Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.05.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

Johtamisen kompassi -koulutusohjelmassa pysähdyttiin vastuullisen johtamisen äärelle

Toukokuussa järjestetyssä Johtamisen kompassin koulutusjaksolla käsiteltiin vastuullista johtamista. Koulutusjaksossa tarkasteltiin, millaista vastuullinen johtaminen on ja millä tavalla tämä toteutuu sanojen, tekojen ja arvojen kautta.

Aihetta avasi muun muassa Tanskan teknillisen yliopiston vastuullisen johtamisen maisteriohjelman johtajistossa toimiva Salla Laasonen. Laasonen nosti puheenvuorossaan esiin vastuullisen johtamisen kulmakiviä ja kehityskulkua urheilun ulkopuolella.

– Urheilussa voitaisiin ottaa mallia erityisesti sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Sidosryhmien kartoituksen työkaluilla voidaan tunnistaa, missä olemme vahvoja ja mitä voisimme saada muilta. Yhteistyön tuloksena on parhaimmillaan suuri yhteiskunnallinen vaikutus, kiteytti Laasonen.

Yhteiset ohjeistukset sitouttavat vastuulliseen toimintaan

Suomen Autourheiluliiton AKK-Motorsportin pääsihteeri Anssi Kannas on osallistunut koulutusohjelman jokaiseen jaksoon. Kohtaamiset muiden urheilujohtajien kanssa ovat nostaneet esiin hyviä avauksia.

– On hyvä, että näistä asioista keskustellaan liikunnan ja urheilun toimijoiden kesken. Tämä laajentaa myös omaa näkökulmaa.

Autourheiluliitossa vastuullisuustoimia tehdään läpileikkaavasti jokaisella organisaation tasolla.

– Ympäristövastuullisuus on keskeinen vastuullisuustoimiemme osa-alue. Sekä lajiliitossamme että MM-rallissa on omat ympäristösertifikaatit, jotka perustuvat ISO 14001 -standardiin. Standardi on tietynlainen viitekehys, jonka sisällä ympäristövastuullisuustyötä tehdään, Kannas kuvaa.

Yhteisöä on pyritty sitouttamaan vastuullisuustoimiin sääntöjen ja ohjeistusten avulla.

– Olemme säännöissämme määritelleet kaikille kilpailutapahtumillemme ympäristövastaavan, jonka tehtävänkuvaukseen on määritelty vastata kilpailujen ympäristövastuullisuudesta. Lajimme parissa toimivat seurat ovat tällä saralla hyvin valveutuneita ja kilpailupaikoilla vastuullisuustoimia on edistetty monilta osin hienosti.

Erilaiset näkökulmat rikastavat keskustelua

Samaan koulutusjaksoon osallistunut Siv Knudsen toimii puolestaan Suomen Rullalautaliiton tasa-arvo- ja viestintävastaavana. Hän tunnistaa tärkeäksi, että urheilun kentälle palkataan toimijoita, jotka kohdistavat katseensa nimenomaan toiminnan vastuullisuuden edistämiseen.

– Alkuvuodesta järjestimme ensimmäisen keskustelupaneelimme, jossa käsiteltiin suomalaisen skeittikulttuurin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja saimme tästä paljon positiivista palautetta. Tällaisten onnistumisten myötä vahvistuu tunne siitä, että olemme oikealla asialla, Knudsen kuvaa.

Knudsenin mukaan on tärkeää, että liikunnan ja urheilun toimijat kokoontuvat vastuullisuusteemojen äärelle. Lajiliittojen toimintakenttä on laaja ja nämä tavoittavat suuren määrän harrastajia. Mikäli tavoitteita asetetaan yhdessä, on toimien potentiaali yhä suurempi.

– On mielestäni äärettömän tärkeää, että tästä teemasta puhutaan. Aihe on laaja ja moninainen, joten on tärkeää, että tämän ympärille kokoontuu joukko erilaisissa rooleissa ja ympäristöissä toimivia ihmisiä. Kukin lajiliitto voi edistää vastuullisuusteemoja eri tavalla, mutta on hyvä, että suunta on toimijoiden kesken selkeä.

Esimerkkitapaukset näyttävät suuntaa

Sekä Kannas että Knudsen luottavat esimerkin voimaan.

– Mikäli esimerkiksi lajiliitot haluavat sitouttaa toimijoitaan vastuullisempaan toimintaan, on tärkeää toimia vastuullisesti myös ylemmältä tasolta. Toiminnan pitää olla johdonmukaista ja vastuullista, jotta sitä voidaan vaatia ja edellyttää myös muilta toimijoilta. Päätöksiä tehtäessä on hyvä pitää nämä asiat mielessä ja tarkastelussa, jotta ne konkretisoituvat, Kannas toteaa.

– Keskustelu muiden toimijoiden kanssa saattaa tuoda tarvittavaa esimerkkiä oman liiton toimintaan. Omasta näkövinkkelistä oli todella vakuuttavaa kuulla esimerkiksi Golfliiton vastuullisuustoimista. Tästä sai hurjasti inspiraatiota ja motivaatiota oman liiton toiminnan kehittämiseen, Knudsen toteaa.

 

Johtamisen kompassi -osaamisohjelma toiminnanjohtajille

Miksi?
Jos halutaan maailman parhaita urheilijoita, parhaista seuroista, tarvitaan maailman parasta johtajuutta. Johtaminen on taito, jota voi kehittää.

Miten?
Kohtaamisten kautta keskustelua. Koulutuksista uusia oppeja ja voimavaroja. Yhdessä oivaltaen kohti vahvoja tekoja seuratoiminnasta ja huippu-urheilusta.

Mitä?
Työkaluja johtajuuden kehittämiseen – johtamisen kompassin toimiessa konkreettisena työkaluna. Aiheina: itsensä johtaminen; ihmisten ja yhteisön johtaminen; vastuullinen johtaminen; tiedolla johtaminen; viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä uudistava johtaminen.

Kenelle?
Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestöille, lajiliittojen toiminnanjohtajille ja pääsihteereille (operatiivisille johtajille)

Milloin?
Vuonna 2021–2022 yhteensä 120 paikkaa auki osaamisen kehittämiselle. 20 urheilujohtajaa kerrallaan oppimassa yhdessä johtamisen teemoista.

 

 

Lisätiedot:
Niina Toroi, Kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija ja osaamisen kehittäminen, 040 6722220

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Lue lisää aiheesta