Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.06.2022 | Huippu-urheilu | Uutinen

Huippu-urheilun ulkoinen arviointiraportti: Menestys vaatii luottamusta ja poliittista tahtoa

Opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2021 käynnistämän huippu-urheilun arviointiin liittyvät raportit ovat valmistuneet. Arviointi koostuu kansallisen ja kansainvälisen tutkijaryhmän analyyseistä.

Suomalainen tutkijaryhmä on analysoinut huippu-urheilua ohjaavaa järjestelmää, resursseja, yhteiskunnallista merkitystä ja toimintakulttuuria. Sen lisäksi on tarkasteltu lajiliittoja ja niiden toimintaa ohjaavia strategioita. Analyysi on sijoitettu laajaan yhteiskunnalliseen viitekehykseen, joka ottaa huomioon huippu-urheiluun vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset muutosvoimat.

Tutkijaryhmän arviointiraportti toteaa, että huippu-urheilulla on edelleen vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta huippu-urheilu ei pysty kaikilta osin vastaamaan sille asetettuihin yhteiskunnallisiin odotuksiin. Arviointiryhmä peräänkuuluttaa suomalaiselta huippu-urheilujärjestelmältä luottamusta, joustavuutta ja yhteistyökykyä, sekä huippu-urheilua tukevan järjestelmän uudistamista siten, että johtaminen, toimintakulttuuri ja resurssit tukevat ja vahvistavat verkostomaista järjestelmää.

Raportin loppupäätelmissä kansainvälisen arvion tehneet tutkijat Rasmus Storm ja Klaus Nielsen toteavat, että jos huippu-urheilumenestys halutaan nostaa Suomessa merkittäväksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi, se pitää määrittää sellaiseksi poliittiselle agendalle.

Jan Vapaavuori: on laajan huippu-urheilukeskustelun aika

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kiitti kommenttipuheenvuorossaan arvioinnin tekijöitä hyvästä työstä ja painotti, että kokonaisnäkemykselle suomalaisesta huippu-urheilusta on suuri tarve.

– Tämä raportti antaa ajateltavaa meille kaikille, koko suomalaiselle huippu-urheiluverkostolle ja kaikille huippu-urheilun toimijoille. Meillä kaikilla on yhteinen vastuu suomalaisesta huippu-urheilusta, ja uskon että me kaikki saamme tästä arvioinnista eväitä oman toimintamme kehittämiseen.

Vapaavuori kannusti kaikkia huippu-urheilusta kiinnostuneita tahoja avoimeen keskusteluun suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuudesta.

– Toivon että tähän raporttiin tutustutaan huolella ja käydään laaja yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mitä on se huippu-urheilumenestys, jota Suomessa halutaan? Millä tasolla ja missä lajeissa haluamme menestytä ja mitä menestys on? Ja millaista sitoutumista, resursointia ja yhteistyötä menestyminen vaatii? Kun keskustelua käydään rakentavalla tavalla, se lisää myös luottamusta, jota raportissa peräänkuulutetaan, Vapaavuori sanoi.

Huippu-urheilun arviointiryhmän loppuraportti