Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.03.2022 | Seuratoiminta | Artikkeli

”Tähtiseura-ohjelma luo seurasta parempaa koko seuraväelle” – Karelia Golfissa yhden Tähtimerkin uskotaan avaavan oven myös muiden Tähtimerkkien tavoitteluun

Karelia Golfin matka Tähtiseura-polulla kruunattiin lasten ja nuorten Tähtimerkillä helmikuussa 2022. Seura kokee yhden Tähtimerkin saavuttamisen madaltavan kynnystä tavoitella Tähtiseura-statusta myös muilla osa-alueilla.

Seuran kehittäminen on ollut pitkään yksi Karelia Golfin toiminnan kulmakivistä. Seuran toiminnanjohtaja Aki Keronen luonnehtii Tähtiseura-laatuohjelmaa erinomaiseksi seuratoiminnan edistämisen työkaluksi.

– Tähtiseura-ohjelma ohjasi tarkastelemaan toimintamme eri osa-alueita ja toimi loistavana tukena jatkotoimenpiteiden suunnitteluun. Laatuohjelma ei missään vaiheessa syynää tai syyllistä, vaan ohjaa seuraa kehityskohteissaan rakentavalla tavalla eteenpäin, Keronen kuvaa.

Kerosen mukaan halu edistää toimintaa on tunnistettu koko Karelia Golfin seurayhteisössä. Yhdessä asetetut tavoitteet saivat pyörät pyörimään vauhdilla läpi prosessin.

– Tunnistimme Tähtiseura-ohjelman heti mahdollisuudeksi, jonka avulla voimme viedä toimintaamme luontevasti yhä paremmalle tasolle.

Keronen kuvaa laatuohjelmaa selkeäksi kokonaisuudeksi, joka sai seuran tarkastelemaan toimintaa useista tulokulmista.

– Laatuohjelman paras anti oli se, että pääsimme tarkastelemaan tekemistämme järjestelmällisesti osa-alueittain. Alusta on rakennettu selkeästi ja se ohjasi hyvin eteenpäin. Ilman laatuohjelmaa emme olisi saaneet näin osaavaa näkemystä seuramme ulkopuolelta. Tähtiseura-matkan myötä saimme selkeät kehitysstepit jatkoon, Keronen kuvaa.

Laatuohjelma antaa myös onnistumisille arvoa

Keronen näkee hyväksi sen, etteivät seurat lukittaudu omiin kupliinsa.

– Näen tärkeänä, ettemme jää elämään ”mutuumme” tai omaan arkeemme liian tiukasti. Ulkopuolinen näkemys auttaa merkittävästi. Tähtiseura-ohjelma ohjaa alusta alkaen pohtimaan terveen itsekriittisesti oman seuran toimintaa.

Laatuohjelmassa seura nimeää jokaisesta osa-alueesta kolme asiaa, jotka ovat jo hyvä tolalla sekä kolme kehityskohtaa. Arvioitavat osa-alueet ovat johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit.

– Laatuohjelman rakenteen avulla tunnistimme selkeästi asiat, joissa olemme onnistuneet sekä ne, mitä meidän pitää edistää. Seura-arki pyörii vahvasti konkreettisissa kenttätoimissa. Arki on kiireistä ja tehtävää on paljon. Oli todella hyvä, että laatuohjelma antoi myös onnistumisille arvoa. Tiedämme nyt aiempaa konkreettisemmin sen, mitä osaamme ja mitä meidän pitää vielä työstää.

Auditoinnista konkreettisia vinkkejä jatkoon

Onnistumisia ja kehityskohteita käydään läpi seuran auditointitilaisuudessa. Karelia Golfin tapauksessa tilaisuus nosti esiin seuran onnistumiset yhteiskuntavastuullisen toiminnan saralla. Seura haluaa tarjota golfia matalalla kynnyksellä ja toimia mukana lähialueen tapahtumissa.

– Tavoitteemme on saada mahdollisimman moni tutustumaan golfiin ja kokeilemaan lajia. Haluamme pyristellä eroon golfiin liittyvistä ”kankeista” ja vanhanaikaisista mielikuvista ja tehdä osamme, jotta golf olisi kiinnostava ja innostava laji yhä useampien keskuudessa.

– Lisäksi olemme olleet aktiivisesti mukana erilaisissa lähialueen projekteissa ja tapahtumissa. Koen tämän osaksi yhteiskuntavastuutamme. Samalla innostamme ihmisiä liikkeelle ja kohti liikunnallisempaa elämäntapaa, Keronen lisää.

