Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Eri ikäiset yhdessä liikkeellä

Eri-ikäiset yhdessä liikkellä taustaa

Liikkujan polku -verkosto on valinnut vuosien 2018-2019 yhteiseksi teemaksi eri-ikäisten yhdessä liikkumisen, joka voi edistää niin lasten, aikuisten kuin ikäihmistenkin fyysistä kuntoa, terveyttä, hyvinvointia, oppimista, yhdessäoloa ja suvaitsevaisuutta. Teema on nyky-yhteiskunnassa monin tavoin ajankohtainen, ja käynnissä on mm. erilaisia hankkeita ja niitä tukevaa rahoitusta asian edistämiseksi. Tavoitteena on tuoda esille erilaisia tapoja toteuttaa eri-ikäisten yhdessä liikkumista ja samalla nostaa tärkeää ilmiötä esille.

Keväällä 2018 julkaistiin teemaan liittyen FT Marko Kantomaan ja LitT Kati Kauravaaran työstämä Liikkujan polku -verkoston yhteinen tietopohja eri-ikäisten yhdessä liikkumiseen. Tarve katsaukselle lähti liikkeelle verkoston tarpeesta saada yhteistä ymmärrystä teeman käsitteistä, sisällöistä ja olemassa olevasta tutkimustiedosta. Katsauksessa eri-ikäisten yhdessä liikkumista on tarkasteltu sekä uusimman kansainvälisen tutkimustiedon että suomalaisten liikuntahankkeiden kautta. Tutustu katsaukseen tarkemmin täältä ja hyödynnä tuloksia!

Ilmianna tosi tarina: Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä! -kampanja

Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä -teema saa jatkoa Liikkujan polku -verkoston toteuttaessa Ilmianna tosi tarina: Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä! -kampanjan. Tavoitteena on julkaista tarinoita eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta. Voit ilmiantaa yksilön, yhteisön tai organisaation, joka sinun mielestäsi mahdollistaa eri-ikäisten kohtaamisen ja yhdessä liikkumisen esimerkillisesti. Kampanjan keräysaika on 2.5.-31.10.2018 ja kerättyjä ilmiantotarinoita aletaan julkaista syksyn 2018 aikana. Tarkoituksena on nostaa tärkeää ilmiötä uudella tavalla esille ja antaa sille sen ansaitsema huomio. Esimerkkitarinoiden avulla toimijat voivat ottaa mallia toisistaan ja saada ideoita oman toimintansa kehittämiseen!

Lisätietoja kampanjasta löydät tämän uutisartikkelin kautta.

Ilmiannon voit tehdä suoraan myös tämän linkin kautta.

Arvontapalkinnot

Suoritamme arvontoja kolmena eri ajankohtana. Mitä aikaisemmin ilmiannat tarinan sitä useammassa arvonnassa olet mukana!

31.5. mennessä ilmiannon tehneiden kesken arvotaan:

 • Lajikokeilu ryhmälle omalla paikkakunnalla (1 kpl)/ Olympiakomitea
 • Liikunta ja Tiede -lehden vuosikerta (1 kpl) / Liikuntatieteellinen seura
 • Luontoelämyspolku -ohjaajan opaspakettia (1 kpl) / Ikäinstituutti
 • Suomi liikkuu 100 lasissa -jumppakeppejä (1 kpl) /Hengitysliitto
 • Muumipeikon retket -kirja+tehtävävihko (1 kpl) / Suomen Latu
 • Sydänruokaa -keittokirja (1 kpl) / Sydänliitto/Neuvokasperhe

Ensimmäiset arvonnat ovat suoritettu kesäkuun alussa ja voittajiin on oltu yhteydessä.

31.8. mennessä ilmiannon tehneiden kesken arvotaan:

 • Lajikokeilu ryhmälle omalla paikkakunnalla (1 kpl)/ Olympiakomitea
 • Liikunta ja Tiede -lehden vuosikerta (1 kpl) / Liikuntatieteellinen seura
 • Luontoelämyspolku -ohjaajan opaspakettia (1 kpl) / Ikäinstituutti
 • Suomi liikkuu 100 lasissa -jumppakeppejä (1 kpl) /Hengitysliitto
 • Muumipeikon retket -kirja+tehtävävihko (1 kpl) / Suomen Latu

31.10. mennessä ilmiannon tehneiden kesken arvotaan:

 • Lajikokeilu ryhmälle omalla paikkakunnalla (1 kpl)/ Olympiakomitea
 • Liikunta ja Tiede -lehden vuosikerta (1 kpl) / Liikuntatieteellinen seura
 • Luontoelämyspolku -ohjaajan opaspakettia (1 kpl) / Ikäinstituutti
 • Suomi liikkuu 100 lasissa -jumppakeppejä (3 kpl) /Hengitysliitto
 • Muumipeikon retket -kirja+tehtävävihko (2 kpl) / Suomen Latu

Kutsu täydentäviin kirjoituksiin

Jotta ymmärrys eri-ikäisten yhdessä liikkumisen moniuloitteisesta ilmiöstä ja sen merkityksistä lisääntyisi ja käytännön monet näkökulmat tulisivat huomioiduiksi, Liikkujan polku -verkoston Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmä kutsuu liikuntatoimijoita kirjoittamaan aiheesta ja jatkamaan FT Marko Kantamaan ja LitT Kati Kauravaaran työstämän katsauksen teemoja (Kantomaa & Kauravaara: Eri-ikäiset liikkujan polulla. Katsaus tutkimuksista ja hankkeista). Kirjoitushankkeen tarkoituksena on hypätä tarkastelemaan ilmiötä ruohonjuuritason tarinoista porrasta ylemmäs ja piirtää laajempaa kuvaa teemasta.

Kirjoitusten julkaisutapaa ei ole vielä päätetty, mutta toivomme, että kirjoittajat osallistuessaan hankkeeseen antavat samalla luvan julkaista kirjoituksensa sekä sähköisessä että painetussa muodossa (kirjoituksen lähettäminen on yhtä kuin julkaisulupa). Kirjoitusaineistoa suunnitellaan myös hyödynnettäväksi tutkimusaineistona.

Kutsumme täten kaikki halukkaat tahot kirjoittamaan eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta omasta näkökulmasta. Näkökulma voi edustaa instituutio-, organisaatio- tai toimijanäkökulmaa ja/tai eri hallinnonaloja ja -tasoja (valtiontaso, kuntataso, paikallistaso). Kirjoittajat voivat olla luottamushenkilöitä, virkamiehiä, tutkijoita, työntekijöitä ja vaikkapa vapaaehtoistyöntekijöitä.

Mikäli haluat osallistua kirjoitushankkeeseen, ilmaise kiinnostuksesi laittamalla sähköpostiviesti Kati Kauravaaralle osoitteeseen kati.kauravaara@liikuntafysio.fi. Itse kirjoitukset lähetetään syyskuun loppuun mennessä samaan sähköpostiosoitteeseen. Kirjoittamisesta emme voi maksaa palkkiota, vaan kirjoittajat osallistuvat hankkeeseen vapaaehtoisesti.

Kirjoituksen ohjeellinen pituus on 1–2 sivua. Mikäli käytät tekstissäsi lähteitä, toivomme niiden määrän mahdollisimman vähäiseksi (max. viisi lähdettä). Väliotsikointikaan ei ole välttämätöntä. Toivomme tekstiltäsi ennen kaikkea sitä, että se olisi keskusteleva, pohtiva ja rakentava. Kriittisyyttä ja kantaaottavuuttakaan ei ole syytä välttää.

Tervetuloa mukaan kirjoittajajoukkoon!