Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.04.2022 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean hallitustiedote 20.4.2022

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 19.4. Hallitus päätti Olympiakomitean kevätvuosikokouksen ajankohdasta ja esityslistasta, ylimääräisen jäsenkokouksen järjestämisestä ja ansiomerkkien myöntämisestä olympiamitalisteille.

– Päätösasioiden lisäksi hallitus kävi laajan keskustelun Huippu-urheiluyksikön organisoitumisesta sekä niiden toimenpiteiden etenemisestä, jotka päätimme 30.3. koskien Olympiakomiteaan liittyviä häirintätapauksia. Haluamme varmistaa, että nämä toimenpiteet etenevät suunnitellusti, kertoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Olympiakomitean kevätkokous järjestetään 31.5.

Hallitus päätti kutsua Suomen Olympiakomitean sääntömääräisen vuosikokouksen koolle 31.5. ja hyväksyi samalla kokouksen esityslistan.

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kokouksessa olympialajeja edustavilla lajiliitoilla on kaksi ääntä ja muilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Kansanvälisen olympiakomitean suomalaisella jäsenellä ja urheilijoiden edustajilla on yksi ääni. Lisäksi sellainen lajiliitto, joka ei edusta olympialajia saa yhden lisä-äänen, jos sen toiminnassa on kokousta edeltävän vuoden loppuun (31.12.) jäsenseurojen jäseniä tai toimintaan osallistuvia (lisenssin lunastaneita) henkilöitä yli 15 000 henkilöä. Hallitus vahvisti sääntöjen mukaiset jäsenten äänimäärät kevätkokoukseen.

Hallitus päätti myös esittää kevätkokoukselle Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjä muutettaviksi siltä osin, että jatkossa lautakuntaan tehtävän valituksen asiakirjat voi toimittaa pelkästään sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että sääntöjen mukaisesti kevätkokouksessa valitaan uusi urheilijoiden edustaja Olympiakomitean hallitukseen. Paikka vapautui Anni Vuohijoen erottua hallituksesta.

Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään kevätkokouksen yhteydessä

Olympiakomitean 16 jäsenjärjestöä esitti Olympiakomitean hallitukselle perjantaina 15.4. vaatimuksen yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle kutsumiseksi. Hallitus käsitteli vaatimusta ja totesi tarkoituksenmukaisimmaksi menettelyksi järjestää ylimääräinen jäsenkokous kevätkokouspäivänä 31.5., joko yhdistettynä kevätkokoukseen tai erillisenä kokouksena kevätkokouksen yhteydessä.

Lisäksi Olympiakomitean hallitus järjestää aiemmin päätetyn mukaisesti keskustelutilaisuuden jäsenistölle 2.5. Tilaisuudessa keskustellaan Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja siihen liittyvän riippumattoman ulkopuolisen selvityksen rajauksesta ja toteuttamisesta sekä Huippu-urheiluyksikön tulevasta organisoitumisesta.

Huippu-urheiluyksikön organisoitumista ja yksikön johtajan rekrytointia koskien hallitus päätti, että huippu-urheiluun liittyviä kysymyksiä käsitellään ylimääräisessä hallituksen kokouksessa 10.5., kun asiaa koskevat keskustelut ja kuulemiset jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa on käyty.

Hallitus nimesi kokouksessaan Huippu-urheiluyksikön vt. johtaja Leena Paavolaisen jäseneksi Olympiakomitean paikalle KIHUn hallitukseen, ja urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paanasen varajäseneksi Olympiakomitean paikalle Urheilulääketieteen säätiön hallitukseen. Molemmat paikat tulivat avoimeksi Mika Lehtimäen työsuhteen päätyttyä Olympiakomiteassa.

Toimenpiteet häirinnän vastaisessa työssä etenevät

Hallitus kävi läpi tilannekatsauksen koskien 30.3. päätettyjen toimenpiteiden edistymistä. Hallitus päätti tuolloin päivittää Olympiakomitean sääntöjä, toteuttaa jatkoselvityksen häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä liikunnan ja urheilun verkostoissa ja lisätä yhteistyötä Olympiakomitean hallituksen ja henkilöstön välillä. Lisäksi päätettiin keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle ja riippumattoman ulkopuolisen selvityksen tilaamisesta koskien Mika Lehtimäkeen liittyvää tapahtumakokonaisuutta.

– Kaikki päätetyt asiat etenevät. Kävimme jo huhtikuun alussa keskustelun SUEKin kanssa, ja tuossa keskustelussa kävi ilmi, että SUEK ei ole tarkoituksenmukainen taho Lehtimäen tapauksen tutkintaan kokonaisuutena. Välittömästi tämän jälkeen Olympiakomitean jäsenjärjestöt ilmoittivat tapaamisessaan 6.4. haluavansa osallistua riippumattoman selvityksen toteuttamiseen. Asia ratkaistaan toukokuun aikana jäsenjärjestöjen keskustelutilaisuuden ja ylimääräisen kokouksen päätösten mukaisesti, Jan Vapaavuori sanoo.

– SUEKin tutkintaan on viety kaksi muuta julkisuudessa ollutta häirintätapausta, ja SUEKin kanssa on myös sovittu kyselyn toteuttamisessa koskien häirintää liikunnassa ja urheilussa. Olemme myös järjestäneet jo yhden hallituksen ja henkilöstön välisen keskustelutilaisuuden, Vapaavuori kertoo.

 

Lisätiedot: Suomen Olympiakomitea, puheenjohtaja Jan Vapaavuori (haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Mika Noronen, 040 5048714).

Pöytäkirja (PDF)