Seuran toimet ovat niittäneet kiitosta myös Golfliitolta; Karelia Golf palkittiin Vuoden 2021 golfseurana. Palkitsemisen yhteydessä seuraa kuvattiin muun muassa aktiiviseksi lajin eteenpäin viejäksi ja kokeilunhaluiseksi.

Kerosen mukaan hyvän palautteen kuuleminen ulkopuolisilta auditoijilta oli tärkeää. Keronen kuitenkin korostaa myös kehityskohteiden tarkastelun merkitystä.

– Auditointi on hyvä tilaisuus tarkastella ja sparrata jatkosteppejä. Auditoinnin myötä meille kirkastui palautteen keruun ja yhteydenpidon merkitys erityisesti vanhempiin. Pääsimme jo auditoinnissa pallottelemaan teemaa ja saimme hyviä vinkkejä siihen, millä tavoin voimme tätä kohentaa.

Karelia Golfin tavoitteena on tuoda golf mahdollisimman monen ulottuville. Seuran toiminnassa on mukana harrastajia lapsista aikuisiin.

Yksi Tähtimerkki helpottaa Tähtiseura-prosessin starttia muilla osa-alueilla

Keronen uskoo, että yhden Tähtimerkin saavuttaminen madaltaa kynnystä tavoitella muiden osa-alueiden Tähtimerkkiä.

– Kun prosessi on käyty kerran läpi, on prosessi helpompi käynnistää muiden osa-alueiden osalta. Näen Tähtimerkin äärettömän hienona saavutuksena ja osoituksena siitä, että toimintamme on aidosti laadukasta. Tähtiseura-status tuo koko seuralle varmuuden siitä, että asioita on tehty oikein. Tämä kannustaa jatkamaan hyvää toimintaa kaikilla seuran osa-alueilla.

Keronen rohkaiseekin pohtimaan ennen kaikkea Tähtiseura-ohjelman hyötyjä.

– On hyvä, että prosessiin perehtyy ennalta ja tekee sen huolella. Tiukan aikapaineen alla saavutetaan harvoin pysyviä tuloksia. Kannustan pohtimaan ennalta sitä, millä seuran osa-alueilla halutaan saada aikaan muutosta parempaan.

– Liikaa ei kuitenkaan kannata jännittää. Jäämme seura-arjessa aivan liian usein omaan kuplaamme seuran sisälle. Ulkopuolisten auditoijien näkemystä ei kannata pelätä. Seuran arviointi ja auditointi tehdään läpi Tähtiseura-polun hyvässä hengessä. Kannattaa muistaa, että kehitysehdotukset ovat sekä seuran toimijoiden että jäsenten eduksi. Tähtiseura-ohjelma luo seurasta parempaa koko seuraväelle.

 

Mistä lähteä liikkeelle? – Karelia Golf vinkkaa

Karelia Golf liputtaa hyvää valmistautumista.

– Laatuohjelmaan on hyvä perehtyä edes jollakin tasolla ennalta. Hyvää valmistautumista Tähtiseura-matkaan on esimerkiksi seuran ajatusten kerääminen ja kokoaminen. Tämä vauhdittaa prosessin alkua ja piirtää seuralla selkeän kuvan siitä, mitä asioita laatuohjelmassa nostaa esiin, Keronen vinkkaa.

Seurahaaste: Minkä seuran haastat tutustumaan Tähtiseura-ohjelmaan?

Keronen kannustaa Joensuun Kiekko-Poikia tutustumaan Tähtiseura-ohjelmaan.

– Joensuun Kiekko-Pojat on seura, jonka toiminnasta myös me olemme ammentaneet oppia toimintaamme. Seura tekee laadukasta työtä vuodesta toiseen ja on mennyt junioripuolella valtavasti eteenpäin. Koen heidän omaavan kaikki valmiudet Tähtiseura-ohjelmaa ja Tähtimerkkiä varten.

 

Karelia Golf

Karelia Golf on Pohjois-Karjalassa toimiva golfin erikoisseura. Suomen Golfliiton Vuoden 2021 golfseurana palkittu Karelia Golf omaa Tähtimerkin lasten ja nuorten osa-alueesta. Seuran jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi: tällä hetkellä Karelia Golfin toiminnassa on mukana 1 500 jäsentä. Seura liikuttaa golfin avulla harrastajia aina lapsista aikuisiin. Seuran puheenjohtaja on Arttu Taponen.

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Kuvat: Karelia Golf

Lue lisää aiheesta