Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Teemaryhmät

Liikkujan polku -verkostossa organisoidutaan teemaryhmittäin.

  • Teemaryhmiä voidaan myös perustaa lisää sen mukaan, miten niille on tarvetta ja tekijöitä. Teema voi olla myös määräaikainen.
  • Teemaryhmillä on kuljettajat, jotka muodostavat koko verkoston koordinaatioryhmän. Kuljettaja kutsuu koolle ryhmän kokoukset ja huolehtii työn- ja vastuunjaosta ryhmän sisällä. Kuljettaja kannattelee prosessia, mutta ei sen lopputulosta.

Kullakin osallistuvalla taholla on yleensä myös omaan perustoimintaansa liittyviä omia operaatioita teemaan liittyen – teemaryhmän toiminta ja osallistujien oma toiminta eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta yhteisesti valittuja kohteita edistetään teemaryhmässä sovittavalla tavalla.

Lisää tietoa teemaryhmien toiminnasta ja tapaamisista saat liittymällä Liikkujan polku -verkostoon ja teemaryhmän jäseneksi. Pääset ilmoittautumiseen tästä>

 

Teemaryhmien kuvaukset

 

Vaikuttaminen 

Kuljettajat:

Eki Karlsson, Suomen Latu, eki.karlsson@suomenlatu.fi, puh: 044-328 3286

Kristiina Jakobsson, Koululiikuntaliitto, kristiina.jakobsson@kll.fi, puh: 040-500 2661

 

Tutkimustiedon soveltaminen

Kuljettajat:

Jari Kanerva, pääsihteeri / Liikuntatieteellinen seura, jari.kanerva@lts.fi

Kati Kauravaara, toimitusjohtaja/ Fyteko Oy / Suomen liikuntafysio, kati.kauravaara@liikuntafysio.fi

Teemaryhmän kuvaus:

Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmä on tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien ja soveltajien kohtauspaikka. Teemaryhmän tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon käyttöä liikuntatoimijoiden arjessa ja synnyttää vuoropuhelua tutkijoiden ja liikuntatoimijoiden välillä. Teemaryhmän kokoontumisissa etsitään mahdollisuuksia tutkitun tiedon hyödyntämiselle ja kartoitetaan järjestöjen tietotarpeita.

Teemaryhmän tuottamia materiaaleja:

Raportti eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta: Eri-ikäiset yhdessä liikkujan polulla. Katsaus tutkimuksista ja hankkeista.

Artikkeli Liikunta & Tiede -lehdessä 2–3/2018: Eri-ikäisten yhdessä liikkuminen – Mitä tiedämme siitä?

Lisäksi teemaryhmä on toteuttanut mm. verkostotilaisuden ja webinaariluentosarjan tutkimustiedon soveltamisesta.

 

Tietoa muista teemaryhmistä

Perheliikunta

Työyhteisöt  

(teemaryhmä tauolla toistaiseksi)

 

Aikuisten lajiharrastaminen: teemaryhmä ei jatka toimintaansa teemaryhmänä, vaan asiaa kehitetään jatkossa tiiviimmin osana seuratoiminnan kokonaisuutta.

Lisätietoja:

Ulla Nykänen, asiantuntija / Suomen Olympiakomitea, ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

Teemaryhmän tuottamia materiaaleja:

Aikuisliikunnan laatutekijät

Seuratoiminnan laatukysely

Seurat työyhteisöjen liikuttajina