Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
17.11.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Suomen Olympiakomitean kanta Jalkapallon MM-kilpailujen järjestämisestä Qatarissa

Suomen Olympiakomitea pitää jalkapallon MM-kisojen myöntämistä Qatarille huonona päätöksenä. Suomen Olympiakomitea tukee Palloliiton kantaa asiaan ja jatkaa työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä lajiliittojen, SUEKin, valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Palloliiton kanta Qatarin MM-kilpailuihin.

Jalkapallon MM-lopputurnaus pelataan Qatarissa marras-joulukuussa 2022, ja kisat ovat olleet voimakkaan julkisen keskustelun ja arvostelun kohteena aina niiden myöntämisestä saakka. Ongelmat liittyvät kisojen myöntämisprosessiin, ilmastokysymyksiin ja viime aikoina ennen kaikkea siirtotyöläisten huonoihin työ- ja asumisoloihin sekä ihmisoikeuksiin.

On selvää, että monet asiat, jotka liittyvät ympäristökysymyksiin, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja työntekijöiden oikeuksiin ja oloihin, eivät ole Qatarissa hyväksyttävällä tasolla. Sekä Suomen Olympiakomitea että Suomen Palloliitto pitävät MM-lopputurnauksen kisojen myöntämistä Qatarille ongelmallisena ja huonona päätöksenä. Päätös kisapaikasta tehtiin aikanaan FIFAn hallituksessa, eikä Suomella ollut äänivaltaa tai päätösvaltaa asiassa.

Suomen joukkue ei osallistu Qatarin MM-lopputurnaukseen. Suomen Palloliiton edustajat matkustavat Qatariin FIFA:n kokouksiin ja tapaamisiin. Suomi ei ole voinut vaikuttaa kokousten järjestämispaikkaan, mutta kokouksiin osallistumalla Suomi voi tuoda näkökantansa esiin ja vaikuttaa paremman tulevaisuuden puolesta.

Olympiakomitea pitää hyvänä, että suomalaiset lajiliitot ja urheiluvaikuttajat pyrkivät käyttämään hyväksi kaikki sellaiset tilaisuudet, joissa on mahdollista vaikuttaa vastuullisemman huippu-urheilun puolesta, saada äänensä kuuluviin ja olla päätöspöydissä läsnä. Boikotoinnin sijaan Suomen linja on ollut yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa käydä aktiivista dialogia sekä kansainvälisten urheilujärjestöjen että paikallisten kisajärjestäjien ja toimijoiden kanssa.

Kuten Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on lausunnossaan todennut, urheilun avulla on mahdollista parantaa asioita ja ylläpitää vuoropuhelua erilaisten kulttuurien välillä. Suomen Olympiakomitea ja Suomen Palloliitto toimivat tämän tavoitteen mukaisesti ja työskentelevät aktiivisesti sen puolesta, että jatkossa päätökset arvokisoista tehdään eettisesti, ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen.