Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.12.2022 | Huippu-urheilu | Uutinen

Olympiakomitea kannattaa lukiodiplomin aseman vahvistamista

Opetusministeri Li Andersson on esittänyt, että lukiolaiset voisivat jatkossa korvata yhden ylioppilaskokeen taito- ja taideaineista suoritettavalla lukiodiplomilla. Samaa on esittänyt aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriön lukiodiplomiselvitys. Ministeri Anderssonin mukaan lukiot tulisi velvoittaa tarjoamaan mahdollisuus suorittaa diplomeja ainakin kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa.

Olympiakomitea kannattaa ajatusta lukiodiplomin aseman nostamisesta ylioppilaskokeen rinnalle. Lukiodiplomien aseman vahvistaminen edistäisi liikunnan ja urheilun oppimista lukiokoulutuksessa. Lisäksi se tarjoaisi nuorille hyvinvointia lisäävän oppiaineen. Uudistuksella tuettaisiin myös huippu-urheilijan polulla olevan nuoren edellytyksiä suorittaa lukio-opinnot sekä edistää nuoren kehittymistä urheilijana.

– Tällaisia uudistuksia me tarvitsemme Suomeen. Liikunnan lukiodiplomin mahdollistaminen kaikissa Suomen lukioissa loisi kaikille nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden osoittaa oppimaansa myös liikunnan ja urheilun kautta, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Uudistuksella vahvistettaisiin liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden painoarvoa lukiokoulutuksessa.

– Uudistus olisi panostus nuorten hyvinvointiin. Lisäämällä taito- ja taideaineiden arvostusta ja painoarvoa voitaisiin tukea opiskelijoiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lukiodiplomien tuominen osaksi ylioppilastutkintoa tukisi toimivaa arkea vähentämällä etenkin erityisen koulutustehtävän lukioissa opiskelevien nuorten työmäärää ja kokonaiskuormitusta.

Lukiodiplomien tarkoituksena on antaa lukiolaisille mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan näytön avulla. Kahden opintopisteen lukiodiplomeja voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Liikunnan diplomi on yksi suosituimmista lukiodiplomeista.

Lukiodiplomista tukea kaksoisurapolulle

Olympiakomitea pitää tärkeänä, että urheilusta syntyvä osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Liikunnan lukiodiplomi tarjoaa yhden mahdollisuuden tämän osaamisen entistä parempaan esiintuomiseen.

– Viisi pakollista ainetta ylioppilaskirjoituksissa on raskas suoritus etenkin suurten urheilun harjoitusmäärien ohella. Lukiodiplomin tuominen osaksi ylioppilastutkintoa korjaisi tämän haasteen. Uudistusta tehtäessä on tärkeää, että lukiodiplomi huomioidaan korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa, jotta lukiodiplomilla kirjoitettavan aineen korvannut nuori ei jää hakutilanteessa epätasa-arvoiseen asemaan, muistuttaa Susiluoto.

Lukiodiplomien kehittäminen nousi esille eduskunnan sivistysvaliokunnan käsitellessä uutta lukiolakia vuonna 2018. Sivistysvaliokunta kehotti opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään lukiodiplomien muuttamisen kaikkia koulutuksenjärjestäjiä velvoittavaksi.

Sivistysvaliokunta on myös todennut koulutuspoliittisen selonteon yhteydessä, että tavoitteellisesti urheilevilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus saada koulutusta, kehittyä urheilijana ja kasvaa ammattilaisuuteen siten, että koulutusjärjestelmä mahdollistaa opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tasapainoisen yhdistämisen. Lukiodiplomien kehittäminen tukisi tätä tavoitetta.

Lukiodiplomien kehittämisestä voisivat vastata valtakunnallisen kehittämistehtävän lukiot yhdessä erityistehtävälukioverkoston ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi liikunnan lukiodiplomin kehittämisessä olisi kehittämistehtävän lukioiden lisäksi mukana urheilulukioverkosto ja Suomen Olympiakomitea.

Lue lisää aiheesta