Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Liikkujan polku: kuntavaalit

Liikkujan polku -verkosto kokoaa voimansa vaikuttamiseen kuntavaalien 2021 alla! Tälle sivulle kootaan verkoston kuntavaalivaikuttamiseen liittyvää materiaalia. Jokainen verkoston jäsentaho voi käyttää materiaalia omassa viestinnässään sekä vaikuttamistyössään.

Neljä yhdessä valittua vaaliteemaa kuntavaaleihin 2021:

 

1. Liikunnan ja liikkumisen edistäminen otetaan kunnan hyvinvointityön strategiseksi painopisteeksi (kattoteema)

Liikunta on keskeinen ratkaisu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin, joten sen asemaa kuntien hyvinvointityössä ja -ohjelmissa tulee vahvistaa.

2. Tuetaan liikunnallista elämäntapaa varhaiskasvatuksessa, koulussa ja opiskelussa

Lasten ja nuorten liikkumista edistäviin ohjelmia toteutetaan hyviin käytäntöihin perustuen ja niille on varattu omarahoitusosuus. Luodaan koulupäivään linkittyvä harrastamisen malli.

3. Säilytetään seura- ja yhdistystoiminnan elinvoimaisuus

Kunnan seura- ja yhdistystoiminnalle osoittama tuki eri muodoissaan säilytetään vähintään nykytasolla.

4. Varmistetaan laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju ja siinä sujuva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa

Liikuntaneuvonnan palveluketju toimii, yhteistyö palveluiden ja vertaistuen tarjoajien kanssa on suunnitelmallista ja tiedot eri toimijoiden tarjonnasta on koottu kaikkien saataville.

 

Tutustu tiiviiseen esitykseen teemojen sisällöistä ja perusteluista >>

Materiaalit

Verkoston toimijoiden yhteistyönä kustakin teemasta on toteutettu taustamuistiot, jotka ovat kaikkien käytössä. Taustamuistioiden pohjalta tullaan kokoamaan verkoston yhteiset vaikuttamismateriaalit.

Voit hyödyntää myös kuntaesimerkkejä, joita kokosimme viime kuntavaalien 2017 alla >>

Lue uutisjuttu: Liikunnan yhteinen ääni kevään 2021 kuntavaaleihin >>

Vaikutetaan yhteisten tavoitteiden puolesta

Verkosto on rakentanut tavoitteet osallistavalla prosessilla, jossa ehdotukset vaikuttamisteemoista (yhteensä 23kpl) kerättiin verkoston toimijoilta, yhteiset teemat valittiin äänestämällä (40 tahoa äänesti) ja valittujen osa-alueiden taustamuistiot tehtiin verkoston toimijoiden yhteistyönä (mukana yli 10 tahoa). Viestitään yhteisistä tavoitteista omissa verkostoissamme ja kanavissamme. Yhteinen äänemme kantaa pitkälle!

 

TULOSSA

30.9.2020 klo 13-16: Vaalivaikuttamisen webinaari

Asiantuntijapuheenvuoroja teemoista ja vinkkejä, miten kukin taho voi omalla toiminnallaan ja alueellaan vaikuttaa. Lue lisää täältä.

 

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola, karoliina.ketola(at)olympiakomitea.fi

“Edistämme liikunnassa niitä asioita, joita yhdessä pidämme tärkeänä ja joita kenenkään ei yksin kannata toteuttaa. ”