Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
14.02.2022 | Seuratoiminta | Artikkeli

Kalajoella Lasten Liike -ohjaajat valtava ohjaajaresurssi myös Harrastamisen Suomen mallin mukaisessa toiminnassa

Kalajoen kaupungin tavoitteena on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kalajoella on 4 perusopetuksen koulua ja oppilaita perusopetuksessa on noin 1500. Kerhotoimintaan osallistuu 440 koululaista. Haastattelimme Kalajoen kaupungin kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehtoa.

 

Millä tavalla Harrastamisen Suomen malli on huomioitu kunnassa ja miksi kunta on lähtenyt siihen mukaan?               

Olimme mukana jo pilotti -vaiheessa keväällä 2020. Silloin järjestimme lasten kuulemisiin perustuvia kerhoja kaikilla perusopetusta antavilla kouluillamme. Ryhmiä oli 32 viikossa ja osallistuvia oppilaita 320. Syksyllä 2021 kerhoja pyöri 42 viikossa ja osallistujia 440. Olemme asettaneet strategiseksi tavoitteeksemme tarjota maksutonta ja mieluisaa kerhotoimintaa koulupäivän yhteyteen kaikille oppilaillemme, kertoo Kalajoen kaupungin kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehto.

 

Miten koulut/seurat/muut toimijat ovat lähteneet malliin mukaan ja miten he sen kokevat?          

Opetuspalvelut kokevat, että toiminta on arvokas lisä ja tukee heidän toimintaansa sekä järkevöittää ajan- ja resurssienkäyttöä.

 

Missä olette lasten harrastustoiminnan järjestämisessä onnistuneet ja mitä kehityskohteita olette havainneet?    

Toiminta on ollut laadukasta ja hyvin organisoitua. Olemme luoneet paljon uutta ja lasten toiveiden mukaiset sisällöt ovat laajentaneet tarjontaamme. Kaupungissamme on paljon kuljetusoppilaita, joiden kerhoihin osallistumismahdollisuudet riippuvat kuljetusaikatauluista. Tässä on vielä pähkinä purtavaksi. Kun saamme kuljetuskokonaisuuden myös kerhotoimintaa tukevaksi – pystymme oikeasti tarjoamaan palvelua kaikille ja tuplaamme kerhojen osallistuja määrät.

 

Ovatko liikunnan harrastusryhmät tavoittaneet koululaisia ja perheitä toivotulla tavalla ja käykö niissä riittävästi lapsia?

Olemme asettaneet minikoon järjestettäville kerhoille ja kaikissa kerhoissamme on sopiva osallistujamäärä. Tarvittaessa olemme lisänneet ohjaajaresursseja ja monissa ryhmissämme toimiikin apuohjaajia.

 

Millaista palautetta liikunnallisista ryhmistä/kerhoista on saatu?

Kerhoista kerätään lukukausittain asiakas- ja ohjaajapalaute. Arviot toimintatavoista ja sisällöistä ovat mairittelevat.

 

Miten Lasten Liike tukee Kalajoen harrastustoiminnan järjestämistä?

Olemme kouluttaneet Lasten Liike koulutuksilla jo 35 kerho-ohjaajaa, joiden osaamista olemme hyödyntäneet kaupungin tukemissa hankkeissa ja seurat omassa toiminnassaan. Pidämme koulutusta toivottavana laatustandardina ja aiomme vuosittain järjestää tätä koulutusta halukkaille ja tukea toimintaa.

 

Miksi Lasten Liike on mielestänne toimiva konsepti?        

Se on selkeä konsepti, joka lähtee riittävän maanläheiseltä tasolta ja toiminnassa osallistetaan myös lapset.

 

Miksi Lasten Liike toimintaan kannattaa lähteä mukaan?

Lasten Liike tarjoaa yhtenäisen toimintatapa- ja osallistamismallin, ja on selkeä signaali toiminnan laadusta ja sisällöistä toimintaan mukaan hakeutuville.

 

Miten Lasten Liike voi hyödyttää kuntaa lasten liikunnan edistämisessä?

Saamme valtavan ohjaajaresurssin, jota voimme hyödyntää kaikkien toimintojemme toteutuksessa ja tällöin meillä on myös selkeä tieto jo ennalta, että ohjaajilla on asianmukainen kuva toimintatavoista ja tavoitteista. Toimintamalli lisää myös toimijoiden verkostoitumista yli seura- ja lajirajojen.

 

Lue lisää:

www.olympiakomitea.fi/lastenliike 

Lasten Liike -koulutukset tukevat laadukasta kerhotoimintaa 
Hyvä ohjaaja innostaa liikkumaan – Lasten Liike -ohjaajakoulutukset tukevat ohjaajan osaamista

Lue lisää aiheesta