Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Liikkuva perhe lisää hyvinvointia ja liikkumista kunnissa

Tiesitkö, että lapsiperheissä elää Suomessa noin 2,1 miljoonaa henkilöä? Se on noin 38 % väestöstä. Vuonna 2020 käynnistynyt Liikkuva perhe -ohjelma tukee perheiden ja niiden lähipiirien fyysisesti aktiivista yhdessäoloa. Päätavoite on lisätä perheissä asuvien hyvinvointia.

Liikkumattomuuden ja paikallaanolon synnyttämien miljardien kustannusten jatkaessa kasvuaan korostuu lähes 560 000 perheen liikkeelle innostamisen tarve entisestään. Vanhempien liikuntatottumuksilla on todettu olevan pitkäaikainen vaikutus lastensa liikuntatapojen kehitykseen.

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän Move!-tulokset 2022 kertovat huolestuttaa tietoa perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaista – noin 40 prosentilla fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Näin ollen perheiden liikkumiseen kannattaa siis panostaa jo lasten jaksamisen ja toimintakyvyn mahdollistamiseksi. Perheiden yhteisen liikkumisen on todettu vahvistavan perhekohtaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäävän myös sosiaalis-taloudellisesti yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja harrastamiseen.

Liikkuva perheen tukea hallitusohjelman tavoitteelle

Liikkuva perhe on osa valtakunnallista  Liikkuvat-kokonaisuutta. Se tukee hallitusohjelman tavoitetta liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä, on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikkuvan perheen päätavoite on lisätä perheen ja sen lähipiiriin fyysisesti aktiivista yhdessäoloa ja hyvinvointia. Päämääränä on vaikuttaa perheliikuntaa edistäviin tahoihin kuten kuntiin, järjestöihin ja yksityisiin toimijoihin. Toiminnan kautta tuetaan toimijoita mm. erilaisin kampanjoin, vinkein ja tukimateriaalein. Liikkuva perhe on ollut vuonna 2022 mukana järjestämässä mm. Arkiseikkailu-kampanjaa ja perheliikunnan teemaviikkoa. Vinkkejä ja ideoita löytyy koottuna osoitteesta www.liikkuvaperhe.fi.

Liikkuva perhe -työpaja auttaa kuntia toiminnan kehittämisessä

Liikkuva perhe toteuttaa yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa kolmen tunnin maksuttomia työpajoja. Työpajojen tavoitteena on auttaa kuntatoimijoita hahmottamaan perheliikunnan nykytila sekä nähdä oman kunnan mahdollisuudet. Osallistujia ohjataan myös sektoreiden väliseen yhteistyöhön, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman tehokkaita. Yhteisen teeman ympärille kokoontuminen edistääkin parhaimmillaan koko kunnan perhemyönteisyyttä.

Osana työpajaa on tehty erilaisia kyselyitä kuntalaisille, jotta he pääsevät vaikuttamaan suunnitteilla oleviin ja kehitettäviin toimintatapoihin ja palveluihin. Mm. Hattulassa työpajaan liittyvässä ennakkokyselyssä haluttiin varmistaa, että myös lasten ääni saadaan kuuluviin. Tarvekartoituskysely toteutettiin siten, että siihen vastasivat niin toimijat, huoltajat kuin alakouluikäiset lapset. Näin varmistettiin lasten toiveiden ja ajatusten huomioon ottaminen toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.

Perheliikunnan teemaryhmä tarjoaa tilaisuuden innostua lisää!

Liikkuvan perheen rinnalla toimii aktiivinen perheliikunnan teemaryhmä, johon kaikki perheliikunnan parissa työskentelevät ovat tervetulleita mukaan. Teemaryhmässä esitellään hyviä perheliikunnan malleja, jaetaan ideoita ja ajatuksia sekä edistetään perheliikunnan asemaa yhdessä. Mukaan pääsee helposti ilmoittautumalla osaksi Liikkujan polku -verkostoa. Tule mukaan ja nappaa parhaat ideat omaan käyttöön!

#liikkuvaperhe #sitäonliikkeellä

 

Lisätietoja

www.liikkuvaperhe.fi

Johanna Pekkanen ja Satu-Maria Ruotsalainen 

Liikkujan polku -verkoston perheliikunnan teemaryhmä

 

Tutustu myös Yhdessä liikkuminen antaa mahdollisuuden loistaa -blogisarjaan:

Lue lisää aiheesta