Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tietoa työpaikkaliikunnasta

Suomi ja työpaikat tarvitsevat lisää liikettä! Tavoitteenamme on, että työyhteisöliikunnasta tulee osa jokaisen työyhteisön arkea —työmatkalla, työpäivän aikana ja vapaa-aikana.

Jotta työyhteisöliikunnan toteutus onnistuisi, tarvitaan suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja pitkäjänteistä toimintaa osana yrityksen työhyvinvoinnin kokonaisuutta. Lisäksi tarvitaan hyvin koordinoitua yhteistyötä yrityksen johdon, työterveyshuollon, liikuntapalveluiden tuottajien ja työsuojelun välillä. Yhteistyöllä myös vähän liikkuvat työntekijät voidaan innostaa liikkumaan.

Liikettä työpaikoille -sivuilta löydät tukea työyhteisöliikunnan järjestämiseen. Lähde liikkeelle vaikkapa tutustumalla Henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin, henkilöstöliikuntabarometriin tai Liike Elämään -hankkeen loppuraporttiin.

Henkilöstöliikunnan hyvät käytännöt

Henkilöstöliikunnan hyvät käytännöt on kehitetty yhdessä alan asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Niiden avulla keskitytään henkilöstöliikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen siten, että liikunnasta tulee tärkeä osa työhyvinvoinnin kokonaisuutta ja liike lisääntyy työmatkoilla, työpäivän aikana sekä vapaa-ajalla.

Tervetuloa mukaan valjastamaan Suomen suurimman kansanliikkeen, liikunta- ja urheiluyhteisön, osaaminen suomalaisen työelämän käyttöön!

 

Kysy lisää työyhteisöliikunnasta Satu Ålgars,  asiantuntija ja Ahti Romo  projektipäällikkö ahti.romo@phlu.fi

 

 

“Työnantajan tukemaan liikuntaan osallistuu säännöllisesti 47% henkilöstöstä”

Henkilöstöliikunnan barometri 2015

76%

suomalaisten aikuisten päivittäisestä valveillaoloajasta kuluu paikallaan, pääasiassa istuen