Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Liikkujan polku: kuntavaalit 2017

Liikkujan polku -verkosto   vaikutti vahvalla otteella  kevään 2017 kuntavaaleissa. Tältä sivulta löydät kuntavaalivaikuttamiseen liittyvää materiaalia, kuten tavoitekuvia, somessa jaettavaa grafiikkaa sekä muistioita. Jokainen verkoston jäsentaho voi käyttää mielensä mukaan materiaalia omassa viestinnässään sekä vaikuttamistyössään.

Muistiot

Liikkujan polku -verkosto valitsi kuntavaaleissa painopistealueikseen neljä teemaa:

1) arki- ja lähiliikunnan edistäminen

2) kuntalaisten kuuleminen ja osallisuus liikunta-asioissa

3) liikunnan palveluketjut

4) liikunta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisryhmä tuotti näistä neljästä painopistealueesta taustamuistiot. Muistiot ovat kaikkien käytössä.

Taustamuistioita on hyödynnetty myös Tilaa liikkeelle -kokoomamuistiossa (pdf). Näiden muistioiden avulla saat lisää tietoa liikunnan teemoista, jotka verkoston asiantuntijat ovat keskeisiksi.

Arki- ja lähiliikunnan edistäminen (pdf)
Kaikkien kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa sekä samalla fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää parhaiten arki- ja lähiliikunnan avulla.

Kuuleminen ja osallisuus (pdf)
Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkitoiminnallisella yhteistyöllä ja yhdessä kuntalaisten kanssa. Kehittämällä kuntalaisten kuulemista ja osallisuutta on mahdollista parantaa liikuntapalveluiden laatua, tehostaa nykyisten resurssien käyttöä ja saada uusia resursseja liikkeen lisäämiseen.

Palveluketjut (pdf)
Liikunnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnan eri tahojen, mm. julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin liikunta- ja terveystoimijat, suunnitelmallista rajat ylittävää yhteistyötä.

Liikunta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa (pdf)
Lapsella on oikeus saada liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan. Liikkuminen on riittävää ja monipuolista silloin, kun lapsi saa päivittäin, kaikkina vuodenaikoina ja erilaisissa ympäristöissä harjoitella motorisia taitojaan yhdessä muiden lasten kanssa.

Prezi-esitys hyvistä käytännöistä

Muut materiaalit

Tilaa liikkeelle – Liikunnan ja urheilun taustamuistio kuntavaaleihin 2017

Tilaa liikkeelle – Liikunta- ja urheiluyhteisön tavoitteet kunnallisvaaleihin

Powerpoint-esitys liikunnan ja urheilun vaaliteemoista

Vaaligrafiikat 2017

Lisätietoja materiaaleista:
erityisasiantuntija Ilmari Nalbantoglu, ilmari.nalbantoglu@olympiakomitea.fi