Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.06.2022 | Olympiakomitea | Tiedote

SUEK julkaisi urheiluyhteisön epäasiallista kohtelua selvittävän kyselyn osatulokset: Suomen Olympiakomitean työntekijöiden kokemuksia tai havaintoja epäasiallisesta kohtelusta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK selvittää Suomen Olympiakomitean pyynnöstä urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia tai havaintoja epäasiallisesta kohtelusta. Olympiakomitealle 20.6.2022 luovutettu Olympiakomitean omien työntekijöiden vastauksista koostuva osaraportti on osa laajempaa epäasiallista kohtelua selvittävää kyselyä. SUEK julkistaa selvityksen kokonaisraportin syksyllä 2022.

SUEK toteutti kyselyn Olympiakomitean henkilöstölle toukokuussa 2022. Anonyymissä kyselyssä selvitettiin henkilöstön kokemuksia ja havaintoja viimeisen vuoden ajalta. Tavoitteena oli kartoittaa Olympiakomitean kokonaistilannetta epäasiallisen kohtelun osalta. Kyselyn vastausprosentti oli 90,2 (55 vastaajaa).

– Olen todella kiitollinen siitä, että lähes jokainen työntekijämme vastasi kyselyyn. Se osoittaa, että asia koetaan tärkeänä, toteaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Urheiluyhteisöllä ja Olympiakomitealla on nollatoleranssi kaikenlaista epäasiallista kohtelua kohtaan. Nollatoleranssi tarkoittaa, että asiat tuodaan heti esille, niihin puututaan ja ne hoidetaan kuntoon. Se ei tarkoita sitä, että mitään väärää ei koskaan tapahtuisi, korostaa Susiluoto.

Selvityksen mukaan joka neljännellä vastaajalla oli kokemus kiusaamisesta. Kiusaaminen oli ilmennyt esimerkiksi eristämisenä, sivuuttamisena tai osaamisen kyseenalaistamisena. Kyselyssä ei noussut esiin fyysistä häirintää. Harvat yksittäiset henkilöt olivat kokeneet sanallista seksuaalista häirintää tai sukupuoleen perustuvaa sanallista häirintää, joka oli ilmennyt puheena suhteessa omaan sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun.

Jokaisen ihmisen oma tunnetila on aito ja sitä pitää kunnioittaa. Esille nousseet kokemukset epäasiallisesta puheesta, mauttomista vitseistä tai se, että tieto ei kulje organisaatiossa riittävästi, ovat kaikki asioita, jotka otamme vakavasti. Haluamme kohdistaa korjaavat toimenpiteet siihen, mistä tässä on kyse eli kielenkäyttöön ja aitoon ihmisen kohtaamiseen ja kuulemiseen, sanoo Susiluoto.

Emme hyväksy toista väheksyvää puhetta. Johtoryhmä ja kaikki esihenkilöt sitoutuvat kärkijoukossa viemään eteenpäin sellaista toimintatapaa, jossa kiinnitetään huomiota kielenkäyttöön ja ihmisen kuuntelemiseen. Haluamme lisätä osaamistamme ja ymmärrystä siitä, millainen puhe ja käytös toista kohtaan on hyväksyttävää työyhteisössämme. Yhteinen tehtävämme on pyrkiä luomaan kulttuuria, jossa jokaisella työyhteisössämme on turvallista ja hyvä olla ja siksi toivonkin, että jos joku kokee, ettei hänen osaltaan asiaa ole käsitelty, niin toisi tapaukset tietooni, Susiluoto korostaa.

Lisätiedot: Taina Susiluoto, toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea, 050 3319832

 

Olympiakomitealle luovutetut tulokset ovat osa laajempaa epäasiallista kohtelua selvittävää kyselyä. Mukaan kyselyyn ovat voineet ilmoittautua Olympiakomitean jäsenet sekä keskeiset sidosryhmät, joita ovat liikunnan aluejärjestöt, Huippu-urheilun instituutti KIHU, urheiluopistot ja urheiluakatemiat. Kysely suunnattiin jäsenten ja sidosryhmien työntekijöille. SUEK julkaisee selvityksen kokonaisraportin syksyllä 2022.

SUEKin tiedote selvityksen osatuloksista