Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
29.04.2022 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitea toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle suunnitelman vastuullisuusohjelman toteuttamisesta

Suomen Olympiakomitea on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisäselvityspyynnön liittyen Olympiakomitean ministeriölle toimittamaan selvitykseen. Suomen Olympiakomitea on toimittanut 13.4. ministeriölle selvityksen siitä, kuinka yhteisön säännöt ovat linjassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa ja onko Suomen Olympiakomitean johto menetellyt huippu-urheiluyksikön johtajan nimityksessä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa lisäselvityspyynnössään Olympiakomitean vahvan panoksen urheiluyhteisön vastuullisuuden kehittämisessä. Samalla ministeriö kuitenkin näkee, ettei Olympiakomitean vastauksesta käy ilmi, miten vastuullisuusohjelma, mukaan lukien hyvän hallinnon periaatteet, on jalkautettu järjestön johtoon.

Ministeriö pyytää Olympiakomitealta 31.5. mennessä suunnitelmaa niistä konkreettisista toimista, joihin järjestön johto ryhtyy sen oman vastuullisuusohjelman toteuttamiseksi.

Kuten Olympiakomitean hallitus 31.3. tiedotti, Olympiakomitea päivittää sääntöjään ja päätöksentekojärjestelmäänsä, toteuttaa liikunnan ja urheilun sisällä jatkoselvityksen häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä ja parantaa Olympiakomitean hallituksen ja henkilöstön välistä yhteistyötä. Olympiakomitea on käynnistänyt nämä toimenpiteet, ja samassa yhteydessä rakennetaan aiempaa yksityiskohtaisempi suunnitelma vastuullisuusohjelman toteuttamiseksi, niin että se toimitetaan ministeriölle määräaikaan mennessä.

Ministeriö toteaa lisäselvityspyynnössään, että tehdyn suunnitelman noudattamista valvotaan Olympiakomitean ja ministeriön yhteisissä tavoitekeskusteluissa, ja sen toteutumisesta tulee antaa selvitys vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suomen Olympiakomitean selvitys opetus- ja kulttuuriministeriölle 13.4.

Opetus- ja kulttuuriministeriö lisäselvityspyyntö Olympiakomitealle 29.4.