Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.08.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

Johtamisen kompassi -koulutusohjelma käynnistyy jälleen – koulutus kannustaa urheilun johtajia jatkuvan oppimisen tielle  

Johtamisen kompassin ensimmäinen koulutuskokonaisuus päättyi kesäkuussa. Koulutusohjelma oli ensimmäinen urheilun toiminnanjohtajille suunnattu osaamisen kehittämisen koulutusohjelma. Johtamisen kompassi -koulutusohjelma osoitti, että urheilun toimijat kokevat osaamisensa kehittämisen ja päivittämisen tärkeäksi.

Johtamisen kompassi -koulutusohjelma nosti esiin tärkeän seikan; tarve osaamisen kehittämiseen on tunnistettu urheilun toimijoiden keskuudessa laajalti.

Koulutuskokonaisuuden kaikki kuusi jaksoa käynyt Taekwondoliiton toiminnanjohtaja Tatu Iivanainen näkee hyvänä kehityssuuntana, että urheilun toiminnanjohtajille tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia.

– Oman osaamisen kehittäminen on urheilun kentällä äärimmäisen tärkeää, sillä toimintaympäristömme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Johtamisen kompassi pureutui ajankohtaisiin teemoihin laajalti ja jokainen teema nosti pohdittavaa. On hyvä, että tarjolla on tällaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista, Iivanainen kuvaa.

Johtamisen kompassin jaksot pureutuvat eri teemoihin aina itsensä johtamisesta tiedolla johtamiseen. Koulutusohjelman keskiössä on myös vuoropuhelu muiden alalla toimivien kanssa.

– Keskustelu muiden urheilutoimijoiden kanssa avarsi myös omaa ajattelua. Toimimme kaikki samanlaisten teemojen äärellä, joten ajatusten jakaminen muiden urheilun parissa toimivien kanssa oli jokaisessa koulutusjaksossa suuressa roolissa. Uskon, että tämä edistää yhteistyötä myös tulevaisuudessa, Iivanainen summaa.

Oikeanlainen viestintä innostaa ja luo muutosta

Kevään viimeisissä koulutusjaksoissa syvennyttiin viestintään ja vuorovaikutukseen sekä uudistuvaan johtajuuteen.

– Viestinnän ja uudistuvan johtajuuden koulutusohjelmat herättivät paljon ajatuksia. Jokainen tekomme on jollakin tapaa viestintää. On siis todella tärkeää, että urheilun johtajat osaavat viestiä oikein. Meidän on osattava viestiä työyhteisöjen moninaisuus ja toimintakenttämme kehityskulut huomioiden, Iivanainen pohtii.

Myös kaikkiin kuuteen koulutusohjelmaan osallistunut Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton toiminnanjohtaja Mika Heinonen on tunnistanut viestinnän merkityksen roolissaan.

– Mikäli haluamme saada muita mukaan muutokseen, on meidän osattava viestiä oikealla tavalla. On osattava muotoilla ajatukset selkeästi ja ymmärrettävästi, Heinonen toteaa.

Heinonen kokee koulutusohjelman rakenteen olleen erinomaisesti suunniteltu.

– Koulutusohjelman jaksot tukivat toinen toisiaan ja kustakin jaksosta kykeni ammentamaan oppia seuraavaan. Osaavien kouluttajien tuki oli merkittävässä roolissa. Oli mielenkiintoista kuulla myös urheilun ulkopuolisia näkemyksiä ja saada näistä näkökulmaa omaan toimintaympäristöön.

Urheilun toimijoiden osaamisen kehittäminen ja päivittäminen tärkeää myös jatkossa

Koulutusohjelman vetovastuussa toiminut Olympiakomitean kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija ja osaamisen kehittämisen vastaava Niina Toroi kokee koulutusohjelman onnistuneeksi. Kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen on Toroin mukaan äärimmäisen tärkeää myös jatkossa.

– Haluamme kannustaa urheiluyhteisössä toimivia jatkuvan oppimisen tielle. On tärkeää, että urheilun toimijat elävät aikaansa ja päivittävät osaamistaan sen vaatimusten mukaisiksi.

– Palaute on ollut positiivista ja on ollut hieno huomata, että koulutus on otettu ilolla vastaan. On hienoa, että pääsemme jatkamaan koulutusohjelmaa myös tänä vuonna.

 

Johtamisen kompassi -osaamisohjelma urheilujohtajille

Miksi?
Jos halutaan maailman parhaita urheilijoita, parhaista seuroista, tarvitaan maailman parasta johtajuutta. Johtaminen on taito, jota voi kehittää.

Miten?
Kohtaamisten kautta keskustelua. Koulutuksista uusia oppeja ja voimavaroja. Yhdessä oivaltaen kohti vahvoja tekoja seuratoiminnasta ja huippu-urheilusta.

Mitä?
Työkaluja johtajuuden kehittämiseen – johtamisen kompassin toimiessa konkreettisena työkaluna. Aiheina: itsensä johtaminen; ihmisten ja yhteisön johtaminen; vastuullinen johtaminen; tiedolla johtaminen; viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä uudistava johtaminen.

Kenelle?
Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestöille, lajiliittojen toiminnanjohtajille ja pääsihteereille (operatiivisille johtajille)

Milloin?
Vuonna 2022–2023 yhteensä 120 paikkaa auki osaamisen kehittämiselle. 20 urheilujohtajaa kerrallaan oppimassa yhdessä johtamisen teemoista.

 

 

Lisätietoja:

Niina Toroi, Kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija ja osaamisen kehittäminen, 040 6722220

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Lue lisää aiheesta