Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
27.05.2022 | Olympiakomitea | Tiedote

Erityistarkastus Olympiakomitean toiminnasta valmistui

Suomen Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan 12.5. tilata BDO Oy:ltä riippumattoman ulkopuolisen selvityksen koskien hyvää hallintoa Olympiakomiteassa. Päätös tehtiin asiaa valmistelleen työryhmän tekemän kilpailutuksen pohjalta. Työryhmään kuuluivat urheiluoikeuden professori Antti Aine, Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax, Salibandyliiton toiminnanjohtaja, CAS:n välimies Pekka Ilmivalta ja Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja, työelämäprofessori Sami Itani.

BDO:n erityistarkastuksen tavoitteena oli arvioida Olympiakomitean ja sen johdon toimintaa, kun huippu-urheiluyksikön entiselle johtajalle oli annettu varoitus ja hänet valittiin jatkokaudelle, kun Olympiakomitea tiedotti huippu-urheiluyksikön entisen johtajan eroon johtaneista tapahtumista, ja kun Olympiakomiteaan palkattiin kaksi johtajaa vuonna 2022.

Tarkastuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että Olympiakomitean tulee jatkossa kiinnittää huomiota hallituksensa päätöksien dokumentointiin. Lisäksi Olympiakomitean sisäiset ohjeistukset tulee käydä läpi ja päivittää niin, ettei niissä ole ristiriitaisuuksia tai puutteita suhteessa järjestön sääntöihin.

Raportin mukaan huippu-urheiluyksikön johtajan jatkokaudesta tehty päätös olisi tullut valmistella paremmin ja tehty päätös kirjata hallituksen kokouspöytäkirjaan 31.1.2022. Raportti toteaa myös, että johtoryhmärekrytointien päätöksentekoa on päivitettävä niin, että jatkossa koko hallitus vahvistaa rekrytointiesitykset.

BDO:n tarkastusraportti antaa Olympiakomitealle positiivista palautetta siitä, että Olympiakomitean ohje häirintään puuttumiseen on sisällöltään asianmukainen. Myös johtajien varsinaiset rekrytointiprosessit on toteutettu BDO:n mukaan ammattitaitoisesti, vaikka päätöksenteossa ja sen dokumentoinnissa onkin ollut puutteita.

Lisäksi tarkastus nostaa esiin, että entiselle huippu-urheiluyksikön johtajalle annetusta varoituksesta ei ole voitu tiedottaa julkisuuteen henkilöiden yksityisyydensuojan vuoksi. Samasta syystä myös sisäisen tiedottamisen mahdollisuudet ovat olleet rajalliset.

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori uskoo, että BDO:n selvitys antaa hyvän pohjan keskustelulle ylimääräisessä jäsenkokouksessa 31.5.

”On hyvä, että riippumaton ulkopuolinen selvitys asiasta on nyt valmistunut. Se vahvistaa käsityksen, että hallinnolliset prosessit eivät kaikilta osin ole vastanneet hyvää hallintotapaa. Ilmenneet puutteet on kuitenkin helppo korjata. Osin näin on jo tehty ja jäljellä olevien huomioiden osalta Olympiakomiteassa ryhdytään välittömiin toimiin prosessien saattamiseksi oikealle tasolle”, Vapaavuori sanoo.

Linkki: Suomen Olympiakomitea ry:n erityistarkastus.

Lisätiedot:
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, p. 040 5410 295
Olympiakomitean viestintäjohtaja Mika Noronen, p. 040 504 8714