Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Huippuvaiheen ohjelma

Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun menestystä yhdessä lajien, huippu-urheilijoiden ja joukkueiden kanssa.

Huippuvaiheen ohjelman piiriin kuuluvat Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijat. Huippuvaiheen ohjelman käytännön työtä vievät urheilijapinnassa eteenpäin lajiryhmävastaavat ja muut huippu-urheiluyksikön asiantuntijat.

Huippuvaiheen ohjelma kokoaa, kehittää ja jakaa huipputason osaamista ja talousresursseja huipulla olevien urheilijoiden ja joukkueiden valmentautumisen tueksi. Ohjelmassa rakennetaan lajien ja asiantuntijaverkostojen välistä johdettua yhteistyötä huippu-urheilun tietotaidon kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Huippuvaiheen ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten ja kansainvälisten valmennuskeskusten, liikuntalääketieteen keskusten sekä alan tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyö urheiluakatemiaverkoston ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa on
jatkuvaa ja saumatonta.

Huippu-urheiluyksikön ytimessä on lajiryhmätoiminta ja joukkuelajien ohjelma, joiden avulla yksikön asiantuntemus on lajien käytössä kaikissa valmennus- ja kehittämisprosessien vaiheissa.

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli