Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Teemaryhmät

Liikkujan polku -verkostossa organisoidutaan teemaryhmittäin.

  • Teemaryhmiä voidaan myös perustaa lisää sen mukaan, miten niille on tarvetta ja tekijöitä. Teema voi olla myös määräaikainen.
  • Teemaryhmillä on kuljettajat, jotka muodostavat koko verkoston koordinaatioryhmän. Kuljettaja kutsuu koolle ryhmän kokoukset ja huolehtii työn- ja vastuunjaosta ryhmän sisällä. Kuljettaja kannattelee prosessia, mutta ei sen lopputulosta.

Kullakin osallistuvalla taholla on yleensä myös omaan perustoimintaansa liittyviä omia operaatioita teemaan liittyen – teemaryhmän toiminta ja osallistujien oma toiminta eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta yhteisesti valittuja kohteita edistetään teemaryhmässä sovittavalla tavalla.

Teemaryhmien kuvaukset

Aikuisten lajiharrastaminen

Olosuhteet

Perheliikunta

Tutkimustiedon soveltaminen

Työyhteisöt

Vaikuttaminen

 

Päivitys ryhmien toimintaan 5/2017:
Uudet tavat liikkua ja liikuttaa -teemaryhmän toiminta päättynyt.
Viestintä-teemaryhmä ei jatka toimintaansa omana erillisenä ryhmänään jatkossa.