Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.09.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

”Johtajana et ole koskaan valmis” – Johtamisen kompassi -koulutusohjelma käynnistyi jälleen

Lajiliitoissa toiminnanjohtajina toimiville suunnattu Johtamisen kompassi -koulutusohjelma järjestetään nyt toista kertaa. Koulutuskokonaisuus pureutuu teemoihin, joiden tavoitteena on tukea toiminnanjohtajia heidän arjessaan.

Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa syvennyttiin itsensä johtamiseen. Suomen Parkour ry:n toiminnanjohtaja ja Suomen Vesihiihto & Wakeboard ry:n puheenjohtaja Laura Lammi tunnistaa osaamisen kehittämisen urheilun kentällä äärimmäisen tärkeäksi.

Ennen koulutusjaksoa kukin osallistuja valmistautui tarkastelemalla omaa toimintaansa ja keräämällä palautetta työyhteisöstään. Lammin mukaan oman tekemisen reflektointi ja palautteen kerääminen oli hyvä ja opettavainen kokemus.

– Omat vahvuudet ja kehityskohteet saivat konkretiaa, kun näitä tarkasteltiin useasta tulokulmasta. Omaa osaamista on helpompi kehittää, kun tietää, missä asioissa on petrattavaa. Samalla palaute antaa itseluottamusta vahvuuksien hyödyntämiseen, Lammi kertoo.

Myös Uimaliiton toiminnanjohtaja Tony Kilponen puoltaa osaamisen kehittämisen tärkeyttä.

– Johtajana et ole koskaan valmis. On tärkeää olla avoin uusille opeille ja näkemyksille. Johtamisen kompassi tarjoaa tähän hyvän alustan. Koulutus kokoaa yhteen urheilun toimijoita erilaisista ympäristöistä ja erilaisella kokemuspohjalla. Tämä laajentaa keskustelua ja antaa parhaimmillaan tärkeää oppia kunkin toimijan arkeen, Kilponen toteaa.

Keskustelu muiden toimijoiden kanssa laajentaa näkökulmia

Kilponen kokee koulutusohjelman olevan loistava verkostoitumisen väylä.

– Vaikka toimintaympäristöissä on eroja, on toiminta peruspiirteiltään hyvin samanlaista lajista riippumatta. Koen tärkeäksi, että me urheilujohtajat pääsemme tutustumaan toisiimme ja jakamaan ajatuksiamme. Kun ihmiset tulevat tutuiksi, on paljon matalampi kynnys kysyä sparrausta muilta, Kilponen avaa.

Uusien kontaktien ja verkostojen luomisen lisäksi Johtamisen kompassi vahvistaa organisaation sisäistä vuorovaikutusta.

– Erityisesti pienissä lajiliitoissa vapaaehtoisten merkitys korostuu. On tärkeää, että me johtajat löydämme tapoja viestiä ja vaikuttaa niin, että toimintaympäristömme on innostava ja saa vapaaehtoiset osallistumaan toimintaamme yhä uudelleen, Lammi toteaa.

Sekä Kilponen että Lammi uskovat koulutusohjelman tuovan varmuutta omaan tekemiseen.

– On tärkeää, että urheilujohtajille tarjotaan mahdollisuuksia oppia uutta ja vahvistaa osaamistaan. Tätä kautta luomme urheiluyhteisöön yhteisiä standardeja johtamiselle, Lammi pohtii.

– Vaikka koulutuksen teemat kuulostaisivat ensikuulemalta tutuilta, voivat nämä tarjota yllättäviäkin oivalluksia. Uudet näkökulmat ovat aina tervetulleita ja voivat viedä osaltaan omaa tekemistä eteenpäin. Tämä vaatii vuorovaikutusta muiden toimijoiden kanssa – ja sitä Johtamisen kompassi tarjoaa, Kilponen summaa.

 

Johtamisen kompassi -osaamisohjelma urheilujohtajille

Miksi?
Jos halutaan maailman parhaita urheilijoita, parhaista seuroista, tarvitaan maailman parasta johtajuutta. Johtaminen on taito, jota voi kehittää.

Miten?
Kohtaamisten kautta keskustelua. Koulutuksista uusia oppeja ja voimavaroja. Yhdessä oivaltaen kohti vahvoja tekoja seuratoiminnasta ja huippu-urheilusta.

Mitä?
Työkaluja johtajuuden kehittämiseen – johtamisen kompassin toimiessa konkreettisena työkaluna. Aiheina: itsensä johtaminen; ihmisten ja yhteisön johtaminen; vastuullinen johtaminen; tiedolla johtaminen; viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä uudistava johtaminen.

Kenelle?
Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestöille, lajiliittojen toiminnanjohtajille ja pääsihteereille (operatiivisille johtajille)

Milloin?
Vuonna 2021–2022 yhteensä 120 paikkaa auki osaamisen kehittämiselle. 20 urheilujohtajaa kerrallaan oppimassa yhdessä johtamisen teemoista.

 

 

Lisätietoja:

Niina Toroi, kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija ja järjestöjohtamisen osaamisen kehittäminen, niina.toroi@olympiakomitea.fi