaan kokonaisvaltaisesti. Ympäristön huomioiminen nähdään luontevana osana toimintaa. 

Kontiolahden Urheilijoissa ampumahiihdon maailmancupille rakennettu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on jalkautettu osaksi seuran arkea. Seura on kiinnittänyt toiminnassa huomiota, muun muassa jätehuoltoon, energiankäyttöön, hankintoihin, kemikaaleihin, logistiikkaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Tarkastelun myötä seurassa on aktiivisesti herätty ajattelemaan ympäristöä ja sen tulevaisuutta kaikessa päivittäisessä toiminnassa. 

Koovee:n suunnistusajaoston laatima suunnitelma kattaa laajan kirjon toimenpiteitä, joilla seura huomioi kestävän kehityksen eri osa-alueet. Seuran ”ekotekoja” opetetaan toiminnassa mukana oleville jo suunnistuskouluikäisistä alkaen.  

Tapiolan Hongassa käynnistyi aktiivisten vanhempien aloitteesta keväällä 2020 Hiilineutraali Honka -toiminta, jonka tavoitteena on pienentää koripalloseuran ja koripalloharrastamisen hiilijalanjälkeä. Toiminta tähtää erilaisiin ympäristötekoihin kaikilla mahdollisilla osa-alueilla: seuran omistamassa kiinteistössä Honkahallilla, muissa sisä- ja ulkoliikuntatiloissa, liikkumisessa ja turnausmatkoilla, tapahtumissa, varusteissa, kahvilassa ja muissa tarjoiluissa ja järjestelyissä. 

Voimisteluseura Sport Club Vantaa toteuttaa kokonaisvaltaista kestävän kehityksen mallia, joka huomioi muun muassa matkustamisen, käyttöhyödykkeet ja tapahtumien hankintoja. Yksi mallin osa-alueista on etävalmennuksen toteuttaminen, mikä näkyy harrastajien ja valmentajien matkustuskilometrien vähentymisenä ja työn kuormittavuuden keventymisenä.  

Vaasan Uimasurassa on perehdytty KEKE-koutsin vinkkeihin ja toimintatapoihin ja ottanut niitä käytäntöön. Kisamatkat järjestetään yhteiskuljetuksella busseja käyttäen. Valmentajat suosittelevat ja kannustavat uimareita tulemaan treeneihin mahdollisuuksien mukaan kävellen tai polkupyörällä. 

Ilmastokuormituksen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi Alavuden Ilmailukerho on liiton kannustamana ottanut käyttöön vapaaehtoisen päästökompensointimaksun. 

Olosuhteilla on väliä 

Liikuntapaikkojen energiankulutus on usein merkittävää, ja olosuhteiden kehittäminen on parhaimmillaan ympäristöteko. Monet seurat ovat vähentänet energiankulutusta järkevillä halliratkaisuilla, muun muassa harkituilla ilmastointi-, valaistus- ja lämmitysjärjestelmillä. Laadukkaat olosuhteet lähellä käyttäjiä vähentävät myös matkustuspäästöjä, kun ne vastaavat monipuolisesti käyttäjien tarpeisiin ja vähentävät tarvetta siirtyä muille paikkakunnille harjoituksiin, leireille tai kisoihin.   

Fiksut olosuhderatkaisut tekevät harrastajalle ympäristövastuullisen toiminnan helpoksi. Esimerkiksi Tampereen Pyrintö käyttää harjoitushallissaan yhden katkaisijan taktiikkaa, jotta suurimmat sähköä kuluttavat laitteet tulee varmasti ja helposti sammutettua joka kerta. Yleisseura Hollolan urheilijat -46 puolestaan investoi lähialueiden harjoitusolosuhteisiin uudistamalla ampumahiihtostadionin rullaradan. Ampumapaikan taululaitteisiin on asennettu lyijyloukut ympäristön säästämiseksi ja ampumapaikalle on rakennettu betoninen hylsyjen keräysalusta, josta hylsyt on helppo kerätä kierrätystä varten. 

Olosuhderatkaisuissa kestäviä toimintamalleja voi löytyä poikkeamalla tavanomaisesta. Imatran Ratsastajat on ottanut mielikuvituksen käyttöön ja kehittänyt talliympäristöä muun muassa puretun koulurakennuksen kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä. Luovaa esimerkkiä näyttää myös suunnistusseura Espoon Suunta, joka järjestää Helsinki Indoor Cup -sisäsuunnistustapahtumia pääkaupunkiseudulla hyödyntäen kauppakeskusten valmiita tiloja aikana, jolloin niitä ei muuten käytettäisi. Bonuksena tuttu ympäristö houkuttelee uusia kasvoja mukaan lajin pariin.  

Joukossa fiksuus tiivistyy 

Lisääntynyt ympäristö- ja ilmastokeskustelu sekä kestävän kehityksen vaatimukset kirittävät myös urheiluseuroja toimimaan. Seuralle ympäristövastuu on myös mahdollisuus: se yhdistää seuran jäseniä ja innostaa myös uusia harrastajia mukaan toimintaan.  

Fiksu seura –palkintohakuun osallistui 34 seuraa noin 20 lajista. Kiitos kaikille käytäntöjään jakaneille! Suurin muutos seurakentällä saavutetaan yhdessä tekemällä ja toisilta oppimalla!  

  

Fiksu seura

Lue lisää aiheesta