Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.05.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

Ympäristövastuu lähivuosien voimakkaimmin kehittyvä osa-alue

Olympiakomitean vastuullisuusklinikalla tarkasteltiin urheilujärjestöjen ympäristövastuun tilannekuvaa. Peilinä toimi opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama ympäristöohjelmien ensimmäinen arviointi. Sekä arviointi että klinikalla kuullut voimistelun ja jääkiekon esimerkit osoittavat vahvaa suuntaa eteenpäin. Sitoutuneisuutta, osaamista ja kehittymishalua löytyy.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman Ympäristö ja ilmasto -teema on edennyt konkreettisen askeleen, kun lähes kaikki järjestöt ovat rakentaneet ensimmäisen ympäristöohjelmansa 2021 vuoden aikana. Vauhdittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriön uudistetut arviointi- ja avustusperusteet.

– Siihen nähden, että kyseessä oli ensimmäinen arviointikierros, tulos oli loistava ja taso hyvä. Sitoutuneisuus ja motivoituneisuus näkyi monissa suunnitelmissa, mikä on hyvä pohja eteenpäin kehittämiselle, arvioi kulttuuriasianneuvos Satu Heikkinen.

Suuri osa lajiliitoista oli jo tunnistanut hyvin omia ympäristövaikutuksiaan ja löytänyt oman kulmansa ympäristövastuuseen. Osalla ohjelma perustui vastuullisuusohjelman yleisiin kirjauksiin ja Olympiakomitean mallipohjan teksteihin. Järjestön omien ympäristövaikutusten ja niiden vähentämismahdollisuuksien tunnistaminen olikin piirre, joka erotti hyvät ja erinomaiset ympäristöohjelmat muista.

Joillakin järjestöillä ympäristöohjelma oli rajattu liiton tapahtumien tai toimiston tarkasteluun. “Tapahtumat ovat monissa liitoissa tärkeä osa-alue, mutta sen ei pitäisi olla ainoa. Lisäksi tarkastelua olisi hyvä ulottaa jäsenistöön vaikuttamiseen.”

Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvos Mikko Helasvuo painotti ympäristövastuun merkitystä lajien olosuhdetyössä

– Rakentamispäätöksen yhteydessä määritellään olosuhteen käytön aiheuttama ympäristökuorma useaksi kymmeneksi vuodeksi. Liikuntapaikkojen ylläpitäjät tekevät hankepäätöksiä, mutta järjestöt voivat toimia vähintäänkin merkittävinä taustavaikuttajina.

Voimistelussa ympäristöohjelman rakentaminen lähti kysymyksestä: Mistä ympäristövaikutukset tulevat juuri voimistelussa? Prosessista vastanneen Veera Karvosen mukaan lajille olennaiset kulmat löytyivät pienen pohdinnan jälkeen, vaikka monille ensimmäinen ajatus saattoi olla, että kyseessä on siisti sisälaji, jolla ei ole isoja ja vaativia olosuhteita.  Osa-alueiksi tunnistettiin materiaalikulttuurin muutos, lähiliikuntaluonteen vahvistaminen, tapahtuma- ja kilpailutoiminnan kehittäminen sekä hallintoon liittyvät perustoiminnot. Tärkeää on tehdä ohjelma kaikille ymmärrettäväksi:

– Ympäristöohjelma kuuluu Voimisteluliitossa kaikille. Liiton lisäksi tavoitteet pohditaan ja palastellaan yhteistyökumppaneiden, seurojen, urheilijoiden, liikkujien ja perheiden näkökulmasta. Tavoitteena on, että kukaan ei voisi sanoa, että ei osaa, Karvonen tiivistää.

Keskustelussa nousi esiin resurssihaaste, joka korostuu erityisesti pienissä liitoissa: mistä toteutukseen kädet ja raha, vaikka halu ja motivaatio kunnianhimoiseen tekemiseen olisi suuri?

– Ympäristöohjelman suunnitteluun ei tarvinnut houkutella ihmisiä, vaan luottamushenkilöistä löytyi paljon kiinnostusta. Kun tullaa toteuttamisvaiheeseen, tilanne on toinen ja toiminnanjohtaja voi jäädä yksin, totesi pienen liiton edustaja.

Ratkaisuksi resurssihaasteeseen ehdotettiin yhteistyötä muiden samankaltaisten lajien kanssa ja joissain tapauksissa myös hankkeiden hyödyntämistä. Esimerkiksi Jääkiekon MM-kisaprojekti on mahdollistanut liiton ympäristöohjelman huolellisen tarkastelun. Ensi syksyn valtionapuhakemuksissa oletetaan, että loputkin järjestöt ovat saaneet ohjelman tehtyä. Ympäristöohjelmien kehittämistyötä kannattaa tehdä aktiivisesti ennen seuraavaa arviointikierrosta vuonna 2025. Jatkokehittämisen ja seuraavien askeleiden suunnittelun kannalta keskeisinä kehittämiskohteina tunnistettiin toimenpiteiden seurannan ja sitä palvelevan mittariston kehittäminen. Näiden kautta päästään tarkastelemaan tavoitteissa edistymistä ja vaikuttavuutta.

– Ympäristö ja ilmasto on vastuullisuuden osa-alueista varmasti se, joka kehittyy tulevina vuosina voimakkaimmin, ennakoi Heikkinen.

Klinikka järjestettiin 22.4., joka on kansainvälinen Maan päivä. Teemapäivä muistuttaa tarpeesta elää tasapainossa luonnon kanssa ja kannustaa järjestämään kansalaistoimintaa elinympäristön hyväksi.

Lue lisää aiheesta