Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
02.02.2022 | Seuratoiminta | Uutinen

Seura- ja jäsentoimintayksikkö seurojen ja jäsenten tukena – seuratoiminnan verkostopäivillä avattiin Olympiakomitean roolia seurojen tukena

Seuratoiminnan verkostopäiville kokoonnuttiin etäyhteyksin 2.2.2022. Tilaisuuden avasi Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Vapaavuori viittasi puheenvuorossaan koronatilanteen vaikutuksiin ja seuratoiminnan tulevaisuuden näkymiin.

– Vaikka korona on jättänyt monenlaisia jälkiä, on nyt tunnelin päässä nähtävissä valoa. Ikävätkin asiat on nähtävä mahdollisuuksina; koronan myötä liikunnan merkitys on tunnistettu ja tunnustettu entistä vahvemmin, Vapaavuori avasi.

Vapaavuori nosti esiin myös seuratoiminnan roolin Suomen suurimana kansanliikkeenä.

– Seuratoiminta on maan suurin kansanliike. Olemme olleet sitä ennen koronaa ja tulemme olemaan sitä pandemian jälkeen. Teemme työtä, jolla on merkitystä ja nyt tällä työllä on suurempi merkitys kuin koskaan. On tärkeää, että saamme mahdollisimman monen takaisin harrastuksiin mukaan ja tätä kautta luomaan elinikäisiä suhteita liikuntaan.

Puheenvuorossaan Vapaavuori nosti esiin myös digitalisaation ja vastuullisuuden roolin. Seuratoiminnan tulee pysyä yhteiskunnallisten trendien aallon harjalla toimia turvallista toimintaympäristöä edistäen.

– Vaikka olemme maan suurin kansanliike, on yhä edelleen paljon ihmisiä, jotka eivät liiku riittävästi. Kannustankin myös seuroja miettimään omaa rooliaan liikunnallisen elämäntavan edistäjinä. Koko liikunta- ja urheiluyhteisön on hyvä pohtia, millä tavoin voimme saada yhä useammat ihmiset liikkeelle, Vapaavuori summasi.

Seura- ja jäsentoimintayksikön toimenpiteet painottuvat vuonna 2022 digitalisaation ja johtamisen edistämiseen

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla esitteli tilaisuudessa Olympiakomitean päivitettyä strategiaa sekä seura- ja jäsentoimintayksikön tehtäviä.

Olympiakomitean strategiaa päivitettiin syksyllä 2021. Päivityksen myötä seuratoiminnan ja huippu-urheilun rinnalle nostettiin kolmas päävalinta, liike ja liikunnallinen elämäntapa. Seuratoiminnan osalta keskeisenä strategisena tavoitteena on sekä seura- että järjestötoiminnan elinvoiman kasvattaminen.

 

 

Vuonna 2022 seuratoiminnan saralla toimia painotetaan vahvasti sekä digitalisaation että johtamisen edistämiseen.

– Tulemme tänä vuonna panostamaan voimakkaasti Suomisportiin ja Tähtiseura-ohjelmaan. Haluamme Suomisportin ja Tähtiseura-ohjelman tunnettuuden kasvavan, jotta näiden asema liikunta- ja urheiluyhteisössä vahvistuu, Tulla totesi.

Tulla uskoo, että Suomisportin ja Tähtiseura-ohjelman hyödyntäminen on nyt yhä useammalle seuralle mahdollista palvelujen saralla tehdyn kehittämistyön myötä.

– Olemme tehneet aktiivista kehittämistyötä, jotta nämä palvelut on entistä helpompi ottaa käyttöön. Uskon, että Suomisport ja Tähtiseura-ohjelma ovat nyt sellaisella mallilla, että palvelut voidaan ottaa seurakentällä käyttöön yhä laajemmalla rintamalla.

Seuratoiminnan teemana turvallinen toimintaympäristö

Suomisportin ja Tähtiseura-ohjelman rinnalla toimenpiteitä kohdistetaan tänä vuonna vahvasti turvallisen toimintaympäristön edistämiseen.

– Vastuullisuus on hyvin integroitu osaksi Tähtiseura-ohjelmaa ja nyt tavoitteenamme onkin huomioida vastuullisuus vahvemmin yksikkömme toiminnassa, Tulla totesi.

Konkreettisena vastuullisuutta edistävänä toimenpiteenä Tulla nosti esiin Vastuullisen valmentajan verkkokurssin. Vaikka kurssi on suunnattu erityisesti valmentajille ja ohjaajille, tarjoaa kurssi selkänojaa turvallisen toimintaympäristön edistämiseksi myös muille liikunnan ja urheilun toimijoille.

– Toivon, että kurssista muodostuisi edellytys toimintaan osallistumiselle. On tärkeää, että tuemme kaikki toiminnallamme verkkokurssin aseman vahvistamista. Kurssin maksuttomuus tukee tätä tavoitetta.

”Olemme jäsentemme järjestö”

Tulla korosti puheenvuorossaan Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön toimivan erityisesti seurojen ja jäsentensä tukena.

– Seurojen palveleminen ja näiden elinvoiman edistäminen edellyttävät meiltä kaikilta vahvaa arjen ymmärrystä ja läheistä ruohonjuuritason toimintaa. Yhteistyö seurojen, jäsenten ja verkostojemme kanssa on suuressa roolissa, Tulla summasi.

Tulla korostaa, että seuratoimintayksikkö tarjoaa tukea erilaisiin tarpeisiin koko seurakentällä.

– Yksikkömme tarjoaa seuroille apua ja tukea sekä Suomisportin, Tähtiseura-ohjelman että Oppimisareenan saralla, mutta myös hallinnollisissa teemoissa. Olemme jäsentemme järjestö ja haluamme toimia seurojen ja jäsentemme konkreettisena tukena, totesi Tulla.

 

Seura- ja jäsentoimintayksikkö

Lue lisää aiheesta