Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Maahanmuuttodialogeista näkökulmia liikunnan edistämiseen

Loka-marraskuussa eri elämänaloilla ja paikkakunnilla on järjestetty maahanmuuttodialogeja. Olympiakomitea järjesti kaksi keskustelutilaisuutta. Ensimmäisessä keskustelussa teemana oli seuratoiminta ja maahanmuutto. Toisessa, Liikkujan polku -verkostolle suunnatussa tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten maahanmuutto vaikuttaa väestön liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Mukaan kutsuttiin sekä Suomessa syntyneitä että tänne muuttaneita ihmisiä kuulemaan toistensa näkemyksiä, oivaltamaan uutta ja rakentamaan yhdessä visiota monimuotoisesta Suomesta.

Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen teemalla pidetyssä tilaisuudessa keskustelua ohjasivat muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Miten maahanmuutto näkyy liikunnan edistämisessä?​ Millaisia haasteita maahanmuutto tuo liikunnan edistämiseen? ​
  • Mitä mahdollisuuksia liikunnan edistäminen tarjoaa maahanmuuttajille – tai maahanmuuttajat liikunnan edistämiseen?​
  • Miten maahanmuuttajat pitäisi huomioida liikunnan edistämisessä?

Keskustelussa nousi havainnollistavia näkökulmia, jotka tulee huomioida puhuttaessa maahanmuuttajien liikuntaan osallistumisen lisäämisestä.

Aktiivista liikunnan edistämistyötä tulee tehdä erityisesti aikuisten suuntaan. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa huolehditaan laajasti lasten ja nuorten liikkumisesta ja urheilun perustaidoista. Tosin jos aikuisilta puuttuu ymmärrys liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille, voi syntyä kuilu näiden välille. Myös liikkumistaidot ovat aikuisten keskuudessa heikompia.

Yhden haasteen voi muodostaa maahanmuuttajaryhmien tavoittaminen. Perinteinen mainonta ei välttämättä puhuttele – sen sijaan oman yhteisön sisältä kumpuava kutsuminen toimii paremmin. Yhteyden rakentajia tarvitaan siis maahanmuuttajayhteisön sisältä, ja onkin tärkeää tunnistaa sillanrakentajat urheiluyhteisöön päin. Myös tästä syystä seuroihin ja lajiliittoihin tarvitaan eri taustaisia valmentajia ja ohjaajia.

Keskustelua käytiin myös kuvavalinnoista viestinnässä. Maahanmuuttajat eivät näe itsensä näköisiä ihmisiä esimerkiksi ulkoilun kuvastossa, jossa usein esiintyy valkoisia trikoisiin puettuja liikkujia. Todellisuudessa ulkoilualueilla näkyy kuitenkin runsaasti erikulttuurisia ja -näköisiä ihmisiä, perheitä ja kaveriporukoita.

Keskustelu oli vilkasta ja herätti tarpeen jatkaa ajatusten vaihtoa ja virittää yhteistyötä osapuolten kesken.

Maahanmuuttodialogit on sisäministeriön käynnistämä keskustelusarja, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttoon liittyvistä erilaisista näkökulmista ja maahanmuuton muuttuvasta luonteesta sekä avartaa maahanmuuttokeskustelua. Käytyjen keskusteluiden antia hyödynnetään muun muassa tulevassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa. 

Lue lisää aiheesta