Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Teemaryhmät

Liikkujan polku -verkostossa organisoidutaan teemaryhmittäin.

  • Teemaryhmiä voidaan myös perustaa lisää sen mukaan, miten niille on tarvetta ja tekijöitä. Teema voi olla myös määräaikainen.
  • Teemaryhmillä on kuljettajat, jotka muodostavat koko verkoston koordinaatioryhmän. Kuljettaja kutsuu koolle ryhmän kokoukset ja huolehtii työn- ja vastuunjaosta ryhmän sisällä. Kuljettaja kannattelee prosessia, mutta ei sen lopputulosta.

Kullakin osallistuvalla taholla on yleensä myös omaan perustoimintaansa liittyviä omia operaatioita teemaan liittyen – teemaryhmän toiminta ja osallistujien oma toiminta eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta yhteisesti valittuja kohteita edistetään teemaryhmässä sovittavalla tavalla.

Lisää tietoa teemaryhmien toiminnasta ja tapaamisista saat liittymällä Liikkujan polku -verkostoon ja teemaryhmän jäseneksi. Pääset ilmoittautumiseen tästä>

 

Teemaryhmien kuvaukset

Aikuisten lajiharrastaminen

Perheliikunta

Tutkimustiedon soveltaminen

Työyhteisöt

Vaikuttaminen