Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.04.2022 | Seuratoiminta | Tiedote

Olympiakomitea kannattaa Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttamista 

Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttamista suunnitellaan parhaillaan. Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa, että Harrastamisen Suomen malli kirjattaisiin nuorisolakiin. Olympiakomitea ottaa lakiluonnokseen kantaa lausunnossaan. 

Olympiakomitea kannattaa Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttamista. Kirjaamalla malli lakiin luodaan mallille pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Harrastustoiminnan järjestäminen on tärkeää saada pysyväksi toimintamalliksi, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen. 

-Haluamme, että Harrastamisen Suomen mallia toteutetaan tulevaisuudessa yli hallituskausien. Harrastamisen malli edistää liikuntaa tuomalla matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuden peruskoululaisille. Parhaimmillaan tämä sytyttää kipinän ja kiinnostuksen jatkaa liikuntaharrastusta, esimerkiksi urheiluseuran matkassa, sanoo Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla, joka oli mukana Harrastamisen Suomen mallin toisen vaiheen valmistelutyöryhmässä. 

Parhaillaan mallia toteutetaan 235 kunnassa ympäri Suomen ja sen kohderyhmänä ovat kaikki peruskouluikäiset lapset ja nuoret. Mallin piirissä on jo satoja tuhansia lapsia ja nuoria. 

-Harrastamisen Suomen malli on lähtenyt hienosti liikkeelle. Niin syrjäytyminen kuin liikkumattomuus tulevat yhteiskunnalle valtavan kalliiksi, mutta mallilla voidaan parhaassa tapauksessa ratkaista näitä molempia suuria haasteita.

Olympiakomitea katsoo lausunnossaan, että mallin jatkokehittämisessä keskeistä on pitkäjänteisyyden luominen, vaikuttavuuden mittaaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen ja laadun kehittäminen. 

Olympiakomitean huomioita lakiesitykseen:  

  • Kaikki kunnat tulisi saada harrastamisen mallin piiriin. Lisäksi tulisi varmistaa riittävä rahoitus siten, että mallia voidaan toteuttaa kaikissa kunnissa ja että harrastusten järjestäjiä tuetaan mallin toteuttamisessa. 
  • Mallin tulisi kannustaa pidempikestoiseen harrastamiseen, jotta harrastuskokeilujen jälkeen syntyisi lasten ja nuorten pysyvämpää kiinnittymistä harrastamiseen. Tulevaisuudessa mallin tulisi luoda mahdollistavia polkuja seuratoimintaan ja myös esimerkiksi urheiluyläkoulutoimintaan.  
  • Pitkäjänteisyyden luomisen näkökulmasta Olympiakomitea esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää mahdollisuutta siirtyä monivuotiseen rahoitukseen. Erityisenä haasteena liikunta- ja urheiluyhteisössä nähdään Harrastamisen Suomen mallin lyhyt avustuskausi, jota tulisi pidentää yhdestä 2–3 lukuvuoteen. 
  • Yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta Olympiakomitea esittää, että lakiin lisätään mallin tarkoitukseksi edistää myös nuorten yhdenvertaisuutta. Lisäksi lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että mallin toimeenpanoa varten luodaan valtakunnallisesti yhdenmukaiset ohjeistukset kunnille. 
  • Laadun kehittämisen näkökulmasta Olympiakomitea pitää erinomaisena, että laissa säädettäisiin ohjaamisen laatuvaatimuksista siten, että kuntien tulee huolehtia ohjaajien osaamisesta. 

Lue lisää: Olympiakomitean lausunto nuorisolain muuttamisesta 

 

Lisätietoja lausunnosta: 

Jaana Tulla, seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja, 0400272116, jaana.tulla@olympiakomitea.fi
Toni Ahva, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, 050440967, toni.ahva@olympiakomitea.fi 

Lue lisää aiheesta