Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
10.03.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

Liikkujan polku -verkostossa rakennetaan siltaa tutkitun tiedon ja käytännön toimijoiden välille

Liikkujan polku -verkoston tutkimustiedon soveltamisen teemaryhmä haki uutta vauhtia toimintaansa helmikuun tapaamisessaan. Asiantuntija-alustus vei suoraan asian ytimeen tarkastelemaan, mistä tutkimustiedon soveltamisessa oikein on kyse. Luontevana jatkona alustukselle ryhmäläiset pohtivat toimintamuotoja, joilla teemaryhmä voi edistää uuden tiedon siirtymistä käytännön työn tueksi. Keväällä onkin kiinnostavia kohtaamisia luvassa!

Työelämässä riittää puhetta sekä tiedon puutteesta että tietotulvasta. Eri asiayhteyksissä painotetaan myös tiedolla johtamista, joskaan asian esille nostaminen ei vielä takaa, että tieto todella vaikuttaa päätöksentekoon ja ohjaa toimintaa. Monelle käytännön toimijalle tuttuja ovat tilanteet, joissa lukemattomat – ja usein myös lukemattomat – raportit ja artikkelit kasaantuvat pöydän kulmalle ja linkeiksi sähköpostiin.

Liikkujan polku -verkoston Tutkimustiedon soveltamisen teemaryhmä on tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kohtaamispaikka, jonka tarkoituksena on osaltaan vastata yllä kuvattuihin haasteisiin. Tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon käyttöä arjessa ja synnyttää vuoropuhelua tutkijoiden ja käytännön liikuntatoimijoiden välillä. 11.2.2022 ryhmä kokoontui oppimaan lisää tutkimustiedon soveltamisesta ja pohtimaan, kuinka sen kannattaisi jatkossa toimia, jotta liikuntatietoa voitaisiin soveltaa aikaisempaa paremmin käytännön toiminnassa.

Tiedosta vaikuttavaan toimintaan

Otsikon teemaa avasi omassa puheenvuorossaan kehitysjohtaja Petra Kouvonen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä. Esitys herätteli ajatuksia siitä, kuinka tutkimusperustaista tietoa sovelletaan toimintamallien suunnittelussa, toimenpiteiden valinnassa, käyttöönotossa ja toiminnan ylläpidossa.

Kuten Petrakin totesi, asiat eivät suinkaan tapahdu itsestään ja tiedon siirtyminen käytännöiksi voi olla hidasta. Vaikka vaikuttava toiminta olisi kaikkien tiedossa, kaikki eivät kuitenkaan toimi kuten olisi järkevää. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat esimerkiksi elintapoihin ja työskentelyrutiineihin liittyvät asiat. Alustuksessaan Petra kiinnitti osallistujien huomiota sekä toimeenpanon laatuun että seikkoihin, jotka tulisi ottaa huomioon jo kartoitusvaiheessa toimenpiteitä suunniteltaessa.

Teemaryhmän toiminnan uudet tuulet

Tilaisuuden ryhmäkeskusteluissa pohdittiin teemaryhmän tulevia toimintamuotoja.

Esillä olivat lukupiirit, joissa voitaisiin yhdessä paneutua valittuihin julkaisuihin tai teemoihin ja toisaalta tutkitun liikuntatiedon klinikat, joissa tutkimuksen tekijät ja käytännön toimijat voisivat kohdata ja syventyä tuotetun tiedon äärelle. Kannatusta saivat myös sparrausklinikat, joihin osallistujat voisivat tuoda matalalla kynnyksellä ajankohtaisia asioita yhteiseen käsittelyyn esimerkiksi hankevalmisteluvaiheessa. Esille nousi myös tarve kartoittaa tiedon soveltajien tutkimustarpeita, saada tutkimuksesta tukea ja taustaa käytännön hankkeille sekä käytännön tarpeiden huomioimiseen jo tutkimushankkeiden suunnitteluvaiheissa.

Tarvetta ja kiinnostusta selvästi löytyy aidolle tutkitun tiedon ja käytännön vuoropuhelulle. Keväällä 2022 lähdetäänkin liikkeelle järjestämällä sparrausklinikka sekä tutkitun liikuntatiedon klinikkaa ja kehitetään toimintamuotoja edelleen saatujen kokemusten pohjalta.

Tilaisuuden materiaalit

Lisätietoja teemaryhmän toiminnasta