Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
27.09.2022 | Seuratoiminta | Tiedote

Harrastajat ovat palanneet urheiluseuroihin – Nyt urheiluyhteisöä haastetaan energiansäästötalkoisiin

Korona on kurittanut rajusti Suomen suurinta kansanliikettä, urheiluseuratoimintaa. Harrastajamäärien osalta tilanne näyttää nyt viimein paremmalta ja harrastajien voidaankin todeta palanneen takaisin toimintaan. Lajikohtaiset erot ovat kuitenkin suuria niin yksilö- kuin joukkuelajeissa. Seuratoiminnan tilannekatsauksessa nostettiin esiin huoli 13–18-vuotiaiden harrastamisesta ja heidän palaamisestaan toimintaan. Uutena haasteena on energiakriisi, joka heijastuu liikuntapaikkojen käytön ja harrastamisen kustannuksiin. Olympiakomitea kannustaa koko urheiluyhteisöä mukaan energiansäästötalkoisiin. 

Harrastajat ovat palanneet seuratoimintaan laajalti ja harrastamisen voidaan katsoa palanneen koronaa edeltävälle tasolle.

– Ihmiset ovat selvästi kaivanneet seuratoimintaa, yhteisöllisyyttä ja liikuntaa arkeensa. Harjoitus- ja kilpailutapahtumat ovat olleet kaivattuja, avasi Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

Joissakin lajeissa harrastajamäärät ovat nousseet jopa koronaa korkeammalle tasolle. Selkeää nousua harrastajamäärissä on tapahtunut esimerkiksi jalkapallossa. Palloliiton urheilutoimenjohtajan Hannu Tihisen mukaan kasvu on useiden vuosien työn tulosta.

– Olemme satsanneet vahvasti toimintaympäristöömme ja olemme saaneet runsaasti lapsia ja nuoria mukaan. Ydintekijä on toiminnan selkeä organisointi ja toimintaympäristön terveysturvallisuuden varmistaminen.

Toimintaympäristön kehittämisessä on ollut keskiössä valmentajien kouluttaminen.

– Koulutamme ja tuemme seuravalmentajia ja heidän osaamistaan aktiivisesti ruohonjuuritasolla. Haluamme varmistaa, että valmentajat ovat osaavia ja innostavia, jotta mahdollisimman moni haluaa myös palata toimintaan, Tihinen taustoitti.

Vaikka harrastajamäärät ovat keskimäärin nousseet, ovat nuoret löytäneet takaisin harrastamisen pariin heikommin. Tämän osoittaa myös uusin Suomisport-data.

– 13–18-vuotiaat eivät olet löytäneet takaisin harrastamisen pariin toivotulla tavalla. Tämä on seurakentän keskeinen huoli. Meidän on varmistettava, että toimintamme tavoittaa myös nämä ikäryhmät, Tulla totesi.

– Meidän on tehtävä ennalta ehkäisevää työtä, jotta saamme myös nuoret ikäluokat takaisin harrastamisen pariin ja kehitettävä toimintaamme sellaiseksi, että toiminnassa halutaan pysyä mukana, Tihinen jatkoi.

Energiakriisi haastaa seuratoiminnan uudella tavalla

Jääkiekkoseura Karhu-Kissojen puheenjohtaja Hanna-Kaisa Waittinen kiitti puheenvuorossaan seuratoimintaan palanneita ja oli iloinen siitä, että monet ovat löytäneet tiensä takaisin seuratoimintaan.

– Energiakriisin myötä seurat ovat uudenlaisen kriisin edessä. Kustannusten nousu harrastamisesta tai jäämaksuista siirtyy perheille. Seuran edustajana suurin huoleni on se, kuinka pitkään vanhempia lompakko kestää. Vanhemmat joutuvat pohtimaan onko harrastamiseen varaa, kun myös muut arjen kustannuksen nousevat, Waittinen taustoitti.

Waittinen kuvasi tilanteen hintalappuna liikkumattomuudesta aiheutuvia kustannuksia.

– Tämä liikkumattomuus ei ole markkinahäiriö, vaan krooninen tila – kansantauti. Olemme nyt ennalta ehkäisevän työn äärellä. Ongelman ydin on passiivissa lapsissa ja nuorissa, sillä vain pieni osa liikkumattomista lapsista ja nuorista löytää liikunnan myöhemmällä iällä. Haluamme sytyttää seurana ilon ja kipinän liikuntaan, mikä kestää koko elämän.

Olympiakomitea haastaa koko liikunta- ja urheiluyhteisön energiansäästötalkoisiin

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori näkee tärkeänä, että liikunta- ja urheiluyhteisö ottaa energiakriisin vakavasti.

– Jos liikuntapaikkoja ryhdytään sulkemaan energiakriisin myötä, seuraa tästä vastaavia ilmiöitä kuin koronapandemiasta. Tilanne heijastuu niin fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen kuin lasten ja nuorten kasvuun yleisesti. Olympiakomitea vetoaa vahvasti koko julkiseen hallintoon ja yhdymme Valtion liikuntaneuvoston vetoomukseen siitä, ettei liikuntapaikkoja näinä aikoina kaikista paineista huolimatta laitettaisi kiinni ja harrastamisen hinta pyritään pitämään aisoissa, Vapaavuori totesi.

– Meidän on omalta osaltamme liikunta- ja urheiluyhteisössä katsottava, mitä voisimme tehdä ongelmien lieventämiseksi. Haluamme niin Olympiakomiteassa kuin koko liikunnan ja urheilun kentässä olla osana ratkaisua. Meidän on omalta osaltamme katsottava, mitä voimme tehdä ongelmien lieventämiseksi. Haluamme haastaa kaikki liikunnan ja urheilun toimijat energiansäästötalkoisiin, jonka suosituksista viestimme yhdessä Olympiakomitean jäsenjärjestöjen ja muiden urheilun toimijoiden kanssa, Vapaavuori jatkoi.

 

Olympiakomitea kutsuu koko urheiluyhteisön osallistumaan kansalliseen energiansäästökampanjaan yhdessä.  Olympiakomitea kokoaa energiansäästösuosituksia syyskuun aikana. Suosituksista viestitään 10.10. alkavalla energiansäästöviikolla ja sen jälkeen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

 

Lisätiedot

Jaana Tulla

Seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja, Suomen Olympiakomitea

jaana.tulla@olympiakomitea.fi

Lue lisää aiheesta